PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 2/I |
Tytuł artykułu

Analiza wykorzystania wody przez śliwę, w różnych warunkach wodnych i nawozowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Analysis of the use of water by plum, in different conditions of water and fertilizer
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W eksperymencie przeprowadzonym w latach 2003 i 2005 w Stacji Doświadczalnej Lipnik, na glebie brunatnej kwaśnej, zaliczanej do IVb klasy bonitacyjnej, kompleksu żytniego dobrego, a pod względem uprawy do gleb lekkich o małej retencji wody użytecznej, oceniano wykorzystanie wody przez śliwy odm. ‘Čacanska Rana’ uprawianej w różnych warunkach wodnych i nawozowych. Doświadczenie przeprowadzono metodą losowanych podbloków w układzie zależnym (ang. split-plot), w czterech powtórzeniach, na drzewach w czwartym roku po posadzeniu, wchodzących w trzeci rok owocowania. Między drzewami utrzymywano murawę, a w rzędach drzew - ugór herbicydowy. Pierwszym czynnikiem było nawadnianie podkoronowe: O - kontrola (bez nawadniania), W – nawadnianie za pomocą minizraszaczy typu Hadar, gdy potencjał wodny gleby obniżył się poniżej - 0,01 MPa. Czynnikiem drugim było nawożenie mineralne: 0 NPK – kontrola (bez nawożenia), 2 NPK - 260 kg NPK·ha-1 (80+60+120). Nawozy azotowe stosowano wczesną wiosną, przed ruszeniem wegetacji, natomiast fosforowe i potasowe jesienią zgodnie z zaleceniami agrotechnicznymi. Na podstawie ilorazu intensywności fotosyntezy do transpiracji wyznaczono fotosyntetyczny współczynnik wykorzystania wody (WUE) i chwilowy fotosyntetyczny współczynnik wykorzystania wody (WUEI). Czynniki zastosowane w doświadczeniu - nawadnianie uzupełniające i nawożenie mineralne różnicowały wartości badanych cech. Oba badane współczynniki (WUE i WUEI) zależały od warunków meteorologicznych, jak i zabiegów agrotechnicznych (nawadnianie, nawożenie) stosowanych w trakcie trwania doświadczenia. Liście roślin nawożonych charakteryzowały się wyraźnie większą efektywnością wykorzystania wody.
EN
A field experiment was conducted in 2003 and 2005 at the Experimental Station Lipnik on acid brown soil. The soil is classified as quality class IVb, good rye complex, and for cultivation of light soils with low water retention useful. Evaluated the use of water for plum grown under different water and fertilizer. The experiment was randomized block design in the system dependent (called a split-plot), in four replications in the experiment. The research was conducted on trees in the fourth year after planting, fall within the third year of fruiting. Maintained grass between the trees, and rows of trees – herbicide fallow. The factor first was watering under-crown: O-control (without irrigation),W-irrigated sites, where soil water potential fell below - 0.01 MPa. Irrigation system was used under- crown in which water was distributed by type of Hadar. Second factor was the mineral fertilization NPK 0 - control (without fertilization), 2 NPK - 260 kg NPK. ha-1 (80 +60 +120).Nitrogen fertilizers applied in early spring, before moving the vegetation, while phosphorus and potassium in the autumn according to the agrotechnical. Based on water intensity ratio of photosynthesis to transpiration and photosynthetic rate were determined using (WUE) and photosynthetic rate of the instantaneous water use (WUEI). Factors used in the experiment - supplementary irrigation and mineral fertilization - differentiated the values of the studies traits. Both the coefficient of efficiency (WUE) and (WUEI) used depended on irrigation, fertilization and meteorological conditions over the study period. The leaves of plants fertilized characterized by greater efficiency of water use.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
2/I
Opis fizyczny
s.43-51,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Gospodarki Wodnej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul.Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
autor
 • Katedra Gospodarki Wodnej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul.Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
Bibliografia
 • Guzewski W., Lipecki M., Jadczuk E. Intensywność fotosyntezy i poziom odżywienia jabłoni odmiany Katja w zależności od nawadniania i nawożenia potasem. I Ogólnopolskie Sympozjum mineralnego Odżywiania Roślin Sadowniczych Skierniewice 1-2.12.1998, s.89-112.
 • Górny A. G., Garczyński S. Genotypic and nutrition – dependent variation in water use efficiency and photosynthetic activity of leaves in winter wheat (Triticum aestivum L.). J. Appl. Genet.43, 2, 2002, s.145–160.
 • Jaroszewska A., Podsiadło C., Kowalewska R. Analiza wykorzystania wody przez wiśnię, w różnych warunkach wodnych i nawozowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 6,2011, s.165-173.
 • Mika A. Wpływ niektórych czynników agrotechnicznych na jakość owoców. Ogólnopolska Konferencja Marketing i jakość owoców Skierniewice, 24.10.2002.
 • Mikiciuk G., Mikiciuk M . Wpływ dolistnego nawożenia potasowo-krzemowego na wybrane cechy fizjologiczne truskawki (fragaria ananassa duch.) odmiany Elvira. Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska. Vol. LXIV (4). Sectio E, 2009, s.19-27.
 • Treder W. Nawadnianie roślin sadowniczych. Nawadnianie roślin pod redakcją S. Karczmarczyka i L. Nowaka. PWRiL Poznań, 2006, s.333-363.
 • Šircelj H., Tausz M., Grill D., Batič F. Detecting different levels of drought stress in apple trees (Malus domestica Borkh.) with selected biochemical and physiological parameters. Scientia Horticulturae. Vol. 113, 2007, s.362-369.
 • Treder W., Klamkowski K., Krzewińska D., Tryngiel - Gać A. Najnowsze trendy w nawadnianiu upraw sadowniczych-prace badawcze związane z nawadnianiem roślin prowadzone w ISK w Skierniewicach. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich.6, 2009,s.95-108.
 • Wibbe M.L., Blanke M.M. Effect of fruiting and draught or flooding on carbon balance of apple trees. Photosynthetica. Vol. 33, 1997, s.269-275.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-66753c01-35ae-4920-a016-c3ebf7a580eb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.