PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 1[39] |
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich - wyniki badań w ujęciu lokalnym i regionalnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Entrepreneurship as a factor of the rural areas development - the results of research at the local and regional level
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowanych w systemie REGON, które charakteryzują rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce w okresie poakcesyjnym. Głównym celem podjętych badań było określenie tendencji rozwojowych oraz zróżnicowania terytorialnego w zakresie analizowanej formy aktywności ekonomicznej. Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu komputerowych banków danych lokalnych (BDL) GUS, a także techniki GIS (Geographic Information Systems) do zobrazowania części wyników w postaci map problemowych. Analizę zarejestrowanych osób fizycznych w relacji do ludności (na 100 mieszkańców) przeprowadzono na dwóch poziomach: lokalnym (w układzie wszystkich w kraju gmin) w odniesieniu do lat 2003–2012, a także regionalnym (w przekroju 16 województw) dla lat 2003–2014. Badania wskazały na wzrost znaczenia przedsiębiorczości w rozwoju obszarów wiejskich, ale jednocześnie na duże zróżnicowanie terytorialne w tym zakresie.
EN
The article presents the results of research concerning natural persons conducting economic activity registered in the REGON system that characterize the development of entrepreneurship in rural areas in Poland in the post-accession period. The main objective of this study was to identify the development tendencies and territorial differentiation in the range of the analysed form of economic activity. The research was conducted using computer local data banks (BDL) published by Central Statistical Office of Poland, and also the techniques of GIS (Geographic Information Systems) to depict parts of the results in the form of thematic maps. The analysis of registered natural persons in relation to the population (per 100 inhabitants) was carried out at the two levels: local (in all municipalities in the country) for 2003–2012, as well as regional level (for 16 voivodeships) for 2003–2014. The research pointed to an increase of the importance of economic entrepreneurship in development of rural areas, and at the same time it showed a large territorial differentiation in this respect.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.5-16,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Ekonomii i Prawa Gospodarczego, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul.Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
Bibliografia
 • Adamczyk-Łojewska, G. (2016). Przekształcenia strukturalne i przestrzenne w gospodarce Polski w okresie poakcesyjnym. Bydgoszcz: Wyd. Uczeln. UTP.
 • Adamczyk-Łojewska, G. (2013). Work productivity as an economic growth and prosperity factor in Poland from 2004–2010. Stud. Mater. PSZW, 67, 38–53.
 • Adamczyk-Łojewska, G. (2007). Uwarunkowania strukturalne rozwoju gospodarczego Polski. Bydgoszcz: Wyd. Uczeln. UTP, ss. 319.
 • Adamowicz, M. (2005). Przesłanki rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i zmian we wspólnej polityce rolnej. Zagad. Ekon. Roln., 1 (302).
 • BDL GUS (b.d.). Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Pobrano z: https://bdl/stat.gov.pl.
 • Chojnicki, Z., Czyż, T. (2005). Rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu regionalnym. Biul. KPZK PAN, 219, 8–23.
 • Gaweł, A. (2007). Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości. Poznań: Wyd. UE.
 • Grzegorzewska-Mischka, E. (2010). Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Hryniewicz, J. T. (2000). Endo- i egzogenne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów. Stud. Region. Lokal., 2(2), 53–57.
 • Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość podstawy teoretyczne. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 • Psyk-Piotrowska, E., Sudra, E. (2014). Przedsiębiorczość osób młodych na wsi – stymulatory i bariery. J. Agribus. Rural Dev., 2(32), 133–140.
 • Rembisz, W. (2005). Popytowe ograniczenia wzrostu dochodów w rolnictwie. Zagad. Ekon. Roln., 1(302).
 • Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 • Sikorska-Wolak, I. (2012). Przedsiębiorczość w ujęciu teoretycznym i w praktyce. W: K. Krzyżanowska (red.), Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Stan i perspektywy rozwoju. Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Stanny, M. (2014). Zróżnicowanie terytorialne wybranych problemów ludnościowych w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej wsi. W: A. Rączaszek, W. Koczur (red.), Polityka społeczna wobec przemian demograficznych. Stud. Ekon. Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. Katow., 167, 9–21.
 • Stanny, M., Strzelczyk, W. (2015). Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji dochodowej gmin a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, XVII, 4.
 • Weiss, E., Bitkowska, A. (2014). Rolnictwo w Polsce w świetle zmian polityki Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev., 2(32), 203–212.
 • Woś, A. (2005). Społeczne funkcje rolnictwa i nowa równowaga. Zagad. Ekon. Roln., 1(302).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-6665971a-4eb1-4641-978c-0bc9f5dea301
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.