PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 62 | 1 |
Tytuł artykułu

Promieniotwórczość naturalna potasu 40K w wodach leczniczych i naturalnych wodach mineralnych oraz ocena dawek

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Natural radioactivity of potassium 40K in curative and natural mineral waters and dose estimation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wody lecznicze i naturalne wody mineralne często charakteryzują się podwyższoną mineralizacją. Ze wzrostem mineralizacji rosną także stężenia naturalnych izotopów promieniotwórczych stanowiących jedno ze źródeł narażenia ludności na promieniowanie jonizujące. Głównymi celami pracy było: (1) określenie stężenia izotopu potasu 40K w próbkach wody, (2) obliczenie obciążających dawek skutecznych (efektywnych) spowodowanych spożyciem wód zawierających potas 40K,(3) zbadanie korelacji pomiędzy stężeniem potasu 40K a zawartością rozpuszczonych substancji stałych (TDS). Stężenia radioizotopu potasu 40K w badanych próbkach oznaczono metodą spektrometrii gamma. Otrzymane stężenia miały wartości z przedziału od 0,65 do 28,42 Bq/dm3. Pomierzone wartości porównano z wartościami obliczonymi na podstawie analiz składu fizykochemicznego wody, które wyniosły od 0,07 do 22,87 Bq/dm3. Obliczona dawka skuteczna (efektywna) wynikająca ze spożycia wody zawierającej radionuklid potasu 40K o stężeniu 2,26 Bq/dm3 była równa 294 nSv/kurację, zaś dawka spowodowana wchłonięciem drogą inhalacyjną wody zawierającej 40K o stężeniu 1,45 Bq/dm3 osiągnęła wartość 9 nSv/kurację.
EN
Natural mineral and curative waters often characterize elevated level of mineral components. If the mineralization grows, the concentration natural radionuclides, which are one population’s exposure sources on ionizing radiation, also grows. The main purposes work were: (1) determine the concentration isotope potassium 40K in samples of water, (2) calculate effective doses caused by intake of water with potassium 40K, (3)- explore correlation between potassium 40K concentration and total dissolved solids (TDS). The concentration radioisotope 40K in analysed samples determined by means of gamma spectrometry. Received concentrations have values from the interval 0.65 to 28.42 Bq/dm3. Measured values compared to values calculated from physico-chemical analyses composition of water, which amounted from 0.07 to 22.87 Bq/dm3. The calculated effective dose resulting from intake water with potassium 40K, concentration 2.26 Bq/dm3 equaled 294 nSv by treatment and caused by inhalation water with concentration 40K 1.45 Bq/dm3 reached value 9 nSv by treatment.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
62
Numer
1
Opis fizyczny
s.19-25,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Ochrony Radiologicznej i Radiobiologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, ul.Chocimska 24, 00-791 Warszawa
autor
autor
autor
Bibliografia
 • 1. Cevik U., Damla N., Karahan G., Celebr N., Kobya A. I.: Natural radioactivity in tap waters of eastern black sea region of Turkey. Rad. Prot. Dosim. 2005, 118, 88-92.
 • 2. Chau N. D., Michalec B.: Natural radioactivity in bottled natural spring, mineral and therapeutic waters in Poland. J. Radioanal. Nucl. Chem. 2009, 279, 121-129.
 • 3. Drobnik M., Latour T.: Wpływ wód leczniczych stosowanych w krenoterapii na poziom elektrolitów w surowicy krwi oraz czynność mięśni gładkich jelita cienkiego w warunkach in vitro. Roczn. PZH 2002, 53, 359 – 369.
 • 4. Działalność prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz ocena stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce w 2009 roku, Warszawa, czerwiec 2010 r.
 • 5. Encyklopedia Techniki, Energia jądrowa, WNT, Warszawa 1970, 340.
 • 6. Jeżewski M., Kalisz J.: Tablice wielkości fizycznych oraz pomocnicze tablice matematyczne. PWN, Warszawa 1957, 256.
 • 7. Komunikat Miasta Gdańska i Saur Neptun Gdańsk w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wodociąg m. Gdańska, kwiecień 2008 r.
 • 8. Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku. Jakość wody czystej podawanej do sieci z ujęcia miasta Ełk (w okresie 18.04.2006 – 06.06.2006).
 • 9. Kozłowska B., Walencik A., Dorda J.: Natural radioactivity and dose estimation in underground water from the Sudety mountains in Poland. Rad. Prot. Dosim. 2008, 128, 331-335.
 • 10. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kalisza z 22.07.2009 r. nr WSRK 7033/34/09. Wyniki analiz wody z poszczególnych Stacji Uzdatniania w mieście Kaliszu w I półroczu 2009r.
 • 11. Pachocki K. A., Wieprzowski K., Bekas M., Różycki Z.: Występowanie radonu 222Rn w wodach leczniczych. Roczn. PZH 2009, 60, 129 – 136.
 • 12. Pujol L. , Sanchez-Cabeza J. A.: Natural and artificial radioactivity in surface waters of the Ebro river basin (Northeast Spain). J. Environ. Radioact. 2000, 51, 181 – 210.
 • 13. Radioaktywność wód powierzchniowych w 1996 r. Raport Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Warszawa 1996
 • 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego. Dz. U. Nr 20, poz. 168.
 • 15. Suarez-Navarro J.A, Pujol L.: Determination of potassium concentration in salt water for residual beta- radioactivity measurements. Radiation Measurements 2004, Vol. 38, 145- 151.
 • 16. World Health Organization. Guidelines for Drinking-water-Quality, Third edition., Vol. 1 Recommendations, WHO, Geneva 2008.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-66443ecf-9d15-4190-9118-fbee9b28492b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.