PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2009 | 62 | 2 |
Tytuł artykułu

Pollen of non-nectariferous plants in the microscopic image of honeys of some communes of the Swietokrzyskie voivodship

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Pyłek roślin nektarodajnych w obrazie mikroskopowym miodów wybranych gmin województwa świętokrzyskiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the investigated material, consisting of 143 honey samples, pollen grains of 109 taxa were identified; 80 were represented by nectariferous plants and 29 by non-nectariferous plants. In the pollen of nectariferous plants, 17 anemophilous and 12 entomophilous taxa were found. In particular honey samples, from 1 up to 13 taxa were noted. The identified pollen grains came from plants belonging to 19 botanical families. The most frequently represented families were as follows: Rosaceae, Poaceae and Ranunculaceae. The percentage proportion of pollen of non-nectariferous taxa varied and it was within a range of 0.3% to 69.4%. The highest average frequency among anemophilous plants was demonstrated by the pollen of Poaceae (others), Quercus and Rumex, whereas among entomophilous plants by the pollen of Filipendula, Plantago and Fragaria.
PL
W badanym materiale, obejmującym 143 próbki miodów zidentyfikowano ziarna pyłku 109 taksonów, 80 reprezentowanych było przez rośliny nektarodajne, a 29 przez nienektarodajne. W obrębie pyłku roślin nienektarodajnych stwierdzono 17 taksonów wiatropylnych i 12 owadopylnych. W poszczególnych próbkach miodów notowano ich od 1 do 13. Określone ziarna pyłku pochodziły z roślin należących do 19 rodzin botanicznych. Najczęściej reprezentowanymi rodzinami były: Rosaceae, Poaceae i Ranunculaceae. Udział pyłku taksonów nienektarodajnych był zróżnicowany i zawierał się w przedziale od 0.3% do 69.4%. Najwyższą średnią frekwencję wśród roślin wiatropylnych wykazał pyłek Poaceae (inne), Quercus i Rumex, wśród owadopylnych Filipendula, Plantago i Fragaria.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
62
Numer
2
Opis fizyczny
p.53-58,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Botany, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
Bibliografia
 • Bu c h e r E., K o f l e r V., Vo r wo h l G., Z i e g e r E., 2004. Das Pollenbild der Südtirolen Honige. Biologisches Labor der Landesagentur für Umwelt und Arbeitsschutz. Leifers.
 • Ceg l i ń s k a K., 2008. Anemophilous plant pollen in spring specific honeys from the Rzeszów area. Acta Agrobot. 61 (1): 59-64.
 • Ceg l i ń s k a K., S t awi a r z E., 2007. Analiza mikroskopowa wybranych miodów z południowo-wschodniej Polski. / Pollen analysis of selected honeys of south-eastern Poland. Zesz. Nauk. Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 444 (93): 139-145.
 • C o f f e y M. F., B r e e n J., 1997. Seasonal variation in pollen and nectar sources of honey bees in Ireland. J. Apic. Res. 36 (2): 63-76.
 • Ho d g e s D., 1952. The pollen loads of the honeybee, IBRA, London.
 • Ke r k v l i e t J. D., P u t t e n A. P. J., 1975. Das Pollenbild einiger niederlandischer Honide. Apidologie, 6 (3): 195-206.
 • L a - S e r n a R amo s I. E., P e r e z B. M., F e r r e r a s C. G., 2000. Pollen characterization of multifloral honeys from La Palma (Canary Islands). Grana, 38 (6): 356-363.
 • L o u v e a u x J., M a u r i z i o A., Vo r wo h l G. 1978. Methods of Melissopalynology. Bee World, 59 (4): 139-157.
 • Ma u r i z i o A., 1954. Pollenernährung und Lebensvorgängen bei der Honigbiene (Apis mellifica L.). Landwirtsch. Jahrb. Schweiz. 68 (2): 115-182.
 • Ma u r i z i o A., 1979. Beitrag zur Kenntnis des Pollenspektrums norwegischer Honige. Apidologie, 10 (4): 359-393.
 • Mi r e k Z., P i ę ko ś -Mi r k owa H., Z a j ą c A., Z a j ą c M., 1995. Vascular plants of Poland a checklist. Polish Academy of Sciences, W. Szafer Institute of Botany, Krakov.
 • Mo a r N. T., 1985. Pollen analysis of New Zealand honey. N. Z. J. Agric. Res. 28: 39-70.
 • Oh e v o n d e r W., P e r s a n o Od d o L., P i a n a M., M o r l o t M., M a r t i n P., 2004 Harmonized methods of melissopalynology. Apidologie, 35: 18-25.
 • Polska Norma, Miód pszczeli. 1988. Wydanie Normalizacyjne, PN-88/A-77626. / Polish Standard, Bee honey. 1988. Edition Standards, PN-88/A-77626.
 • R i c c i a r d e l l i d ’A l b o r e G., 1998. Mediterranean melissopalynology. Ed. Univ. degli studi di Perugia, Fac. di Agraria, Perugia.
 • S aw y e r R., 1981. Pollen identification for beekeepers. Ed. R. S. Pickard, Univ. College Cardiff Press.
 • S aw y e r R., 1988. Honey identification. Cardiff Acad. Press, Wales, UK.
 • S z a f e r W., K u l c z y ń s k i S., P awł ows k i B., 1967. Rośliny polskie. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • S t awi a r z E., 2005. Znaczenie pyłku roślin wiatropylnych dla pszczół. / The importance of pollen of anemophilous plants for bees. Pszczelarstwo, 4: 12-13.
 • Te r r a b A., C a s t r i l l o n B. V., D i e z Da p a n a M. J., 2001. Pollen analysis of honeys from the Gharb Region (NW Marocco). Grana, 40 (4-5): 210-216.
 • Te r r a b A., Va l d e s B., D i e z M. J., 2005. Study of plants visited by honeybees (Apis mellifera L.) in the Central Rif Region (N. Marocco) using pollen analysis. Grana, 44 (3): 209-215.
 • Wa r a k oms k a Z., 1985. Obraz pyłkowy miodów i pierzgi Kotliny Jeleniogórskiej. / Pollen spectrum of honeys and bee bread of Jelenia Góra Valley. Pszczeln. Zesz. Nauk. 29: 253-263.
 • Wa r a k oms k a Z., Wo j t a c k i M., 1988. Obraz pyłkowy niektórych miodów Austriackich. / Pollen view of some honeys of Austria. Pszczeln. Zesz. Nauk. 32: 77-88.
 • Wr ó b l ews k a A., 2002. Rośliny pożytkowe Podlasia w świetle analizy pyłkowej produktów pszczelich. / Flow flora of Podlasie in the light of pollen analysis of honeybee products. Wyd. AR w Lublinie, Zesz. 264: 1-83.
 • Wr ó b l ews k a A., Wa r a k oms k a Z., K o t e r M., 2006. Pollen analysis of bee products from the north-eastern Poland. J. Apic. Sci. 50 (1): 71-83.
 • Z a n d e r E., 1935, 1937. Beiträge zur Herkunftsbestimmung bei Honig. I Reichsfachgrupp Imker, Berlin; II Liedloff, Loth & Michaelis, Leipzig.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-65f986c2-b8c1-4097-9ece-12209a753a12
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.