PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 15 | 2 |
Tytuł artykułu

Miejsce turystyki sportowej w kulturze fizycznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The role of sport tourism in physical education
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest określenie miejsca turystyki sportowej w kulturze fizycznej. Tekst prezentuje analizę literatury z zakresu teorii kultury fizycznej i turystyki sportowej. Podstawy teoretyczne kultury fizycznej odniesiono do najważniejszych definicji turystyki sportowej i wykazano ich wzajemne powiązania. Przedstawiono związki między kulturą fizyczną, szczególnie jej składowymi – sportem i rekreacją fizyczną – a turystyką sportową. Uznano, że na tle omówionych form uczestnictwa w kulturze fizycznej duże znaczenie odgrywa wychowanie fizyczne, które nie tylko zaspokaja doraźne potrzeby dzieci i młodzieży w zakresie fizycznego rozwoju, ale także przygotowuje do dbałości o ciało po ustaniu procesu wychowawczego. Jest zatem przygotowaniem do korzystania z pozostałych form uczestnictwa w kulturze fizycznej, jakimi są rekreacja fizyczna i sport oraz turystyka sportowa. Turysta sportowy jest więc osobą, która została przygotowana do uczestnictwa w kulturze fizycznej, wychowana do kultury fizycznej i rekreacji ruchowej. Analiza teoretyczna wykazała, że przy założeniu, że sport i turystyka są integralną częścią kultury fizycznej, jest nią również turystyka sportowa. Ta forma podróżowania najbardziej wpisuje się obecnie w zakres kultury fizycznej ze wszystkich współczesnych rodzajów turystyki (które często, przyjmując postać produktów turystycznych, z których turyści korzystają w sposób bierny, nie mają wiele wspólnego z celami kultury fizycznej). Efektem wykonanych prac jest graficzne przedstawienie wzajemnych zależności pomiędzy kulturą fizyczną a turystyką sportową.
EN
An analysis of the literature in the field of sciences of physical culture and sports tourism is presented in the article. Theoretical basis of physical culture is related to the most important definitions of sport tourism and demonstrates their relationships. The result of the work is theoretical and graphical presentation of the strong relationship between physical culture, especially sport and physical recreation and sport tourism. It was considered that on the background of the discussed forms of participation in physical culture, one of the most important is physical education, not only connected with the immediate needs of children and young people in terms of physical development but also in preparing people to take care of their body after the educational process. It plays an important role in preparing to use other forms of participation in physical culture like physical recreation, sport and sport tourism. A sport tourist is a person who was prepared to participate in physical culture and raised to physical culture and recreation.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
15
Numer
2
Opis fizyczny
s.125-139,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki, Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego im.E.Piaseckiego w Poznaniu, Poznań
 • Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki, Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego im.E.Piaseckiego w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
 • Bieńczyk G., Turystyka kwalifikowana w działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w latach 1950–1990, Wyd. WSE Almamer, Warszawa 2007.
 • Czerner A., Samotność długodystansowca? Społeczny i kulturowy wymiar sportowego stylu życia, Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. M.S. Szczepańskiego, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, Katowice 2013.
 • Deery M., Jago L., Fredline L., Sport Tourism or Event Tourism: Are They One and the Same?, „Journal of Sport Tourism” 2004, nr 9.
 • Drozdowski Z., Antropologia i kultura fizyczna, „Przegląd Antropologiczny” 1986, nr 52.
 • Durydiwka M., Turystyka aktywna a turystyka kwalifikowana. Dylematy terminologiczne, [w:] A. Świeca, S. Kałamucki (red.), Turystyka aktywna i jej rozwój na Roztoczu – regionie pogranicza, Kartpol, Lublin 2006.
 • Dziubiński Z. (red.), Sport jako kulturowa rzeczywistość, Salezjańska Organizacja Sportowa, Warszawa 2005.
 • Gammon S., Robinson T., Sport and Tourism: A Conceptual Framework, „Journal of Sport Tourism”, Oxford 1997, 4, (3).
 • Gibson H., Active Sport Tourism: Who Participate?, „Leisure Studies”, 1998, 17, 2.
 • Gibson H., Sport Tourism: A critical analysis of research, „Sport Management Review” 1998, nr 1.
 • Godlewski P., Aktywność fizyczna w badaniach nauk o kulturze fizycznej, [w:] J. Nowocień, K. Zuchora (red.), Sport w kulturze zdrowia, czasu wolnego i edukacji olimpijskiej, Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa 2013.
 • Grabowski H., Teoria fizycznej edukacji, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
 • Hall C., Adventure, Sport and Health Tourism, [w:] B. Weiler, C. Hall (red.), Special Interest Tourism, Bellhaven, Londyn 1992.
 • Hinch T., Higham J., Sport Tourism Development, Channel View Publications, Bristol 2011.
 • Kazimierczak M., Turystyka sportowa w perspektywie zrównoważonego rozwoju, [w:] J. Kosiewicz (red.), Społeczne i kulturowe wartości sportu, Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa 2007.
 • Kosiewicz J., Kultura fizyczna jako afirmacja i źródło wartości, [w:] Z. Krawczyk, J. Kosiewicz (red.), Filozofia kultury fizycznej – koncepcje i problemy, Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa 1990.
 • Kosiewicz J., Sport w perspektywie nauk przyrodniczych i społecznych, [w:] J. Kosiewicz, T. Michaluk, K. Pezdek (red.), Naukispołeczne wobec sportu i kultury fizycznej, Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • Kossakowski R., Michałowski L., Sport – sportowcy – kibice – Perspektywa socjologiczna, Orbis Exterior, Pszczółki 2014.
 • Krawczyk Z., Nauki o kulturze fizycznej. Próba strukturalizacji, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1985, nr 2.
 • Krawczyk B., Krawczyk Z., Socjologia sportu, [w:] Z. Krawczyk, K. Sowa (red.), Socjologia w Polsce, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1998.
 • Krawczyk Z., Powstanie i rozwój socjologii kultury fizycznej, [w:] Z. Dziubiński, Z. Krawczyk (red.), Socjologia kultury fizycznej, Wydawnictwa Dydaktyczne, Warszawa 2011.
 • Kurtzman J., Zauhar J., A wave in time – the sport tourism phenomena, „Journal of Sport Tourism” 2003, nr 8/1.
 • Lenartowicz M., Ponowoczesność w sporcie rekreacyjnym i wyczynowym, [w:] T. Sahaj (red.), Pogranicza współczesnego sportu. Ujęcie społeczne, Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Lipiec J., Antropologia sportu: jednostka – społeczność – gatunek, [w:] Z. Dziubiński (red.), Antropologia sportu, Salezjańska Organizacja Sportowa RP, Warszawa 2002.
 • Lipoński W., Historia sportu, PWN, Warszawa 2012.
 • Łobożewicz T., Nowe tendencje w turystyce kwalifikowanej, „Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna” 1989, nr 5–6.
 • MacClancy J., Sport, Identity, and Ethnicity, Berg, Oxford 1996.
 • Merski J., Turystyka kwalifikowana, Wydawnictwo WSE Almamer, Warszawa 2002.
 • Osiński W., Teoria wychowania fizycznego, Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 2013.
 • Pawłucki A., Antropologia stadionu, [w:] Z. Dziubiński (red.), Antropologia sportu, Salezjańska Organizacja Sportowa RP, Warszawa 2002.
 • Prabucki B., O potrzebie społeczno-kulturowej refleksji nad sportem, [w:] M. Kazimierczak, J. Kosiewicz (red.), Sport i turystyka – uwarunkowania historyczne i wyzwania współczesności, Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 2013.
 • Rogowski Ł., Skrobacki R., Społeczne zmagania ze sportem, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Weed M., Bull C., Sports Tourism Participants, Policy and Providers, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2009.
 • Schwark J., Sport tourism: introduction and overview, „European Journal for Sport and Society” 2007, nr 4.
 • Wohl A., Pojęcie kultury fizycznej, [w:] H. Sekuła-Kwaśniewicz (red.), Kultura fizyczna i sport w ujęciu socjologicznym, Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków 1985.
 • Zowisło M., Sport jako sztuka. Wokół postmodernistycznej estetyzacji sportu, „Edukacja Filozoficzna” 2007, nr 44.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-65d60e5e-c4a5-4d17-8e37-87e59256b06a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.