PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 17 |

Tytuł artykułu

Water quality assessment in the Poznan Solackie Ponds based on phycological studies conducted in 2012

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Detailed phycological analysis aimed at the assessment of water quality in the Sołacki Park ponds in Poznań was performed during the vegetative season of 2012. Qualitative analysis revealed the presence of a total of 294 phytoplankton taxa (244 in the Mały Pond and 246 in the Duży Pond), most of which were green algae (total 32%) and diatoms (33%). However, quantitative evaluation showed that in the summer both ponds were dominated by green algae and in the fall by fi lamentous cyanobacteria. The highest phytoplankton abundance occurred in the fall (13 291 ind./ml in the Mały Pond and 20 288 ind./ml in the Duży Pond), when the proportion of blue-green algae was the greatest. The dominant species were: Ulnaria acus, Crucigenia tetrapedia, Tetraedron minimum, Planktothrix agardhii and Pseudanabaena limnetica. Signifi cant share of green algae of the order Chlorococcales, cyanobacteria and diatoms, indicator algae for eutrophy and meso- or polysaproby, suggested high fertility and signifi cant pollution of the investigated ponds. This study confi rms the need for continuous monitoring of the Sołackie Ponds, as well as periodic reclamation treatments in order to reduce eutrophication and improve water quality.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

17

Opis fizyczny

p.149-156,fig.,ref.

Twórcy

 • Department of Botany, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznan, Poland
autor
 • Department of Botany, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznan, Poland

Bibliografia

 • BĄK M., WITKOWSKI A., ŻELAZNA-WIECZOREK J., WOJTAL A.Z., SZCZEPOCKA E., SZULC K., SZULC B. (2012): Klucz do oznaczania okrzemek w fitobentosie na potrzeby oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
 • BELLINGER B.J., COCQUYT CH., O’REILLY C.M. (2006): Benthic diatoms as indicators of eutrophication in tropical streams. Hydrobiologia 573: 75-87.
 • BUCKA H., WILK-WOŹNIAK E. (2007): Glony proi eukariotyczne zbiorowisk fitoplanktonu w zbiorowiskach wodnych Polski Południowej. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
 • BURCHARDT L. (2010): Klucz do oznaczania gatunków fitoplanktonu jezior i rzek. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych i badań terenowych. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
 • BURCHARDT L., GOŹDZICKA-JÓZEFIAK A., MESSYASZ B., GĄBKA M., DONDAJEWSKA R., LAMENTOWICZ Ł., RYBAK A. (2009): Wpływ gradientu temperatury i żyzności wody na strukturę fitoplanktonu Jeziora Góreckiego (Wielkopolski Park Narodowy) w okresie zlodzenia zimowego. In: Wielkopolski Park Narodowy w badaniach przyrodniczych. Eds B. Walna, L. Kaczmarek, M. Lorenc, R. Dondajewska. Poznań-Jeziory: 11-26.
 • VAN DAM H., MERTENS A., SINKELDAM J. (1994): A coded checklist and ecological indicators values of freshwater diatoms from the Netherlands. Neth. J. Aquat. Ecol. 28, 1: 117-133.
 • FORE L.S., GRAFE C. (2002): Using diatoms to assess the biological condition of large rivers in Idaho (USA). Freshw. Biol. 47: 2015-2037.
 • HINDÁK F. (1984): Studies on the Chlorococcal Algae (Chlorophyceae). Vol. 3. VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava.
 • HINDÁK F. (1988 a): Studies on the Chlorococcal Algae (Chlorophyceae). Vol. 4. VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava.
 • HINDÁK F. (1988 b): Studies on the Chlorococcal Algae (Chlorophyceae). Vol. 5. VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava.
 • KAWECKA B., ELORANTA P.V. (1994): Zarys ekologii glonów wód słodkich i środowisk lądowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • KOMÁREK J., ANAGNASTIDIS K. (2005): Cyanoprokaryota. 2. Teil: Oscillatoriales. Süsswasserflora von Mitteleuropa. Vol. 19/2. VEB Gustav Fischer Verlag, Heidelberg, Berlin.
 • KOWALSKA J., WOŁOWSKI K. (2010): Rare Pediastrum species (Chlorophyceae) from Polish costal lakes. Acta Soc. Bot. Pol. 79: 225-233.
 • KRAMMER K., LANGE-BERTALOT H. (1986): Bacillariophyceae. Süsswasserflora von Mitteleuropa. Vol. 2/1. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena.
 • KRAMMER K., LANGE-BERTALOT H. (1988): Bacillariophyceae. Süsswasserflora von Mitteleuropa. Vol. 2/2. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena.
 • KRAMMER K., LANGE-BERTALOT H. (1991 a): Bacillariophyceae. Süsswasserflora von Mitteleuropa. Vol. 2/3. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena.
 • KRAMMER K., LANGE-BERTALOT H. (1991 b): Bacillariophyceae. Süsswasserflora von Mitteleuropa. Vol. 2/4. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena.
 • KRIENITZ L., BOCK CH. (2012): Present state of the systematics of planktonic coccoid green algae of inland waters. Hydrobiologia 698: 295-326.
 • LEWIŃSKA J. (2000): Klimat miasta. Zasoby, zagrożenia, kształtowanie. Inst. Gosp. Przestrz. Kom., Kraków.
 • ŁĘCKI W. (1990): Zwiedzamy Poznań. Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa.
 • MAŁECKA I., STASZEWSKI Z. (2011): Wpływ stawów i cieków w kaliskim parku miejskim na środowisko. Zesz. Nauk. Inż. Ląd. Wod. Kształt. Środ. 3: 17-24.
 • MAŁECKI Z. (2009): Wpływ zbiornika zaporowego Pokrzywnica na mikroklimat w zlewni Pokrzywnicy, prawobrzeżnym dopływie Prosny. Ochr. Środ. Zas. Nat. 39: 103-115.
 • MESSYASZ B., JURGOŃSKA M. (2003): Struktura gatunkowa fitoplanktonu w cyklu rocznym w Stawach Dużym i Małym (Park Sołacki, Poznań). Rocz. AR Pozn. 354, Bot. 6: 132-145.
 • NIXDORF B. (1994): Polymixis of a shallow lake (Grosser Muggelsee, Berlin) and its influence on seasonal phytoplankton dynamics. Hydrobiologia 275/276: 173-186.
 • PASZTALENIEC A., PONIEWOZIK M. (2004): Pediastrum species (Hydrodictyaceae, Sphaeropleales) in phytoplankton of Sumin Lake (Łęczna-Włodawa Lakeland). Acta Soc. Bot. Pol. 73: 39-46.
 • PLIŃSKI M., WOŁOWSKI K. (2008): Flora Zatoki Gdańskiej i wód przyległych (Bałtyk Południowy). Eugleniny-Euglenophyta (Euglenoids). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • POPOVSKÝ J., PFIESTER L.A. (1990): Dinophyceae (Dinoflagellida). Süsswasserflora von Mitteleuropa. Vol. 6. VEB Gustav Fischer Verlag, Heidelberg, Berlin.
 • REYNOLDS C.S. (1984): The ecology of freshwater phytoplankton. Cambridge University Press, Cambridge.
 • REYNOLDS C.S. (1994): The long, the short and the stalled: on the attributes of phytoplankton selected by physical mixing in lakes and rivers. Phytoplankton in turbid environments: rivers and shallow lakes. Eds J.P. Descy, C.S. Reynolds, J. Padisak. Hydrobiologia 289: 9-21.
 • REYNOLDS C.S. (1996): The plant life of the pelagic. Verh. Int. Ver. Limnol. 26, 1: 97-113.
 • REYNOLDS C.S. (2000): Phytoplankton designer – or how to predict compositional responses to trophic state change. Hydrobiologia 424: 123-132.
 • REYNOLDS C.S., HUSZAR V.L.M., KRUK C., NASELLI-FLORES L., MELO S. (2002): Towards of functional classification of the freshwater phytoplankton. J. Plankton Res. 24: 417-428.
 • ROJO C., ALVAREZ-COBELAS M.A. (1994): Population dynamics of Limnothrix redekei, Oscillatoria lanceaformis, Planktothrix agardhii and Pseudanabaena limnetica (Cyanobacteria) in a shallow hypertrophic lake (Spain). In: Nutrient dynamics and biological structure in shallow freshwater and brackish lakes. Eds E. Mortensen et al. Hydrobiologia 275/276: 165-171.
 • SHAPIRO J. (1990): Current beliefs regarding dominance of blue-greens: the case for the importance of CO2 and pH. Verh. Int. Ver. Limnol. 24: 38-54.
 • STARMACH K. (1966): Cyanophyta – Sinice, Glaucophyta – Glaukofity. Flora słodkowodna Polski. Vol. 2. PWN, Warszawa.
 • STARMACH K. (1968): Chrysophyta I. Chrysophyceae-Złotowiciowce oraz wiciowce bezbarwne – zooflagellata wolnożyjące. Flora słodkowodna Polski. Vol. 5. PWN, Warszawa.
 • STARMACH K. (1972): Zielenice nitkowate: Ulotrichales, Ulvales, Prasiolales, Sphaeropleales, Cladophorales, Chaetophorales, Trentepohliales, Siphonales, Dichotomosiphonales. Flora słodkowodna Polski. Vol. 10. PWN, Warszawa-Kraków.
 • STARMACH K. (1974): Cryptophyceae, Dinophyceae, Raphidiophyceae. Flora słodkowodna Polski. Vol. 4. PWN, Warszawa-Kraków.
 • STARMACH K. (1983): Euglenophyta. Flora słodkowodna Polski. Vol. 3. PWN, Warszawa-Kraków.
 • STARMACH K. (1989): Plankton roślinny wód słodkich. Metody badania i klucze do oznaczania gatunków występujących w wodach Europy Środkowej. PWN, Warszawa-Kraków.
 • STEFANIAK K., KOKOCIŃSKI M., MESSYASZ B. (2005): Dynamics of Planktothrix agardhii (Gom.) Anagn. et Kom. blooms in polimictic Lake Laskownickie and Grylewskie (Wielkopolska region) Poland. Ocean. Hydrobiol. Stud. 34, 3: 125-136.
 • TÖNNO I., NÖGES T. (2003): Nitrogen fixation in a large shallow lake: rates and initiation conditions. Hydrobiologia 490: 23-30.
 • TROBAJO R., CLAVERO E., CHEPURNOV V.A., SABBE K., MANN D.G., ISHIHARA S., COX E.J. (2009): Morphological, genetic and mating diversity within the widespread bioindicator Nitzschia palea (Bacillariophyceae). Phycologia 48: 443-459.
 • WECKSTRÖM K., WECKSTRÖM J., YLINIEMI L.M., KORHOLA A. (2010): The ecology of Pediastrum (Chlorophyceae) in subarctic lakes and their potential as paleobioindicators. J. Paleolimnol. 43: 61-73.
 • WILK-WOŹNIAK E., POCHIECHA A. (2005): Różnorodność organizmów planktonowych w rezerwacie wodnym Wiślisko Kobyle utworzonym w starorzeczu Wisły (Polska płd.). In: Starorzecza jako istotny element ekosystemu rzecznego. Ed. M. Jezierska-Madziar. Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań: 38-52.
 • WOŁOWSKI K. (1998): Taxonomic and environmental studies on Euglenophytes of the Kraków-Częstochowa upland (Southern Poland). Fragm. Florist. Geobot. Suppl. 6: 3-192.
 • WOŁOWSKI K., HINDAK F. (2005): Atlas of Euglenophytes. VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava.
 • WOŁOWSKI K., KOWALSKA J. (2009): Eugleniny i inne glony występujące w stawie Ogrodu Botanicznego UJ. Fragm. Florist. Geobot. Pol. 16, 1: 145-154.
 • YUVANATEMIYA V., BOYD C.E., THAVIPOKE P. (2011): Pond bottom management at commercial shrimp farms in Chantaburi Province, Thailand. J. World Aquacult. Soc. 42, 5: 618-632

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-65a53acb-4ee5-4aeb-ad37-048ddb50883e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.