PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | 1 |
Tytuł artykułu

Prośrodowiskowe działania banków spółdzielczych w ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie województwa małopolskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Pro-environmental activities of cooperative banks within corporate social responsibility on the basis of the Malopolskie province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy jest identyfikacja i charakterystyka wybranych inicjatyw banków spółdzielczych w zakresie ochrony środowiska, realizowanych w ramach strategii odpowiedzialnego biznesu oraz określenie stopnia rozpoznawalności tych działań przez potencjalnych odbiorców. Analizą objęto 41 banki spółdzielcze działające na terenie województwa małopolskiego. Ocenie poddano inicjatywy z 2015 roku. W celu określenia stopnia rozpoznawalności działań banków przez konsumentów przeprowadzono badania terenowe na grupie 350 mieszkańców województwa małopolskiego. Zastosowano wskaźniki struktury oraz nieparametryczny test chi-kwadrat. Na podstawie przeprowadzonej analizy, można stwierdzić, że sektor banków spółdzielczych w Polsce podejmuje różnorodne działania w zakresie ochrony środowiska. Inicjatywy te związane są głównie z wewnętrzną gospodarką banków oraz oferowaniem produktów bankowych umożliwiających finansowanie prośrodowiskowych inicjatyw. Najwyższym poziomem rozpoznawalności działań banków spółdzielczych w zakresie ochrony środowiska naturalnego cechowały się „ubankowione” osoby oraz mieszkańcy wsi.
EN
The aim of the work is to identify and characterise selected initiatives of cooperative banks in terms of nature conservation realised within the strategy of corporate social responsibility as well as to determine the recognition degree of those activities by potential recipients. The analysis encompassed cooperative banks running their activities in the Malopolskie province (41 banks). The evaluation covered the initiatives undertaken in 2015. In order to determine the recognition degree of banks activities by consumers field studies were simultaneously carried out on a group of 350 dwellers of the Malopolskie Province. In compiling empirical material structure indicators as well as nonparametric chi-square test (χ2) were applied. On the basis of the conducted analysis it might be ascertained that the sector of cooperative banks in Poland is undertaking various actions in nature conservation. The initiatives are connected mainly with internal banks economy and offering banks products which enable to finance environmental initiatives. The highest recognition degree of the activities undertaken by cooperative banks within nature conservation was represented by bank-conscious people as well as villagers.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Numer
1
Opis fizyczny
s.260-264,rys.,bibliogr.
Twórcy
  • Zakład Ekonomiki i Finansów Przedsiębiorstw, Uniwersytet Rolniczy im.Hugona Kołłątaja w Krakowie, al.Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Bibliografia
  • Dziawgo Leszek. 2010. Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, Warszawa: PWE, 1-192. ISBN: 978-83-20819-21-2.
  • Kata Ryszard. 2013. „Społeczna odpowiedzialność banków spółdzielczych w Polsce”. Roczniki Naukowe SERiA XV (2): 144-151.
  • KE (Komisja Europejska). 2012. Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy. Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Bruksela, 13.2.2012.COM(2012) 60 final, http://ec.europa.eu/research/ bioeconomy/pdf/201202_innovating_sustainable_growth_pl.pdf, dostęp luty 2016.
  • Korenik Dorota. 2009. Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy. Warszawa: Difin, 1-340. ISBN 978-83-7251-988-7.
  • Lagenda Igor. 2014. „Ranking, 50 największych banków w Polsce 2014”. Miesięcznik Finansowy Bank 6: 121-122, http://www.alebank.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=844&Itemid=2,dostęp grudzień 2015.
  • Nakonieczna Justyna. 2008. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych. Warszawa:Difin, 1-245. ISBN: 978-83-7251-930-6.
  • Siudek Tomasz. 2014. „Społeczna odpowiedzialność biznesu w bankach spółdzielczych Unii Europejskiej – teoria i praktyka”. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 83: 115-127.
  • Zabawa Justyna. 2015. „Ekologiczne wyzwania współczesnej bankowości – przypadek Grupy Deutche Bank” Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 395 (1): 408-417.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-64ad0a73-d358-445e-91ec-e558cf67bdc6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.