PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 49 | 3 |
Tytuł artykułu

Ochrona roślin w różnych systemach produkcji a różnorodność biologiczna

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Plant protection in different cropping systems and biological diversity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
49
Numer
3
Opis fizyczny
s.1091-1101,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań
Bibliografia
 • Adamiak E. 2007. Struktura zachwaszczenia i produktywność wybranych agrocenoz zbóż ozimych i jarych w zależności od systemu następstwa roślin i ochrony łanu. Rozprawy i monografie 129. Wyd. WUWM, 146 ss.
 • Boller E., Avila J., Joerg E., Malavolta C., Wijnando F., Esbjerg P. 2004. Integrated Production Principles and Technical Guidelines 13rd Edition. IOBC/WPRS Bull. 27 (2): 1–49.
 • Dąbrowski Z.T. 1999. Znaczenie partnerskich powiązań przy opracowywaniu i wdrażaniu integrowanych programów ochrony roślin. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 39 (1): 190–200.
 • Dąbrowski Z.T. 2006. Doradztwo w zakresie integrowanej produkcji. Kreatywne metody w szkoleniach producentów. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2: 5–16.
 • Dąbrowski Z.T., Wysocki Cz. 2009. Potrzeba działań interdyscyplinarnych w ocenie znaczenia użytków ekologicznych i infrastruktury ekologicznej dla proekologicznej ochrony rośliny.Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49 (3): 973–981.
 • Dobrzański A. 2007. Wpływ regulowania zachwaszczenia roślin ogrodniczych na różnorodność biologiczną. Zesz. Nauk. Wydziału Ogrodniczego W.S. Ekonomii Humanistycznej, Skierniewice 7: 61–75.
 • Duer S., Fotyma M., Madej A. 2002. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. Min. Rol. i Rozwoju Wsi, Warszawa, 93 ss.
 • El-Titi A., Boller E., Grendrier I. (red.) 1993. Integrated Production Principles and Technical Guidelines. IOBC/WPRS Bull. 16 (1): 5–38.
 • Felińska M. 2009. Powrót centralnego sterowania. Rolnik Dzierżawca, Kwiecień 2009: 7–10.
 • Grabarkiewicz A. 2005. Wpływ ochrony chemicznej niektórych roślin uprawnych na entomofaunę pożyteczną. Prog. Plant. Protection/Post. Ochr. Roślin 45 (1): 167–175.
 • IJHARS. 2008. Stan i tendencje rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. www.ekorolnictwo.pl
 • Kamiński Z. (red.) 1998. Stan Środowiska w Polsce. Raport Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 174 ss.
 • Karg J., Bałazy S. 2009. Wpływ struktury krajobrazu na występowanie agrofagów i ich antagonistów w uprawach rolniczych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49 (3): 1015–1034.
 • Krawczyk R. 2008. Obniżona dawka herbicydu – uwarunkowania, badania i praktyka. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 48 (2): 621–627.
 • Lipa J.J. 1984. Integrowanie metod zwalczania i sterowanie populacjami agrofagów w nowoczesnych programach ochrony roślin. Materiały 24. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 1: 31–48.
 • Majewski E. 2005. Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne przesłanki upowszechnienia systemu integrowanej produkcji w rolnictwie. s. 81–94. W: „Integrowana Produkcja Drogą do ŻywnościBezpiecznej i o Wysokiej Jakości”. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.
 • Nijak K. 2006. Wpływ zabiegów ochrony roślin na stan pożytecznej entomofauny naziemnej. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 46 (2): 69–73.
 • Olszak R.W., Pruszyński S., Lipa J.J., Dąbrowski Z.T. 2000. Rozwój koncepcji strategii wykorzystania metod oraz środków ochrony roślin. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 40 (1): 40–50.
 • Olszak R.W., Pruszyński S., Nawrot J. 2003. Chemiczna ochrona roślin a ochrona środowiska –stan obecny i przyszłość. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 43 (1): 304–310.
 • Pałosz T. 2001. Ocena wpływu czynników agroklimatycznych na liczebność biegaczowatych (Carabidae) w agrocenozach metodą korelacji. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 41 (2): 481–484.
 • Podgajnik T. (red.) 1997. Agenda 21 w Polsce. Sprawozdanie z Realizacji w Latach 1992–1996. Naukowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa, 158 ss.
 • Pruszyński G. 2007. Ochrona entomofauny pożytecznej w integrowanych technologiach produkcji roślinnej. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 47 (1): 103–107.
 • Pruszyński S. 1997. Znaczenie ochrony roślin w rozwoju rolniczych technologii produkcji. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 37 (1): 19–26.
 • Pruszyński S., Moszczyński W. (red.) 1992. Produkcja i Dystrybucja Środków Ochrony Roślin. Raport o Stanie i Potrzebach Ochrony Roślin w Polsce. Inst. Ochr. Roślin. Poznań, 70 ss.
 • Pruszyński S., Wolny S. 2007. Dobra Praktyka Ochrony Roślin. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Oddział w Poznaniu. Poznań, 56 ss.
 • Rola J., Rola H. 2009. Trochę chwastów wcale nie zaszkodzi. Głos Wielkopolski, 9 marca 2009, s. 17.
 • Sokołowski A., Nijak K. 2001. Wpływ ochrony roślin okopowych na drapieżne stawonogi naziemne. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 41 (2): 517–519.
 • Stern V.M., Smith R., van den Bosch R., Hagen K.S. 1959. The integrated control concept. Hilgardia 29: 81–101.
 • Szwejda J. 2005. Aktualny stan ochrony roślin warzywnych przed szkodnikami w gospodarstwach ekologicznych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 45 (1): 469–476.
 • Ustawa o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2004 r., Nr 11, poz. 94).
 • Ustawa o rolnictwie ekologicznym z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 93, poz. 898).
 • Węgorek W., Trojanowski H., Dąbrowski J., Rudny R. 1990. Wpływ intensywnego stosowania pestycydów na plony i wybrane elementy środowiska rolniczego. Część II. Badania ubocznego wpływu pestycydów na chronione uprawy oraz wybrane elementy środowiska rolniczego. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 32 (1/2): 117–128.
 • Wołejko L. 2009. Przyrodnicze i organizacyjne uwarunkowania zachowania bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym Polski. s. 329–339. I Kongres Nauk Rolniczych ,,Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich” (A. Harasim, red.). Puławy.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-64a202b6-2255-4246-aee3-1f29c1acbc75
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.