PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 28A | 2 |
Tytuł artykułu

Aeolian processes on the cliffs of Wolin Island

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
28A
Numer
2
Opis fizyczny
p.39-46,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Institute of Geography, Kazimierz Wielki University, Minska 15, 85-428 Bydgoszcz, Poland
Bibliografia
 • Arens S.M., 1994: Aeolian processes in the Dutch fore- dunes. Landscape and Environmental Research Group, University of Amsterdam.
 • Bauer B.O., Sherman DJ., Nordstrom K.F., Gares P.A., 1990: Eolian transport measurment and prediction across a beach and dune at Castroville, California. [In:] K.F. Nordstrom, N.P. Psuty, B. Carter (eds): Coastal Dunes - Forms and Processes. Wiley, Chichester.
 • Borówka M., 1979a: Przebieg procesów deflacji i akumulacji na powierzchni nadbrzeżnych wałów wydmowych. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 32, Seria A. Geografia Fizyczna. Warszawa - Poznań.
 • Borówka M., 1979b: Rekonstrukcja rozwoju rzeźby zaplecza plaży w środkowej części mierzei Łebskiej. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 32, Seria A. Geografia Fizyczna. Warszawa - Poznań.
 • Borówka R.K., Goslar T., Pazdur A., 1999a: Wiek struktur glacitektonicznych na wyspie Wolin w świetle danych litostratygraficznych oraz datowań radiowęglo- wych. [In:] R.K. Borówka (ed.): Problemy geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska wybrzeża morskiego Pomorza Zachodniego. Sesja referatowa i konferencje terenowe. LXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Szczecin.
 • Borówka M., Rotnicki K., 1995: Balance of the Aeolian sand transport on the beach and the problem of sand nourishment of the active dune field on the Łeba Barrier. [In:] K. Rotnicki (ed.): Polish Coast. Past, Present and Future, Spccial Issue No 22, journal of Coastal Research. An International Forum for the Litoral Sciences, Quaternary Research Institute, A. Mickiewicz University, Poznań.
 • Borówka M., Rotnicki K., 1999: Problem głównych kierunków transportu eolicznego piasku oraz jego budżetu na plaży barier piaszczystych (na przykładzie Mierzei Łebskiej). [In:] r.k. Borówka, Z. Młynarczyk, A. Wojciechowski (eds): Ewolucja geosystemów nadmorskich południowego Bałtyku. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań - Szczecin.
 • Borówka R.K., 1980a: Współczesne procesy transportu i sedymentacji piasków eolicznych oraz ich uwarunkowania i skutki na obszarze wydm nadmorskich. PTPN Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej 20. Warszawa - Poznań.
 • Borówka R.K., 1980b: Present day dune processes and dune morpfhology on the Łeba Barrier, Polish coast of the Baltic. Geografiska Annaler 62A.
 • Borówka R.K., 2001: Natężenie transportu eolicznego i jego uwarunkowania na obszarze wydm nadmorskich Mierzei Łebskiej. [In:] K. Rotnicki (ed.): Przemiany środowiska geograficznego nizin nadmorskich południowego Bałtyku w vilstulianie i holocenie. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań.
 • Carter R.W.G., 1998: Coastal Environments. Academic Press. London.
 • Carter R.W.G., Wilson P., 1993: Aeolian processes and deposits in northwest Ireland. [In:] K. Pye (ed.): The Dynamics and Environmental Context of Aeolian Sedimentary Systems. Geol. Soc. Spec. Publ. 72.
 • Florek W., Grabowska-Dzieciątko A., Majewski M., 2001: Dynamika zmian nadbrzeża morskiego na wschód od Ustki. Geologia i geomorfologia pobrzeża i południowego Bałtyku. Słupsk.
 • Goldsmith V., Rosen P., Gertner Y., 1990: Eolian transport measurments, winds, and comparision with theoretical transport in Israeli coastal dunes. [In:] K.F. Nordstrom, N.P. Psuty, B. Carter (eds): Coastal Dunes - Forms and Processes. Wiley, Chichester.
 • Haslett S.K., Davies P., Curr R.H.F., 2000: Geomorfpho- logic and palaeoenvironmental development of Holo- cene perched coastal dune systems in Brittany, France. Geografiska Annaler 82A.
 • Hesp P.A., Short A.D., 1999: Barrier morphodynamics. [In:] A.D. Short (ed.): Handbook of Beach and Shoreface Morpfhodynamics. Wiley. London.
 • Hildebrandt-Radke I., 1999: Bilans transportu eolicznego na plaży Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej. [In:] R. K. Borówka, Z. Młynarczyk, A. Wojciechowski (eds): Ewolucja geosystemów nadmorskich południowego Bałtyku. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań - Szczecin.
 • Hojan M„ 2003: Zmienność depozycji eolicznej na wybrzeżu klifowym wyspy Wolin w latach 2001-02. [In:] A. Kostrzewski (ed.): Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Materiały konferencyjne. Poznań.
 • Hojan M., 2004: Zmienność depozycji eolicznej na wybrzeżu klifowym wyspy Wolin w latach 2001-02. [In:] A. Kostrzewski (ed.): Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Poznań.
 • Hojan M., 2005a: Monitoring opadu eolicznego na wybrzeżu klifowym wyspy Wolin w latach 2001-2002. [In:] A. Kostrzewski, R. Kolander (eds): Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Poznań.
 • Hojan M., 2005b: Uwarunkowania i wielkość opadu eolicznego na wybrzeżu klifowym wyspy Wolin. [In:] R.K. Borówka (ed.): Plejstoceńskie i holoceńskie przemiany środowiska przyrodniczego Polski. Wybrane aspekty. Szczecin.
 • Hojan M., 2006: Uwarunkowania, przebieg i skutki procesów eolicznych na wybrzeżu klifowym wyspy Wolin w latach 2001-2004. VII konferencja geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku. Słupsk - Ustka, 8-10 czerwca 2006.
 • Hojan M., 2007: Ekstremalny opad eoliczny na wybrzeżu klifowym wyspy Wolin w dniach 29 i 30.06.2002 r. [In:] A. Kostrzewski, J. Szpikowski (eds), Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. 4. Procesy ekstremalne w środowisku przyrodniczym. Bogucki Wyd. Nauk, Poznań,
 • Jackson D.W.T., Nevin G.H., 1992: Sand transport in a cliff top dune system at Fonte de Telha, Portugal. [In:] C. Carter, S. Sheeby (eds.): Coastal dunes. Rotterdam.
 • Jennings J.N., 1967: Cliff-top dunes. Australian Geographical Studies 5.
 • Lorenc H., 1998: Ocena stopnia realizacji programu „obserwacje meteorologiczne i badania klimatyczne w systemie zintegrowanego monitoringu środowiska" oraz synteza uzyskanych wyników badań za okres 19941997. [In:] A. Kostrzewski (ed.): Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa.
 • Łabuz T.A., 2004: Coastal dune development under natural and human influence on Świna Gate Barrier (Polish coast of Pomeranian Bay). [In:] G. Schernewski, N. Löser (eds.): Managing the Baltic Sea. Coastline Reports 2. EUCC.
 • Łabuz T.A., 2005a: Present-day dune environment dynamics on coast of Świna Gate Barrier (West Polish coast). Estuarine Coastal and Shelf Science 62.
 • Łabuz T.A., 2005b: Brzegi wydmowe polskiego wybrzeża Bałtyku. Czasopismo Geograficzne 76 (1-2).
 • Marsz A., 1966: Geneza wydm łebskich w świetle współczesnych procesów brzegowych. PTPN, Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej 4 (6). Poznań.
 • Miszalski J., 1973: Współczesne procesy eoliczne na pobrzeżu słowińskim. Studium fotointerpretacyjne. Dokumentacja Geograficzna 3. IG PAN Warszawa.
 • Nowaczyk B., 1986: Wiek wydm, ich cechy granulometryczne i strukturalne a schemat cyrkulacji atmosferycznej w Polsce w późnym vistulianie i holocenie. Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Geografia nr 28. Poznań.
 • Prusinkiewicz Z. 1971: Naspy przyklifowe - nowy typ gleb morskiego pobrzeża. Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu, Geografia 26 (8): 133-157.
 • Reinhard H., 1953/54: Kliffranddünen und Branddungshöhlen der Insel Hiddensee. Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Greiswald. Jahrgang III. Mathematisch-naturwissenschaftliche Reihe Nr 8.
 • Rosa B., 1963: O rozwoju morfologicznym wybrzeża Polski w świetle dawnych form brzegowych. Studia Societatis Scientarium Toruniensis, Sectio C, nr 6. PWN Warszawa.
 • Saye S.E., Pye K., Clemmensen L.B., 2006: Development of a cliff-top dune indicated by particle size and geochem- ical characteristics: Rubjerg Knude. Denmark. Sedimen- tology 53.
 • Stankowski W., 1963: Rzeźba eoliczna Polski północno- zachodniej na podstawie wybranych obszarów. Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN, vol. 4, no 1.
 • Tobolski K, 1972: Wiek i geneza wydm przy południowo- wschodnim brzegu Jeziora Łebsko. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnia. Seria B, Tom 25. Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-64908246-adfd-4ad6-9a4a-df33619bc72d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.