PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 535 |
Tytuł artykułu

Wpływ zalesienia gleb porolnych sosną zwyczajną na mobilność glinu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The effect of afforestation with Scotch pine of post-agricultural soils on aluminum mobility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badano wpływ zalesienia gleb piaszczystych porolnych sosną zwyczajną na całkowitą zawartość glinu w fazie stałej gleby oraz w roztworze glebowym. Porównywano gleby pod drzewostanami 14-17- i 32-36-letnimi z sąsiadującymi z nimi glebami ornymi, po pięć par w każdej grupie oraz z glebami lasów naturalnych. Próbki glebowe pobierano z każdego głównego poziomu genetycznego, z całej jego miąższości, z wyjątkiem poziomu A gleb zalesionych, z których pobrano je z trzech warstw: 0-5 (A0-5), 5-10 (A5-10) i 10-20 cm (A10-20). Stwierdzono, że w poziomach próchnicznych gleb zalesionych całkowita zawartość Al w fazie stałej była mniejsza, natomiast w roztworze glebowym większa w porównaniu z poziomami Ap gleb ornych. Różnice stężeń Al w roztworach między porównywanymi glebami zwiększały się wraz z wiekiem drzewostanu i zmniejszaniem wartości pH.
EN
The effect of afforestation with Scotch pine of post-agricultural sandy soils on total content of aluminum in the solid phase and in the soil solution was studied. The soils under 14-17 years and 32-36 years old stands were compared with neighboring arable soils, five pairs in each group, and with natural forest soils. The soil samples were taken from the whole thickness of master horizons and, in the case of A horizon in afforested soils, from three layers: 0-5 (A0-5), 5-10 (A5-10) and 10-20 cm (A10-20). It was stated that in the humus horizons of afforested soils the total content of Al in solid phase was lower, whereas in the soil solution it was higher in comparison with the respective horizons of arable soils. The differences in Al concentration in soil solutions among compared soils increased with the stand age and decreasing pH.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
535
Opis fizyczny
s.389-395,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Adams W.A., Ali A.Y., Lewis P.J. 1990. Release of cationic aluminum from acidic soils into drainage water and relationships with land use. J. Soil Sci. 41: 225-268.
 • Driscoll C.T., Breeman N., Mulder J. 1985. Aluminum chemistry in a forested spodosol. Soil Sci. Soc. Am. J. 49: 437-444.
 • Filep G., Csillag J. 1993. Aluminum mobilization as an aspect of the chemical degradation of the soil. Agrokémia és Tlajtan 42(1-2): 79-88.
 • Jackowska I. 1997. Uruchamianie jonów metali ciężkich w materiale lessowym pod wpływem wodnych roztworów HCl i zmiany temperatury. Rozprawa habilitacyjna. Wyd. AR w Lublinie: 63 s.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN Warszawa: 398 ss.
 • Kotowski M., Kotowska U. 2000. Uwalnianie i migracja glinu, cynku, miedzi i ołowiu w glebach bielicoziemnych pod wpływem zakwaszania. Acta Agrophysica, Monografia 31: 78 s.
 • Mulder J., Stein A. 1994. The solubility of Al in acid forest soils: Long-term changes in acid water: the need for reappraisal. Geochim. Cosmochim. Acta, 58: 85-94.
 • Porębska G. 2003. Przydatność składu chemicznego roztworów glebowych do oceny jakości gleb leśnych. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa: 126 s.
 • Smal H. 1999. Właściwości chemiczne roztworów glebowych gleb lekkich i ich zmiany pod wpływem zakwaszenia. Rozprawa habilitacyjna. Wyd. AR w Lublinie: 108 s.
 • Smal H., Olszewska M. 2008. The effect of afforestation with Scots pine (Pinus silvestris L.) of sandy post-arable soils on their selected properties. II. Reaction, carbon, nitrogen and phosphorus. Plant Soil 305: 171-187.
 • Szafranek A. 2000. Właściwości oraz przydatność rolnicza gleb płowych i rdzawych Wysoczyzny Kałuszyńskiej. Rozprawy Naukowe i Monografie. Wyd. SGGW Warszawa: 131 s.
 • Ugolini F.C., Dahlgren R., Shoji S., Ito T. 1988. An example of andosolization and podzolization as revealed by soil solution studies, southern Hakkoda. Northeastern Japan. Soil Science 145: 111-125.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-648e15f7-0366-4a39-96d0-270a86a1bb76
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.