PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 535 |
Tytuł artykułu

Ocena możliwości przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych z wybranych oczyszczalni ścieków

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Assessment of sewage sludges derived from selected sewage-treatment plants for environmental utilization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki analiz chemicznych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych oraz osadów ściekowych z różnych gałęzi przemysłu rolno-spożywczego wykonanych w IUNG-PIB w latach 2004-2008. Stwierdzono, że badane osady ściekowe zawierają znaczące z punktu widzenia nawozowego zawartości składników pokarmowych i substancji organicznej. Metale ciężkie oraz patogeny występują w analizowanych osadach z reguły w nieistotnych dla bezpieczeństwa środowiska stężeniach oraz ilościach.
EN
The paper presents the results of chemical analyses of sludges coming both from municipal sewage-treatment plants and various branches of food industry. The analyses were carried out at the Institute of Soil Science and Plant Cultivation National Research Institute in the years 2004-2008. It was found that sludges contained significant amounts of nutrients and organic matter. Components that could cause any harm to the environment (heavy metals, pathogens) occurred in no important quantities.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
535
Opis fizyczny
s.445-452,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • GUS 2008. Rocznik statystyczny - Ochrona Środowiska. GUS, Warszawa.
 • Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2007. Mieszaniny odpadów organiczno-mineralnych przeznaczonych do stosowania w rolnictwie. Część I. Skład odpadów i ich mieszanin. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 520: 295-302.
 • Igras J. 2008. Potencjał polskiego przemysłu nawozowego na tle Unii Europejskiej. Maszynopis, IUNG-PIB, Puławy.
 • Jadczyszyn T., Stachyra A. 2005. Wartość nawozowa oraz stan sanitarny kompostowanych osadów ściekowych i organicznych odpadów komunalnych. Inżynieria Ekologiczna 11: 146-147.
 • Jończyk K., Jadczyszyn J., Filipiak K., Stuczyński T. 2008. Przestrzenne zróżnicowanie zawartości materii organicznej w glebach Polski w kontekście ochrony gleb i ich rolniczego wykorzystania. Raporty IUNG-PIB 12: 145-154.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 398 ss.
 • Kołodziej M., Mazur S., Wisz H. 1997. Skład chemiczny osadów ściekowych - ograniczenia i możliwości przyrodniczej ich utylizacji. Mat. II Konfer. Nauk.-Tech. Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych. Puławy - Lublin - Jeziórko, 26-28 V 1997: 177-180.
 • Kuś J., Faber A., Madej A. 2006a. Przewidywane kierunki zmian w produkcji roślinnej w ujęciu regionalnym. Raporty IUNG-PIB 3: 195-210.
 • Kuś J., Madej A., Kopiński J. 2006b. Bilans słomy w ujęciu regionalnym. Raporty IUNG-PIB pt. „Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce” 3, Puławy: 211-226.
 • Lipiński W. 2005. Odczyn gleb Polski. Nawozy i Nawożenie 2(23): 33-40.
 • Maćkowiak Cz. 1997. Bilans substancji organicznej w glebach Polski. Biul. Inform. IUNG, Puławy 5: 4-5.
 • Maćkowiak Cz., Igras I. 2005. Skład chemiczny osadów ściekowych i odpadów przemysłu spożywczego o znaczeniu nawozowym. Inżynieria Ekologiczna 10: 70-78.
 • Malej J. 2000. Właściwości osadów ściekowych oraz wybrane sposoby ich unieszkodliwiania i utylizacji. Rocznik Ochrony Środowiska 2: 71-101.
 • Mazur T. 1999. Ekologiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie jutra. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 349, Sesja Nauk. 64: 263-270.
 • Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 - z perspektywą do roku 2016, Ministerstwo Środowiska 2008.
 • Rosik-Dulewska Cz. 2005. Podstawy gospodarki odpadami. Wydawn. Nauk. PWN, Warszawa: 305 ss.
 • Rozporządzenie 2002. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Dz.U. 2002 nr 134, poz. 1140.
 • Rozporządzenie 2007. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie odzysku R10. Dz.U. 2007 nr 228, poz. 1685.
 • Rozporządzenie 2008. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu. Dz.U. 2008 nr 119, poz. 765.
 • Siuta J. 1995. Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych. Ekoinżynieria, 2: 10-14.
 • Terelak H., Motowicka-Terelak T., Wróblewska E., Gawrysiak L., Pietruch Cz. 2001. Mapa zawartości substancji organicznej w glebach użytków rolniczych Polski. IUNG, Puławy.
 • Ustawa 2001. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz.U. 2001 nr 62, poz. 628.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-63f224b4-c60c-4703-86ac-01ce27374ce5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.