PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 3 |
Tytuł artykułu

Struktura wydatków i poziom konsumpcji wybranych produktów spożywczych w gospodarstwach domowych w Polsce i w Niemczech

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Structure of expenditure and consumption level of the selected food products in Polish and German households
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3
Opis fizyczny
s.112-123,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
 • 1. Budżety gospodarstw domowych w 1993 roku. GUS, Warszawa 1994.
 • 2. Budżety gospodarstw domowych w 2000 roku. GUS Warszawa 2001.
 • 3. Budżety gospodarstw domowych w 2010 roku. GUS Warszawa 2011.
 • 4. Burda M., Wyplosz C.: Makroekonomia. Podręcznik Europejski. PWE, Warszawa 1995.
 • 5. Bywalec Cz.: Poziom i struktura spożycia żywności w Europie Środkowo-Wschodniej na tle procesów transformacji gospodarczej [w:] Konsument żywności ijego zachowania rynkowe. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2000.
 • 6. Bywalec Cz.: Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • 7. Eisenreich D.: Einkommensverteilung und Ausgabenstrukturen privater Haushalte. Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg, nr 9, 2011; www.statistik-bw.de, dostęp: 18-07-2012.
 • 8. Eurostat; http://epp.eurostat.ec.europa.eu, dostêp: 20-08-2012.
 • 9. FAOSTAT; www.fao,org, dostêp: 17-07-2012.
 • 10. Friedman M.: A theory of the consumption function. Wydawnictwo Princeton University Press, 1957.
 • 11. Gulbicka B., Kwasek M.: Wpływ globalizacji na wy¿ywienie ludności w Polsce. Program Wieloletni 2005-2009. Raport nr 75. IERiG-PIB, Warszawa 2007.
 • 12. Keynes J.M.: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. PWN, Warszawa 1956.
 • 13. Kosicka-Gębska M., Przeździecka N., Gębski J.: Tendencje zmian w spożyciu mięsa wołowego w Polsce w latach 2000-2009. Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 10, z. 2. Warszawa 2010.
 • 14. Kwasek M.: Typologia krajów Unii Europejskiej według wzorców konsumpcji żywności. Studia i Monografie nr 144. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 • 15. Kwasek M.: Tendencje w spożyciu żywności w krajach Unii Europejskiej. Program Wieloletni 2005-2009. Raport nr 180. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
 • 16. Miączyński P., Kostrzewski L.: Polacy lubią cukier. Zjadamy go 1,6 mln ton rocznie; www.mwyborcza.pl, dostęp: 25-06-2012.
 • 17. Michota-Katulska E., Kopytek M.: Poziom konsumpcji oraz struktura wydatków w polskich i niemieckich gospodarstwach domowych (analiza porównawcza) [w:] Konsument żywnościijego zachowania rynkowe. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2000.
 • 18 Perenc J.: Ekonomiczne determinanty zachowañ wspó³czesnych nabywców. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 16, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 609. Szczecin 2010.
 • 19. Poczta W.: Rolnictwo polskie a rolnictwo EWG (studium komparatywne). Roczniki Naukowe AR w Poznaniu, Rozprawy Naukowe zeszyt 247. Poznań 1994.
 • 20. Private Haushalte - Einkommen, Ausgaben, Ausstattung. Datenreport 2011. Bundes­zentrale für Politische Bildung, Bonn 2011.
 • 21. Rocznik Statystyczny RP 1999. GUS, Warszawa 1999.
 • 22. Rocznik Statystyczny RP 2009. GUS, Warszawa 2009.
 • 23. Rocznik Statystyczny RP 2011. GUS, Warszawa 2011.
 • 24. Seremak-Bulge J., Rembeza J., Urban R., Œwietlik K., Górska-Warsewicz H., Rycombel D., Kobuszyñska M., Talarek M.: Ewolucja rynku miêsa ijej wp³yw na proces transmisji cen. Program Wieloletni 2005-2009. IERiG-PIB, Warszawa 2007.
 • 25. Statistisches Jahrbuch 2001. Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2001.
 • 26. Statistisches Jahrbuch 2002. Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2002.
 • 27. Statistisches Jahrbuch 2011. Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2011.
 • 28. Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der Bundesrepublik Deutschland 2011. Wirtschaftsverlag NW GmbH, Bremerhaven 2011.
 • 29. Von Mises L.: Interwencjonizm. Wydawnictwo Arcana, Kraków 2000.
 • 30. Weber B.: Von der Selbstversorgung zum Konsum - Entwicklung und Situation privater Haushalte, Haushalt-Markt-Konsum. Informationen zur politischen Bildung, nr 3, 2010.
 • 31. Zielińska H., Zieliński K.: Spożycie żywności w Polsce. Tendencje i determinanty zmian [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny, nr 5. Uniwersytet Rzeszowski, 2004.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-63695bfb-ab84-4e26-9f9a-7bcbd72a9c7b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.