PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 22(51) | 3 |

Tytuł artykułu

Społeczna rola Ochotniczej Straży Pożarnej w ratownictwie medycznym na obszarach wiejskich

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Social role of the Voluntary Fire Service in rural areas in the field of emergency medical services

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Wprowadzenie i cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie, analiza oraz ocena roli jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Polsce w zakresie wparcia medycznego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM). Przedstawiony materiał dotyczy znaczenia społecznego strażaka-ratownika, jako wsparcia przy wykonywanych zawodowo świadczeń przez Zespoły Ratownictwa Medycznego (ZRM). Materiał i metody. W pracy wykorzystano materiały źródłowe dotyczące OSP w Polsce. Analiza i ocena roli jednostek OSP została również przedstawiona w oparciu o obowiązujące akty prawne, a także publikacje naukowe. Wyniki. Z uwagi na alokację, ZRM nie zawsze są w stanie dotrzeć na czas do poszkodowanego wymagającego zaawansowanych działań ratowniczych z powodu nagłego zatrzymania krążenia. Funkcjonujący w Polsce system ratowniczy daje możliwość wykorzystania potencjału strażaków ochotników do działań w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) przed dotarciem do pacjenta ZRM. Wnioski. Społeczna rola OSP w Polsce w zakresie wparcia medycznego w zadaniach Systemu PRM jest kluczowa dla poprawy przeżywalności osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Ustawodawcy udało się stworzyć odpowiednie regulacje dotyczące zadań i kompetencji strażaków ochotników w zakresie udzielania KPP. Istnieją również właściwe przepisy dotyczące współpracy systemów ratowniczych w Polsce – pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. Należałoby jednak doprecyzować przepisy dotyczące bezpośredniego wykorzystania potencjału sprzętowego i ludzkiego OSP, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Niezbędne jest również doposażenie medyczne jednostek OSP w automatyczne defibrylatory zewnętrzne, a także modyfikacja procedur i regulacji prawnych w obszarze zdobywania i utrzymywania uprawnień do wykonywania KPP.
EN
Introduction and aim. The objective of the article is to present, analyze and evaluate the role of the Voluntary Fire Service in Poland, in the medical support of National Emergency Medical System (NEMS). The material presented is the importance of the social paramedic fire fighter, as support for professional services performed by National Emergency Medical System (NEMS) teams. Materials and methods. The article used source materials for the Volunteer Fire Brigade in Poland. Analysis and evaluation the role of the Voluntary Fire Service in Poland is also presented in accordance with applicable legislation, as well as scientific publications. Results. Due to the allocation of teams, they are not always able to arrive on time for the victim requiring advanced rescue operations in sudden cardiac arrest. The system of emergency gives the opportunity to use the potential of volunteer fire fighters into action in the field of qualified first aid (QFA) reaching the patient›s National Emergency Medical System (NEMS) teams. Conclusions. The social role of the Volunteer Fire Service support in the field of medical tasks in the system of the National Emergency Medical System (NEMS) is the key to improving the survival rate of people in a health emergency. Legislation has not created appropriate regulations concerning the tasks and powers of volunteer fire fighters in the provision of QFA. There are also relevant provisions for the cooperation of the emergency services in Poland – the ambulance and the fire brigade. Legislation should clarify the rules regarding the direct use of the potential of the hardware and human volunteer fire brigades, especially in rural areas. There should also be changes in the regulations concerning medical equipment in units of the Volunteer Fire Brigades, making it obligatory to have automated external defibrillators (AED) for all individuals in the National Rescue and Fire Fighting System (NRFS), as well as modifying existing procedures and regulations in the area of obtaining permission to perform QFA, and the maintenance of these qualifications. It is also necessary to retrofit the medical units Voluntary Fire Service to AED, as well as the modification of procedures and regulations in the area of obtaining and maintaining entitlement to exercise QFA.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

Numer

3

Opis fizyczny

s.240–244,rys.,bibliogr.

Twórcy

Bibliografia

 • 1. Wytyczne Resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji; Polska Rada Resuscytacji, 2015 r.
 • 2. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. (Dz. U. nr 191, poz. 1410).
 • 3. Gałązkowski R, Pawlak A. Analiza procesu szkolenia strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w zakresie operacji nocnych. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, s. 21–29, 24/4/11, ISSN 1895–8443.
 • 4. Gałązkowski R, Pawlak A, Pszczołowski K. Rola jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w funkcjonowaniu systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w rejonach wiejskich w Polsce. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, s. 15–26, 34/2/2014, ISSN 1895–8443.
 • 5. http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/krajowy_system_ratowniczo_gasniczy [dostęp: 26.08.2016].
 • 6. Wykaz OSP z KSRG wg stanu na dzień 31.12.2015 r. Dane statystyczne KG PSP, http://www.kgpsp.gov.pl [dostęp: 20.08.2016].
 • 7. Adamiak P. Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce. Raport z badania 2012. Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2013 r.
 • 8. Ochotnicze Straże Pożarne nie tylko gaszą pożary – raport na temat OSP, http://www.strażacki.pl/artykuły [dostęp: 20.08.2016].
 • 9. Zasady organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. KGPSP, Warszawa, 26 lipca 2013 r.
 • 10. http://www.stat.gov.pl [dostęp: 06.02.2015].
 • 11. Polimirski P. KSRG i białe plamy na mapie Polski. Strażak, nr 3/2015.
 • 12. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88, poz. 553).

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-63350130-ecc6-4719-8387-08829fa73f7d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.