PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 56[2] |

Tytuł artykułu

Trichinellosis – history, current status, new threats

Warianty tytułu

PL
Włośnica – historia, stan obecny, nowe zagrożenia

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Trichinellosis - history, current status, new threats. The paper presents the epizootic situation of trichinellosis in historical terms, the present state, as well as emerging new threats. At the turn of the last few years, new species of trichinella species have emerged, as well as the spectrum of species of wild and domestic animals, which are a potential source of parasite transmission, has been widespread. Quite a significant threat is the problem of increasing occurrence of trichinella at herbivorous animals, which until recently were mostly treated ex officio as trichinella-free. The changing epizootiological image of trichinella makes it seems necessary now to intensify the preventive measures in the prevention of meat of all species susceptible to trichinella by means of etching method. Such activities should guarantee the safety of marketed animal origin food and thus effectively reduce the epidemiological risk.
PL
Włośnica - historia, stan obecny, nowe zagrożenia. W artykule przedstawiono sytuację epizootyczną włośnicy w ujęciu historycznym, stan obecny, jak również pojawiające się nowe zagrożenia. Na przełomie ostatnich lat pojawiły się nowe gatunki włośni, jak również zwiększeniu uległo spektrum gatunków zwierząt, zarówno dzikich jak i domowych stanowiących potencjalne źródło transmisji pasożyta. Dość istotne zagrożenie, stanowi problematyka związana z coraz powszechniejszym występowanie włośni u zwierząt roślinożernych, które do niedawna traktowane były z urzędu jako wolne od włośni. Zmieniający się obraz epizootiologiczny Trichinella, sprawia, że obecnie konieczne wydaje się wzmożenie działań prewencyjnych w zakresie profilaktycznego badania mięsa wszystkich gatunków podatnych na możliwości występowania włośni, poprzez wykorzystanie metody wytrawiania. Tego rodzaju działania zagwarantować powinny bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego wprowadzanej na rynek, a tym samym skutecznie zmniejszać ryzyko zagrożenia epidemiologicznego.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

Opis fizyczny

p.197–207,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Zoology, Animal Ecology and Wildlife Management, University of Life Science in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
autor
 • Department of Genetics and Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland
autor
 • Polish Hunting Association, District Board in Nowy Sacz, Nowy Sacz, Poland

Bibliografia

 • BILSKA-ZAJĄC E., RÓŻYCKI M., CHMURZYŃSKA E., KARAMON J., SROKA J., ANTOLAK E., PRÓCHNIAK M., CENCEK T., 2016: First record of wild boar infected with Trichinella pseudospiralis in Poland. Bul. Vet. Inst. Pul. 60: 147–152. Trichinellosis... 205
 • BILSKA-ZAJĄC E., RÓŻYCKI M., CHMURZYŃSKA E., MARUCCI G., CENCEK T., KARAMON J., BOCIAN Ł., 2013: Trichinella species circulating in wild boar (Sus scrofa) populations in Poland. Int. J. Parasit. Wildl. 2: 211–213.
 • BILSKA-ZAJĄC E., RÓŻYCKI M., CHMURZYŃSKA E., OSEK J., 2011: Występowanie włośnicy u zwierząt i ludzi w krajach Unii Europejskiej oraz państwach graniczących z Polską. Życie Wet. 86: 307–311.
 • BRITOV V.A., 1997: Trichinosis in Kamchatka. Wiad. Parazytol. 43: 287–288.
 • CABAJ W., 2006: Wild and domestic animals as permanent Trichinella reservoir in Poland. Wiad. Parazyt. 52: 175–179.
 • CHMURZYŃSKA E., RÓŻYCKA M., BILSKA- ZAJĄC E., NÖCKLER K., MAYER-SCHOLL A., POZIO E., CENCEK T., KARAMON J., 2013: Trichinella nativa in red foxes (Vulpes vulpes) of Germany and Poland: Possible different origins.Vet. Parasitol. 198: 254–257.
 • FLIS M., 2011a: Sytuacja epizootyczna i epidemiologiczna włośnicy w Polsce w 2010 r. Życie Wet. 86: 986–988.
 • FLIS M., 2011b: Wild boar population management vs. damage conditions in economical and social grasps. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 50: 43–50.
 • FLIS M., 2011c: Występowanie włośnicy u dzików i świń w Polsce w latach 2003–2009. Med. Wet. 67: 470–473.
 • FLIS M., 2012: Włośnica u świń i dzików w Polsce w okresie ostatnich pięciu lat. Życie Wet. 87: 602–604.
 • FLIS M., 2016a: Dynamika liczebności i oddziaływanie na środowisko oraz nowe kierunki zarządzania populacją bobra europejskiego (Castor fiber L. 1778). Przegl. Leś. 8: 6–8.
 • FLIS M., 2016b: Włośnica na talerzu. Łow. Pol. 12: 46–49.
 • GAWOR J., 2007: Konina jako jedno z potencjalnych źródeł zagrożenia ludzi włośnicą. Życie Wet. 82: 611–614.
 • GAWOR J., 2011: Włośnica u dzików i zwierząt drapieżnych rosnącym zagrożeniem dla ludzi w Polsce. Życie Wet. 86: 806–809.
 • GAWOR J., 2016: Włośnica w środowisku leśnym – cztery gatunki Trichinella w Polsce. Życie Wet. 91: 55–58.
 • GLIŃSKI Z., 2016: Zoonotyczne choroby zwierząt łownych. Część I. Włośnica, wścieklizna, tularemia, borelioza. Życie Wet. 91: 560–564.
 • GOŁĄB E., SADKOWSKA-TODYS M., 2003: Współczesne problemy epidemiologii i diagnostyki włośnicy w krajach Unii Europejskiej. Przegl. Epidem. 57: 561–570.
 • GOŁĄB E., SADKOWSKA-TODYS M., 2006: Epidemiologia włośnicy w Polsce dawniej i dziś. Wiad. Parazytol. 52: 181–187.
 • GOTTSTEIN B., POZIO E., NÖCKLER K., 2009: Epidemiology, diagnosis, treatment, and control of trichinellosis. Clin. Microb. Rev. 22: 127–145.
 • GOULD S.E., 1970: History. In: Trichinosis in man and animals. S.E. Gould (Ed.). Charles C. Thomas Publisher, Springfield, Illinois, USA: 3–18.
 • HOLZBAUER S., AGGER W., HALL W.A., JOHSON G.M., SCHMITT D., GARVEY A., BISHOP H.S., RIVERA H.S., de ALMEIDA M.E., HILL D., STROMBERG B.E., LYNFIELD R., SMITH K.E., 2014: Outbreak of Trichinella spiralis infections associated with a wild boar hunted at a game farm in Iowa. Clin. Infect. Dis. 59 (12): 1750–1756.
 • HUGH-JONES M.E., HUBBERT W.T., HAGSTAD H.V., 1995: Zoonoses. Recognition, control, and prevention. Iowa State Press. Iowa (USA).
 • HURNIKOVÁ Z., DUBINSKÝ P., 2009: Long- -term survey on Trichinella prevalence in wildlife of Slovakia. Vet. Parasitol. 159: 276– –280.
 • KOCIĘCKA W., 1996: Włosień kręty i włośnica. Volumed, Wrocław. KOŘINKOVÁ K., PAVLIČKOVÁ Z., KOVAŘČIK K., KOUDELA B., 2006: Distribution of muscle larvae and antibody dynamics in goats experimentally infected with Trichinella spiralis. Parasit. Res. 99: 643–647.
 • LICIARDI M., MARUCCI G., ADDIS G., LUDOVISI A., GOMEZ MORALES M.A., DEIANA B., CABAJ W., POZIO E., 2009: Trichinella britovi and Trichinella spiralis mixed infection in a horse form Poland. Vet. Parasitol. 161: 345–348.
 • LIS H., 1988: Wyniki badania san.-wet. zwierząt rzeźnych w Polsce i ich znaczenie ekonomiczne. Med. Wet. 44: 519–524. 206 M. Flis et al.
 • LIS H., 1991: Ocena wyników badania sanitarno- -weterynaryjnego zwierząt łownych w Polsce. Med. Wet. 47: 321–323.
 • LIS H., 1999: Ocena wyników badania sanitarno- weterynaryjnego zwierząt rzeźnych i mięsa w Polsce w latach 1987–1997. Med. Wet. 55: 243–246.
 • MORETTI A., PIERGILI-FIORETTI D., GRELLONI V., ANTOGONI M.T., TACCONI G., 2000: Experimental Trichinellosis in fallowdeer (Dama dama L.). Paras 8: 200–202.
 • MOSKWA B., CYBULSKA A., KORNACKA A., CABAJ W., BIEŃ J., 2015: Wild boars meat as a potential source of human trichinellosis in Poland: current data. Acta Parasitol. 60: 530–535.
 • MURRELL K.D., POZIO E., 2000: Trichinellosis: the zoonosis that won’t go quietly. Inter. J. Parasitol. 30: 1339–1349.
 • MULLER K.D., DJORDJEVIC M., CUPERLOVIC K., SOFRONIC L., SAVIC M., DJORDJEVIC M., DAMJANOVIC S., 2004: Epidemiology of Trichinella infection in the horse: the risk from animal product feeding practices. Vet. Parasitol. 123: 223–233.
 • NOWAKOWSKI Z., 2004: Intensywność inwazji Trichinella spiralis w mięśniach zarażonych owiec. Med. Wet. 60: 634–636.
 • OIVANEN L., 2005: Endemic Trichinellosis – experimental and epidemiological studies. Academic dissertation. Helsinki: 5–65.
 • OKSANEN A., OIVANEN L., ELORANTA E., TIRKKONEN T., ASBAKK K., 2000: Experimental Trichinellosis in reindeer. J. Parasitol. 86: 763–767.
 • OSTEN-SACKEN N., SOLARCZYK P., 2016: Trichinella spiralis in road-killed raccoon dogs (Nyctereutes procyonoides) in western Poland. Ann. Parasitol. 62: 77–79.
 • PAJERSKÝ A., TOMASOVICOVÁ O., KINCEKOVÁ J., ZUBRICKÝ P., KOREN J., 1996: Susceptibility and reactivity of sheep to Trichinella spiralis infection. Vet. Med. 41: 233–240.
 • POZIO E., ZARLENGA D.S., 2013: New species of the Trichinella puzzle. Int. J. Parasitol. 43: 983–997.
 • RAMISZ A., SZYMBORSKI J., BALICKA-RAMISZ A., 2002: Badania nad włośnicą koni w Polsce. Med. Wet. 58: 966–968.
 • REINA D., MUÑOZ-OJEDA M.C., SERRANO F., MOLINA J.M., NAVARRETE I., 1996: Experimental trichinellosis in goats. Vet. Parasitol. 62: 125–132.
 • RÓŻYCKI M., KUBICA M., BILSKA-ZAJĄC E., CHMURZYŃSKA E., KARAMON J., CENCEK T., 2016: Włośnica w Polsce północno- zachodniej. Czy parazytoza wymyka się spod kontroli. Życie Wet. 91: 364–368.
 • SADKOWSKA-TODYS M., BAUMANN-POPCZYK A., WNUKOWSKA N., POPCZYK B., KUCHARCZYK B., GOŁĄB E., 2015: Occurrence and prevalence of selected zoonotic agents Echinococcus multilocularis, Trichinella spiralis and Hepatitis E virus (HEV) in the population of Polish hunters – results of the study conducted in 2010–2012. Przegl. Epidemiol. 69: 673–678.
 • SEGLINA Z., BAKASEJEVS E., DEKSNE G., SPUNGIS V., KURJUŠINA M., 2015: New finding of Trichinella britovi in a European beaver (Castor fiber) in Latvia. Parasitol. Res. 114: 3171–3173.
 • SMITH H.J., SNOWDON K.E., FINLEY G.G., LAFLAMME L.F., 1990: Pathogenesis and serodiagnosis of experimental Trichinella spiralis spiralis and Trichinella spiralis nativa infections in cattle. Can. J. Vet. Res. 54: 355–359.
 • SZKUCIK K., BEŁKOT Z., GONDEK M., 2012a: Występowanie zmian chorobowych i odchyleń jakościowych w tuszach zwierząt łownych w Polsce w latach 2000–2011. Med. Wet. 68: 755–761.
 • SZKUCIK K., PYZ-ŁUKASIK R., PASZKIEWICZ W., 2012b: Występowanie zmian chorobowych i odchyleń jakościowych w tuszach koni rzeźnych w Polsce w latach 2001–2010. Med. Wet. 68: 418–421.
 • ŚMIGIELSKA M., 2010: Zoonozy przenoszone przez ptaki wolno żyjące. Ornis Pol. 51: 149–162.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-62bf151b-99e3-4494-a4cf-f68f445fe570
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.