PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1989 | 378 |

Tytuł artykułu

The effect of some technological processes on grain quality

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Wpływ wybranyh procesów technologicznych na jakość ziarna
RU
Vlijanie izbrannykh tekhnologicheskikh proccesov na kachestvo zerna

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The paper presents a theoretical analysis and experimental investigations gn the effect of the processes of cereal grain sowing, the combine harvesting and threshing, and its transport, on mechanical damage sustained by the grain during the processes and on its germination capacity. The paper is an effect of five years studies carried out by the authors at the request of the Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Lublin. The studies involved the utilization of such new methods of investigation as the rapid-sequence photography technique and the colorimetric evaluation of grain damage state. The causes of grain damage were determined as well as the effect of the damage sustained by grain on its germination capacity. The authors provide also information on optimum parameters of machines operation, at which the least damage is sustained by the grain involved. The paper is concluded with recommendations and conclusions of value for both agricultural science and practice.
PL
Praca zawiera teoretyczną analizę oraz badania eksperymentalne dotyczące wpływu procesu wysiewu ziarna zbóż, kombajnowego zbioru i omłotu oraz przemieszczania ziarna na jego mechaniczne uszkodzenia i zdolność kiełkowania. Praca jest efektem pięcioletnich badań przeprowadzonych przez autorów na zlecenie Zakładu Agrofizyki PAN w Lublinie. W badaniach stosowano nowe metody badawcze jak technika szybkich zdjęć oraz kolometryczna ocena ilości uszkodzeń ziarna. Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie głównych przyczyn uszkadzania ziarna oraz wpływu tych uszkodzeń na zdolność kiełkowahia. Podano też zakresy optymalnych parametrów pracy maszyn, przy których uzyskuje się najmniejsze uszkodzenia ziarna. Pracę zakończono zaleceniami i wnioskami przydatnymi dla nauki jak również dla praktyki rolniczej.
RU
Работа содержит теоретический анализ и экспериментальные исследования влияния процесса высева зерен зерновых, комбайнового сбора и обмолота, а также перемещения зерна на его механические повреждения и всхожесть. Работа является эффектом 5-летних исследований,проведенных авторами по поручению Агрофизического института ПАН в Люблине. В исследованиях применялись новые исследовательские методы, как техника быстрых съемок и колориметрическая оценка количества повреждений зерна. Проведенные исследования позволили определить главные причины повреждения зерна и влияние этих повреждений на всхожесть. Привели также диапазоны оптимальных параметров работы машин, при которых получаются наименьшие повреждения зерна. Работа заканчивается рекомендациями и выводами, пригодными для науки как для сельскохозяйственной практики.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

378

Opis fizyczny

p.35-48,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Institute of Mechanization, Academy of Agriculture, Lublin, Poland
autor
 • Institute of Mechanization, Academy of Agriculture, Lublin, Poland

Bibliografia

 • 1. Atanasow D., Wasiliew K., Molnar J.: Srawnitielnyje isledowanija wysiewajuszczich aparatów ziarnowych siejałok. Mech. i Elektryf. Soc. Sielsk. Choz. 1969, 6, 18-20.
 • 2. Bernd J., Schołtysik H.: Theoretische und experimentalle Untersuchungen zur Genanigkeit von Zellenraddosierungen für Kraftfütterminal. Grundl. Lantech. 1982, 1, 1.
 • 3. Borisow A. M.: Issledowanija wertikalnych sznekowych transporterów. Trakt. i Sielchozmasz. 1972, 9, 25-27.
 • 4. Brusewitz G. H., Persson S. P. E.: Parametric study of factors influencing screw conveyor throughout and power requirement. Trans. ASAE, 1969, 12, 1, 51-54.
 • 5. Byszewski W., Haman J.: Gleba, maszyna, roślina, PWN, Warszawa 1977.
 • 6. Chałańskij W. M.: Issledowanija raboty bitnogo mołotilnogo apparata pri obmołotie gorocha s ispołzowaniem skorostnoj kinosjemki. Dok. Moskw. In-ta Inż. S-ch. Proizwodstwa. T. III, wypusk 1, Moskwa 1966, 93-99.
 • 7. Cheładze A. M.: Issledowanie processa obmołota izmielczennoj i nieizmielczennoj chlebnoj masy metodom wysokoczastnoj kinosjemki. Dok. Mosk. In-ta. S-ch. Proizwodstwa, t. III, wypusk 1, Moskwa 1966, 101-107.
 • 8. Dreszer K.: Technika szybkich zdjęć w analizie procesów przemieszczania przenośnikami mechanicznymi. Prace Inst. Technologii i Eksploat. Maszyn PL., 1983, 3, Lublin, 43-46.
 • 9. Dunajewski D. В., Oniszczenko W. I.: Kolnije siejałki mienszie trawnirujut siemiena. Sielekcja i Siemienowodstwo 1967, 2, 57-58.
 • 10. Fąfara R.: Biologiczne skutki mechanizacji zbioru i konserwacji ziarna zbóż. Mat. Wydz. V PAN dot. prognoz rozwoju nauki w Polsce do 1985 r. Z. 42, Warszawa 1969, 162-202.
 • 11. Gieroba J., Dreszer K.: Uwagi o pracy śrubowych przenośników przeznaczonych do transportu ziarna. Maszyny i Ciągniki Rolnicze, 1977, 12, 10-15.
 • 12. Gieroba J., Dreszer K.: Badania wpływu kombajnowego zbioru na wielkość uszkodzeń nasion i ich żywotność. Sprawozdanie z badań - maszynopis, Zakład Agrofizyki PAN, Lublin 1983.
 • 13. Gieroba J., Dreszer K.: Badania wpływu wybranych urządzeń omłotowych na mechaniczne uszkodzenia ziarna zbóż i ich żywotność. Sprawozdanie z badań, maszynopis, Zakład Agrofizyki PAN, Lublin 1983.
 • 14. Gieroba J., Dreszer K.: Badania wpływu wybranych urządzeń przemieszczających na mechaniczne uszkodzenia ziarna zbóż i ich żywotność. Sprawozdanie z badań - maszynopis, Zakład Agrofizyki PAN, Lublin 1984.
 • 15. Gieroba J., Dreszer K.: Proces przemieszczania ziarna w przenośnikach śrubowych i zabierakowych. Problemy Agrofizyki, 1984, 43.
 • 16. Gieroba J., Dreszer K., Nowak J.: The influence of grain combine harvesting on biological value of cereal grain. Sbornik Mechanizacni Fakulty, VSZ v Praze, Praha 1985, 267-272.
 • 17. Gieroba J., Dreszer K.: Zastosowanie kamer filmowych w badaniach procesu omłotu. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych PAN (in press).
 • 18. Goć K.: Metodyka badań kombajnów zbożowych dla ZOSR IBMER, Symbol dok. XVI/71, Warszawa 1971.
 • 19. Pugaczow A. N.: Dostoinstwa ziernowoj siejałki SZ-3,6 i jeje modyfikacji. Ziernowoje Chozjajstwo, 1973, 4, 46-48.
 • 20. Pugaczow A. N.: Powrieżdienija zierna maszinami. Izd. „Kołos", Moskwa 1976.
 • 21. Rademacher F. J. C.: On seed damage in grain auger. J. Agricult. Eng. Res. 1981, 26, 87-96.
 • 22. Rademacher F. J. C.: On possible flow back in vertical screw conveyors for cohesionless granular materials. J. Agricult. Eng. Res. 1981, 26, 225-250.
 • 23. Strona I.: Uszkodzenia nasion - przyczyny i zapobieganie, PWRiL, Warszawa 1977.
 • 24. Sysolin P. W.: O niekotorych osobiennostjach rasczieta katusziecznowo wysiewa- juszcziewo aparata. Traktory i Sielchozmasziny, 1971, 9, 21-24.
 • 25. Sysolin P. W., Likkiej A. W., Iwanica K. G.: 0 priczinach droblinija siemian w katusziecznych wysiewajuszczich aparatach siejałok. Traktory i Sielchozmasz. 1971, 4, 24-25.
 • 26. Sysolin P. W., Likkiej A. W., Iwanica K. G., Sziło A. F.: Powyszenija kaczestwa wysiewa i uniwersalnosti katusziczno aparata siejałok. Traktory i Sielchozmasziny, 1975, 12, 21-22.
 • 27. Schulze K. M.: Kinematografische Untersuchung des Dreschvorganges in einer Schlagleitentrommel. Grund. Landtechn. 1956, 7, 113-120.
 • 28. Materiał siewny - Metody badań nasion. PN-79/R-65950, wyd. PKN, Warszawa 1979.
 • 29. System Maszyn Rolniczych i Leśnych, t. I-IV, Wyd. IBMER, Warszawa 1977.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-62974e9a-9695-4030-b7bb-a9bc9a4e03fd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.