PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 3 |
Tytuł artykułu

Problem marnotrawstwa w perspektywie unijnej polityki bezpieczeństwa żywności

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Problem of food waste in the policies of the European Union food security
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest pokazanie inicjatyw, które prowadzi Unia Europejska w ramach polityki bezpieczeństwa żywności w obszarze zapobiegania i zmniejszenia poziomu marnotrawstwa żywności. Działania te odbywają się zarówno na poziomie krajowym, regionalnym, jak i lokalnym w UE. Marnowanie żywności występuje na każdym etapie, od uprawy surowców i produkcji, aż po konsumpcję. Skala marnowania żywności jest ogromna. Obecnie w Europie Około marnuje się około 140 mln ton żywności rocznie. Dokonano przeglądu literatury z tego obszaru oraz analizy źródeł wtórnych pochodzących z FAO i Eurostatu.
EN
The aim of the paper was to present initiatives which leads the European Union in the framework of food safety policy in the area of preventing and reducing levels of food waste. These activities take place both at national, regional and local level in the EU. Food waste occurs in each stage of growing raw materials and production to the consumption. The scale of food waste is huge. Approximately 140 billion tons of food is wasted every year in Europe today. This article reviews the literature in this area and analysis of secondary sources from FAO and Eurostat.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
3
Opis fizyczny
s.24-28,rys.,bibliogr.
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Bibliografia
 • BCFN.2012. 2012.Food waste: causes, impacts and proposals. www.barrilacfn.com.pl. Barilla Center For Food & Nutrition.
 • Bilska Beata, Wiesława Grzesińska, Marzena Tomaszewska, Mikołaj Rudziński. 2015. Marnotrawstwo żywności jako przykład nieefektywnego zarządzania w gospodarstwach domowych (Food waste as an example inefficient management in households). Roczniki Naukowe SERiA XVII (1): 39-43.
 • Dąbrowska Anna, Mirosława Janoś-Kresło. 2013. Marnowanie żywności jako problem społeczny (Food waste as a social problem). Handel Wewnętrzny 4 (345): 14-26.
 • EC (European Commission). 2010. Preparatory study on food waste across EU 27. Technical Report 2010-054. Bruksela: European Commission. doi: 10.2779/85947.
 • FAO. 2014. The state of food insecurity in the world: strengthening the enabling environment for food security and nutrition. Rome: FAO. http://www.fao.org, dostęp: 20.02.2017.
 • FPBŻ. 2012. Marnowanie żywności w Polsce i Europie (Food waste in Poland and Europe). Warszawa: Federacja Polskich Banków Żywności.
 • FPBŻ. 2013. Zapobieganie marnowaniu żywności z korzyścią dla społeczeństwa. Raport (Preventing food waste for the benefit of society. Report). Warszawa: Federacja Polskich Banków Żywności. http://www.niemarnuje.pl/files/raport--marnowanie-zywnosci_2013.pdf.
 • KE (Komisja Europejska). 2014. Zrozumieć politykę Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo żywności (Understanding the European Union’s policy. Food safety). Luksemburg: Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej. Urząd Publikacji Unii Europejskiej. doi:10.2775/78879.
 • Kwasek Mariola. 2016. Zrównoważona konsumpcja żywności sposobem na zmniejszenie marnotrawstwa żywności (Sustainable food consumption as a way to reduce food waste). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Papargyropoulou Effie, Rodrigo Lozano, Julia K. Steinberger, Nigel Wright, Zaini Bin Ujang. 2014. The food waste hierarchy as a framework for the management of food surplus and food waste. Journal of Cleaner Production 76: 106-115.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. (2011/2175(INI)) (European Parliament resolution of 19 January 2012 on how to avoid food wastage: strategies for a more efficient food chain in the EU), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0014+0+DOC+XML+V0//P, access 20.02.2017.
 • Śmiechowska Maria. 2015. Zrównoważona konsumpcja a marnotrawstwo żywności (Sustainable food consumption and food wasting). Annales Academiae Medicae Gedanensis 45: 89-97.
 • Underwood Evelyn, David Baldock, Harry Aiking i in. 2013. Jak wyżywić 10 miliardów ludzi? Rozwiązania technologiczne. Sprawozdanie podsumowujące, Sposoby na zrównoważoną żywność i rolnictwo w UE (How to feed 10 billion people? Technological solutions. Summary report. Ways for sustainable food and agriculture in the EU). Bruksela: Unia Europejska, STOA.
 • Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Act of August 25, 2006 on food safety and nutrition). Dz.U. 2010, nr 136, poz. 914 ze zm.
 • http://www.bankizywnosci.pl, dostęp 13.03.2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-6247f8a9-f4f2-46f0-8cab-76f4ee833d01
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.