PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2015 | 61 | 2 |

Tytuł artykułu

Zachowania nabywcze w zakresie żywności klientów sieci Biedronka i postrzeganie jej placówek sprzedaży

Warianty tytułu

EN
Purchasing behaviours as regards food displayed by customers of the Biedronka sales network and perception of its POS
RU
Pokupatel’skoe povedenie v oblasti produktov pitanija klientov torgovojj seti Biedronka i vosprijatie ee torgovykh tochek

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Cel: przedstawienie zachowań nabywczych klientów sieci Biedronka oraz postrzegania jej placówek na tle charakterystyki rozwoju tej sieci handlu detalicznego. Podejście badawcze: materiał badawczy stanowiły wtórne i pierwotne źródła informacji. Te drugie pozyskano drogą internetowego badania ankietowego, w którym uczestniczyło 169 osób. Autorski kwestionariusz pytań zamieszczony był na portalu www.moje-ankiety.pl w kwietniu 2013 roku. Główne wyniki badań: stwierdzono, że dzięki konsekwentnej strategii: rozbudowa sieci, dbałość o jakość produktów oraz przystępne ceny, większość klientów lubi robić zakupy żywności w sieci Biedronka i postrzegają te placówki jako oferujące dobrą jakość produktów w niskiej cenie. Implikacje praktyczne: droga rozwoju sieci Biedronka od dyskontu do formatu o charakterze supermarketu, oferującego wysoką jakość produktów, niskie ceny i dogodną dla klientów lokalizację sklepów kreuje nowe kierunki w rozwoju polskiego handlu. Implikacje społeczne: poznanie rozwoju największej w Polsce sieci handlu detalicznego Biedronka i rozpoznanie zachowań nabywczych oraz postrzegania tych placówek przez jej klientów jako wkład w wiedzę dotyczącą współczesnego konsumenta żywności. Kategoria artykułu: badawczy.
EN
Aim: to present purchasing behaviours of Biedronka sales network customers and perception of its POS against the background of description of this retail network development. Research approach: the research material was secondary and primary sources of information. The latter were obtained by way of the Internet survey with 169 participants. The author’s questionnaire with questions was placed on the portal named www.moje-ankiety.pl in April 2013. Main research findings: it was stated that owing to the consistent strategy (network development, concern of quality of products and acceptable prices), most customers like shopping food in the Biedronka sale network and they perceive those POS as the ones offering good quality of products for low price. Practical implications: the way of development of the Biedronka network from the discount store to the supermarket format, offering high quality of products, low prices and convenient for clients location of shops creates new directions in the Polish trade development. Social implications: getting acquainted with the development of the biggest in Poland retail network Biedronka and recognition of purchasing behaviours as well as perception of those POS by its customers as a contribution to the knowledge related to the contemporary consumer of food. Article category: research article.
RU
Цель: представить покупательское поведение клиентов сети Biedronka, а также восприятие ее заведений на фоне характеристики развития этой сети розничной торговли. Исследовательский подход: исследовательский материал составляли вторичные и первичные источники информации. Последние были получены путем интернет-опроса, в котором приняли участие 169 человек. Авторский вопросник поместили на портале www.moje-ankiety.pl в апреле 2013 г. Основные результаты исследований: констатировали, что благодаря последовательной стратегии (расширение сети, забота о качестве продуктов и приемлемые цены) большинство клиентов любят делать покупки продуктов питания в сети Biedronka и они воспринимают эти торговые точки как предлагающие хорошее качество продуктов с низкой ценой. Практические импликации: путь развития сети Biedronka от дискаунтера до формата супермаркета, предлагающего высокое качество продуктов, низкие цены и удобное для клиентов расположение магазинов формирует новые направления в развитии польской торговли. Социальные импликации: изучение развития самой крупной в Польше сети розничной торговли Biedronka и ознакомление с покупательским поведением, а также восприятия этих точек ее клиентами в качестве вклада в знания насчет современного потребителя продуктов питания. Категория статьи: исследовательская статья.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

61

Numer

2

Opis fizyczny

s.209-221,rys.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Zakład Żywienia Ludności, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
autor
 • Zakład Żywienia Ludności, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
 • Zakład Żywienia Ludności, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

Bibliografia

 • Kim jesteśmy – Jeronimo Martins Polska S.A., http://www.biedronka.pl/pl/onas/kim-jestesmy [dostęp: 29.04.2014].
 • Lubańska A. (2006), Znaczenie sklepów dyskontowych na rynku artykułów żywnościowych w Polsce i wybranych krjajach Europy Zachodniej, „Roczniki Naukowe SERiA”, nr 8(3).
 • Otto P., Uryniuk J. (2014), Biedronka wita się z plastikiem, „Dziennik Gazeta Prawna”, nr 59(3700).
 • PAP (2012), Właściciel Biedronki zawalczy o rynek kawiarni, http://www.dlahandlu. pl/handel-wielkopowierzchniowy/wiadomosci/wlasciciel-biedronkizawalczy-o-rynek-kawiarni,23136.html [dostęp: 03.05.2014].
 • Siennicka A. (2013), Kreowanie wizerunku firm sektora żywnościowego na przykładzie sieci sklepów dyskontowych Biedronka. SGGW, WNoŻ, Warszawa.
 • Woźniak B. (2014), Biedronka: Na koniec 2016 r. minimum 3.200 sklepów. http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/biedronka-na-koniec-2016-r-minimum-3-200-sklepow,97610.html [dostęp: 03.05.2014].
 • Wyborcza.biz (2013), Biedronka jest niemal wszędzie, ale liczba sklepów jeszcze wzrośnie.http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,14856234,Biedronka_jest_niemal_ wszedzie_ale_liczba_sklepow.html [dostęp: 03.05.2014].
 • http://www. biedronka.pl [dostęp: 06.05.2014].
 • http://www.karierawjmd.pl [dostęp: 28.04.2014].

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-6201778f-fd2b-45f2-9144-10a8b6a0055f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.