PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 32 | 1 cz.1 |
Tytuł artykułu

Stan odżywienia 16-letniej młodzieży z obszarów mniej zurbanizowanych Polski Północno-Wschodniej, a sytuacja ekonomiczna

Warianty tytułu
EN
Nutritional status of 16-year-old youth from less urbanized regions of North-East Poland and economic status
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Analizowano współzależność pomiędzy sianem odżywienia 16-letniej młodzieży a sytuacją ekonomiczną rodziny. Badaniami objęto 411 uczniów mieszkających w regionie suwalskim (grupa badana) i Olsztynie (grupa porównawcza). Sytuację ekonomiczną rodziny określono wg deklaracji respondentów. Stan odżywienia oceniono metodami antropometrycznymi, a sklad ciała metodą spektrofotometryczną. Sytuacja ekonomiczna nie wpływała na zróżnicowanie stanu odżywienia chłopców, niezależnie od miejsca zamieszkania. Lepsza sytuacja ekonomiczna rodzin dziewcząt sprzyjała wyższym wartościom parametrów somatycznych, zwłaszcza dziewcząt z regionu suwalskiego.
EN
The correlation between nutritional status of 16-year-old youth and their families' economic status was analyzed. The research included 411 pupils inhibiting the Suwałki region (analyzed group) and Olsztyn (comparison group). The families' economic situation was evaluated according to respondents declarations. The nutritional status was assessed using anthropometrical methods, and the body content - the spectrofotometric method. Economic situation did not influence boys' nutritional status, disregarding the place of residence. Better economic situation of girls' families was favourable to higher somatic parameters values, especially for girls from the Suwałki region.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
32
Numer
Opis fizyczny
s.323-330,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra i Zakład Żywienia i Dietetyki, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Bydgoszcz
autor
Bibliografia
 • 1. Bombol M. Zróżnicowanie zachowań konsumpcyjnych wiejskich i miejskich gospodarstw domowych na rynku żywnościowym. W: Konsument żywności i jego zachowania rynkowe, (pod red.) K. Gutkowskiej, I. Ozimek, Wyd. SGGW, Warszawa, 2000, 263.
 • 2. Charzewska J., Rogalska-Niedźwiedź M., Chwojnowska Z., Chabros E., Wajszczyk B., Lachowicz A., Kaszak E., Kozak Z. Społeczne uwarunkowania żywienia młodzieży w latach 1982-1991. Wyd. IŻŻ, Warszawa, 1995.
 • 3. Charzewski J., Lewandowska J., Piechaczek H. i wsp. Społeczne uwarunkowania żywienia. Cz. I, Wyd. Wych. Fiz. Sport, 1998, 1: 49.
 • 4. Charzewski J., Lewandowska J., Piechaczek H. i wsp. Społeczne uwarunkowania sposobu żywienia młodzieży ze skrajnych warstw społecznych. Wyd. Wych. Fiz. Sport, 2002, 46: 5.
 • 5. Hamułka J. Studia nad powiązaniem żywienia z wynikami w nauce dzieci w wieku szkolnym z regionu Polski Południowo-Wschodniej (w latach 1996-1998). SGGW, Warszawa, 1999 (rozprawa doktorska - maszynopis).
 • 6. Jeszka J., Kostrzewa-Tarnowska A., Człapka- Matyasik M. Ocena stanu odżywienia, sposobu żywienia i bilansu energetycznego wybranej grupy młodzieży szkolnej. Żyw. Człow. Met., 2000, Suppl. 27: 33.
 • 7. Jopkiewicz A. Dziecko kieleckie. Normy rozwoju fizycznego. Wyd. ITE i WSP, Radom-Kielce, 2000, s.33.
 • 8. Komosińska K., Woynarowska B., Mazur J. Zachowania zdrowotne związane z żywieniem u młodzieży szkolnej w Polsce w latach 1990-1998. Żyw. Człow. Met., 2001, 28, (1): 17.
 • 9. Kozieł S., Kołodziej H. BMI i frakcje względnie otyłych chłopców i dziewcząt w wieku 13-15 lat. Ped. Pol., 1999, 10: 991.
 • 10. Narojek L. Społeczno-kulturowe uwarunkowania żywieniowe. Żyw. Człow. Met., 1992, 19, 1: 26. 7.
 • 11.Raport przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Polską Akcję Humanitarną i Danone. Niedożywienie dzieci w Polsce - fakty, wyzwania i inicjatywy na rzecz walki z problemem, Warszawa, 2004.
 • 12. Waluś A.: Żywieniowe uwarunkowania stanu odżywienia 15-16-letniej młodzieży z obszarów mniej zurbanizowanych Polski Północno-Wschodniej, UWM Olsztyn, 2005 (rozprawa doktorska - maszynopis).
 • 13. WHO. Physical status: the use and interpretation of anthropometry. Technical Report Series 854. Genewa, 1995, pp.263.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-61d53029-8891-425c-b488-754a7c01c4f0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.