PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 07 | 4 |
Tytuł artykułu

Wpływ warunków ogrzewania nasion lnu i lnianki na jakość olejów przeznaczonych do produkcji biodiesla

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Impact of conditions of the heating of flax and false flax seeds on the characteristic of oils for the biodiesel production
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
07
Numer
4
Opis fizyczny
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_7_57.pdf
Twórcy
autor
 • Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych, Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 • Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych, Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 • Katedra Mechatr oniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Słoneczna 46 A, 10-710 Olsztyn
Bibliografia
 • BEUTNER S., BLOEDORN B., FRIXEL S., HERNANDEZ-BLANCO I., HOFFMAN T., MARTIN H.-D., MAYER B., NOACK P., RUCK CH., SCHMIDT M., SCHÜLKE I., SELL S., ERNST H., HAREMZA S., SEYBOLD G., SIES H., STAHL W., WALSH R., 2001. Quantitative assessment of antioxidant properties of natural colorant and phytochemicals: carotenoids, flavonoids, phenols and idigoids. The role of β-carotene in antioxidant functions. J. Sci. Food Agric. 81: 559-568.
 • BOCHEŃSKI C.I., 2003. Biodiesel – paliwo rolnicze. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • BUCZEK B., CZEPIRSKI L., 2004. Applicability of used rapeseed oil for production of biodiesel. Int. News Fats Oils Relat. Mater. 15, 3: 186-188.
 • BUDZYŃSKI W., BIELSKI S., 2004. Surowce energetyczne pochodzenia rolniczego. Cz. 1. Biokomponenty paliw płynnych. Acta Sci. Pol. Agric. 3, 2: 5-14.
 • CANAKCI M., 2007. The potential of restaurant waste lipids as biodiesel feedstocks. Bioresour. Technol. 98, 1: 183-190.
 • CHEN Y., XIAO B., CHANG J., FU Y., LU P., WANG X., 2009. Synthesis of biodiesel from waste cooking oil using immobilized lipase in fixed bed reactor. Energ. Convers. Manage. 50, 3: 668-673.
 • DEMIRBAS A., 2008. New liquid biofuels from vegetable oils via catalytic pyrolysis. Energ. Educ. Sci. Technol. 21.
 • DROZDOWSKI B., 2002. Lipidy. W: Chemia żywności. Red. E. Sikorski. WN-T, Warszawa: 171- 228.
 • VAN GERPEN J., 2005. Biodiesel processing and production. Fuel Process. Technol. 86, 10: 1097- 1107.
 • HEIMANN S., 2002. Aktualne problemy dotyczące badania odmian rzepaku na cele konsumpcyjne oraz biopaliwo i makuchy. W: Forum producentów roślin zbożowych, kukurydzy i rzepaku. Polagra – Farm, Poznań: 47-52.
 • JANKOWSKI K.J., BUDZYŃSKI W.S., 2003. Energy potential of oilseed crops. Electr. J. Pol. Agric. Univ. Agron. 6, 2, #03.
 • JANKOWSKI K., BUDZYŃSKI W., 2004. Potencjał energetyczny roślin oleistych. Probl. Ekol. 2: 31-38.
 • KÖSE Ö., TÜTER M., AKSOY H.A., 2002. Immobilized Candida antarctica lipase-catalyzed alcoholysis of cotton seed oil in a solvent-free medium. Bioresour. Technol. 83, 2: 125-129.
 • KOTOWSKI W., 2004. Z przepracowanych tłuszczów. Agroenergetyka 3: 9.
 • KUMAR R., TIWARI P., GARG S., 2013. Alkali transestrification of linseed oil for biodiesel production. Fuel 104: 553-560.
 • KUPCZYK A., MANTEUFFEL W., RUCIŃSKI D., WIŚNIEWSKI G., 2008. Analiza rynku paliw płynnych pochodzenia roślinnego do celów energetycznych. Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa (na zlecenie Elektrociepłowni w Rzeszowie).
 • MA F., HANNA M.A., 1999. Biodiesel production: a review. Bioresour. Technol. 70, 1: 1-15.
 • MATHIYAZHAGAN M., GANAPATHI A., 2011. Factors affecting biodiesel production. Res. Plant Biol. 1, 2: 1-5.
 • MIŃKOWSKI K., 2008. Studia nad stabilnością oksydatywną olejów roślinnych bogatych w polienowe kwasy tłuszczowe o budowie trienowej. Rocz. Inst. Przem. Mięsn. Tłuszcz. 46, 4: 1-17.
 • MOSIO-MOSIEWSKI J., MUSZYŃSKI M., NOSAL H., WARZAŁA M., 2008. Nowe możliwości wytwarzania biopaliw oraz biodegradowalnych środków smarowych w oparciu o surowce oleochemiczne. Środ. Rozw. 18, 2: 1-13.
 • NIEWIADOMSKI H., 1993. Technologia tłuszczów jadalnych. WN-T, Warszawa. PN-62/R-66163. Oznaczanie zawartości wody w nasionach oleistych, makuchach i śrutach poekstrakcyjnych. PKN, Warszawa.
 • PN-88/A-86930. Tłuszcze roślinne jadalne. Metody badań. Oznaczanie zawartości fosforu. PKN, Warszawa.
 • PN-91/R-66160. Rośliny przemysłowe oleiste. Oznaczanie zanieczyszczeń i szkodników w ziarnie rzepaku i rzepiku. PKN, Warszawa.
 • PN-93/A-86926. Tłuszcze roślinne jadalne. Oznaczanie liczby anizydynowej oraz obliczanie wskaźnika oksydacji tłuszczu Totox. PKN, Warszawa.
 • PN-EN 14214, 2012. Paliwa do pojazdów samochodowych. Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do silników o zapłonie samoczynnym (Diesla). Wymagania i metody badań. PKN, Warszawa.
 • PN-EN ISO 5508, 1996. Analiza estrów metylowych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej. PKN, Warszawa.
 • PN-EN ISO 662, 2001. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie zawartości wody i substancji lotnych. PKN, Warszawa.
 • PN-EN ISO 3960, 2005. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby nadtlenkowej. PKN, Warszawa.
 • PN-EN ISO 659, 2009. Nasiona oleiste. Oznaczanie zawartości oleju (Metoda odwoławcza). PKN, Warszawa.
 • PN-ISO 660, 1998. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości. PKN, Warszawa.
 • PRIOR E., VADKE V., SOSULSKI F., 1991. Effect on heat treatment on canola press oils. I. Non- trigliceride components. J. Am. Oil Chem. Soc. 68, 6: 401-406.
 • RADZIEMSKA E., LEWANDOWSKI W., SZUKALSKA E., TYNEK M., PUSTELNIK A., CIUNEL K., 2009. Biopaliwa z rzepaku. Przygotowanie surowca do otrzymania biodiesla w warunkach gospodarstwa rolnego oraz pilotowe metanolizy. Chem. Dydakt. Ekol. Metrol. 14, 1-2: 79-84.
 • RAMADHAS A.S., JAYARAJ S., MURALEEDHARAN C., 2005. Biodiesel production from high FFA rubber seed oil. Fuel 84: 335-340.
 • RAWLS H.R., VAN SANTEN P.J., 1970. A possible role for singlet oxygen in the initiation of fatty acid autoxidation. J. Am. Oil Chem. Soc. 47, 4: 121-125.
 • ROSZKOWSKI A., 2003. Perspektywy wykorzystania biomasy jako źródła paliw silnikowych. Motrol Mot. Energ. Roln. 5: 143-151.
 • ROTKIEWICZ D., KONOPKA I., 1998. Związki fosforu w nasionach i oleju rzepakowym. Rośl. Oleiste 19, 1: 61-70.
 • ROTKIEWICZ D., KONOPKA I., TAŃSKA M., 2002. Barwniki karotenoidowe i chlorofilowe olejów roślinnych oraz ich funkcje. Rośl. Oleiste 20, 1: 151-159.
 • TAŃSKA M., ROTKIEWICZ D., 2003. Wartość technologiczna frakcji nasiennych rzepaku przechowywanego przez okres jednego roku. Rośl. Oleiste 24, 3-4: 709-716.
 • TAUFIQ-YAP Y.H., ABDULLAH N.F., BASRI M., 2011. Biodiesel production via transesterification of palm oil using NaOH/Al2O3 catalysts. Sains Malays. 40, 6: 587-594.
 • UNGER E.H., 1990. 14. Commercial processing of canola and rapeseed crushing and oil extraction. W: Canola and rapeseed. Production, chemistry, nutrition and processing technology. Red. F. Shahidi. Van Nostrand-Reinhold, New York: 235-249.
 • WALISIEWICZ-NIEDBALSKA W., 2004. Metanoliza. W: Biodiesel, gliceryna, pasza z rzepaku. Red. W. Podkówka. Wyd. Ucz. AT-R, Bydgoszcz: 44-71.
 • WALISIEWICZ-NIEDBALSKA W., LIPKOWSKI A.W., KIJEŃSKI J., 2005. Aspekty technologiczne i ekonomiczne wytwarzania biopaliwa estrowego. W: Materiały Konferencji pt. „Zintegrowane, inteligentne systemy wykorzystania energii odnawialnej”. Częstochowa – Podlesice, 26-28 września. Red. Z. Bis. Wyd. PCz, Częstochowa: 1-9.
 • ZADERNOWSKI R., SOSULSKI F., 1978. Composition of total lipids in rapeseed. J. Am. Oil Chem. Soc. 55, 12: 870-872.
 • ZHANG Y., DUBE M.A., MCLEAN D.D., KATES M., 2003. Biodiesel production from waste cooking oil: 1. Process design and technological assessment. Bioresour. Technol. 89, 1: 1-16.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-61c9a47e-5835-42f6-9b25-0f48c6e09011
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.