PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 66 | 2 |
Tytuł artykułu

Chemical analysis of minerals content in daily diets of children and adolescents grown up in Krakow orphanages

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. Numerous studies attest to the role that inappropriate food product groups in the human diet, including children and adolescents diet, leading to abnormal intakes of many important nutrients, such as minerals. Objectives. These studies were undertaken to assess the coverage of the recommended values for chosen minerals by 205 children and adolescents between the ages of 4 and 20 years, grown up in Krakow orphanages. Materials and Methods. Sodium, magnesium, zinc, iron, copper, calcium and potassium concentrations in 112 diets of children and adolescents from 7 selected orphanages in Krakow in every season of the year were performed using AAS method. Results obtained were compared to recommended standards in Poland. Results. Intakes of calcium and potassium were usually too low whilst adequate levels of dietary magnesium and calcium were seen only for the youngest children. Recommended dietary levels of zinc were met in all cases and mostly also for iron and copper. Sodium intakes were however excessive. Conclusions. The study demonstrates that regular a monitoring and adjusting of the diet is necessary for the assessed children and adolescents in order to correct dietary abnormalities.
PL
Wprowadzenie. Niewłaściwy udział grup produktów spożywczych w diecie człowieka, w tym również dzieci i młodzieży, stwierdzany w licznych badaniach, może prowadzić do niezgodnego z normami spożycia, istotnych z żywieniowego punktu widzenia, m.in. składników mineralnych. Cel. Badania podjęto w celu oceny pokrycia zapotrzebowania na wybrane składniki mineralne przez 205 wychowanków w wieku od 4 do 20 lat, przebywających w krakowskich domach dziecka. Materiał i metody. Metodą AAS oznaczano poziom sodu, magnezu, cynku, żelaza, miedzi, wapnia i potasu ogółem w 112 racjach pokarmowych, pobieranych o każdej porze roku z siedmiu domów dziecka. Uzyskane wyniki porównano do obowiązujących norm. Wyniki. Spożycie wapnia i potasu przez ocenianą populację było najczęściej zbyt małe. Właściwe ilości magnezu i wapnia dostarczały jedynie racje pokarmowe najmłodszych dzieci. Wychowankowie wszystkich ocenianych domów dziecka w pełni pokrywali zapotrzebowanie na cynk, natomiast zapotrzebowanie na żelazo i miedź większość z nich. Natomiast spożycie sodu przez wszystkich uczestniczących w badaniach było zbyt duże. Wnioski. Uzyskane wyniki badań wskazują na konieczność regularnego monitorowania i korygowania błędów żywieniowych ocenianej populacji dzieci i młodzieży.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
66
Numer
2
Opis fizyczny
p.129-136,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Human Nutrition, Faculty of Food Technology, Agricultural University of Krakow, Balicka Street 122, 30-149 Krakow, Poland
 • Department of Human Nutrition, Faculty of Food Technology, Agricultural University of Krakow, Balicka Street 122, 30-149 Krakow, Poland
autor
 • Department of Human Nutrition, Faculty of Food Technology, Agricultural University of Krakow, Balicka Street 122, 30-149 Krakow, Poland
 • Department of Human Nutrition, Faculty of Food Technology, Agricultural University of Krakow, Balicka Street 122, 30-149 Krakow, Poland
autor
 • Department of Human Nutrition, Faculty of Food Technology, Agricultural University of Krakow, Balicka Street 122, 30-149 Krakow, Poland
Bibliografia
 • 1. Albertson A.M., Thompson D.R., Franko D.L., Holschuh N.M.: Weight indicators and nutrient intake in children and adolescents do not vary by sugar content in ready-to-eat cereal: results from National Health and Nutrition Examination Survey 2001-2006. Nutr Research 2011;3:229–236.
 • 2. Bolesławska I., Przysławski J., Schlegel-Zawadzka M., Grzymisławski M.: The contents of mineral compounds in daily food rations taken by men and woman under traditional and low carbohydrate “optimal” diet. Zywn Nauk Technol Ja 2009;4(65):303-311 (in Polish).
 • 3. Bronkowska M., Karcz I.: Evaluation of minerals contents in daily food rations of low physically active woman. Rocz Panstw Zakl Hig 2007;58(4):609-615 (in Polish).
 • 4. Cais-Sokolińska D, Borski K.: Intake of calcium contained in milk and dairy products in diets of children and teenagers in Poland in view of other European countries. Acta Sci Pol Technol 2010;9(3):351-362.
 • 5. Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetics. Healthy and Sick Human Nutrition. Dietetyka. Żywienie Człowieka Zdrowego i Chorego. Warszawa, PZWL, 2004 (in Polish).
 • 6. Czapska D., Ostrowska L., Stefańska E., Karczewski J.: Assessment of the levels of chosen mineral components in daily food rations of medical university students in the years 2003/2004 and 2008/2009. Bromat Chem Toksykol 2009;42(3):723-727 (in Polish).
 • 7. Drewnowski A., Rehm C.D.: Sodium intakes of US children and adults from foods and beverages by location of origin and by specific food source. Nutrients 2013;5:1840-1855.
 • 8. Dybkowska E., Świderski F., Waszkiewicz-Robak B.: Mineral components intake in Polish diet. Żyw Człow Metab, Suppl. 1, 2005;1:200-204 (in Polish).
 • 9. Figurska-Ciura D., Wencel D., Łoźna K., Biernat J.: Nutrition evaluation of 13 years old adolescents from little town. Rocz Panstw Zakl Hig 2009;60(3):235-239(in Polish).
 • 10. Frąckiewicz J., Hamułka J., Wawrzyniak A., Górnicka M.: Students nutrients intke and risk of cardiovascular diseases. Rocz Panstw Zakl Hig 2009;60(3):269-274 (in Polish).
 • 11. Gacek M.: Evaluation of collective feeding in a group of school children with mental disability in special educating childcare centres. Rocz Panstw Zakl Hig 2009;60(3):247-250 (in Polish).
 • 12. Gawęcki J. (red.): Human Nutrition. Basics of Food Science. Żywienie Człowieka. Podstawy Nauki o Żywieniu. Warszawa, PWN, 2010 (in Polish).
 • 13. Harton A., Gałązka A., Gajewska D., Bawa S., Myszkowska- Ryciak J.: Assessment of the intakes of selected minerals by adolents. Bromat Chem Toksykol 2012;15(3):949-955 (in Polish).
 • 14. Hopp U., Lehtisalo J., Tapanainen H., Pietinen P.: Dietary habits and nutrient intake of Finnish adolescents. Public Health Nutr 2010;13(6A):965-972.
 • 15. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B. (Ed.): Polish dietary reference intakes. Principles of prevention of obesity and non-communicable diseases. Normy Żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Warszawa, PZWL, 2008 (in Polish).
 • 16. Klimis-Zacas D.J., Kalea A.Z., Yannakoulia M., Matalas A., Vassilakou T., Papoutsakis-Tsarouhas C., Yiannakouris N., Polychronopoulos E., Passos M.: Dietary intakes of Greek urban adolescents do not meet the recommendations. Nutr Res 2007;27:18-26.
 • 17. MacKeown J.M, Pedro T.M., Norris S.A.: Energy, macroand micronutrient intake among a true longitudinal group of South African adolescents at two interceptions (2000 and 2003): the Birth-to-Twenty (Bt20) Study. Public Health Nutr 2007;10(6):635–643.
 • 18. Maliye CH., Deshmukh PR., Gupta SS., Kaur S., Mehendale AM., Garg BS.: Nutrient intake amongst rural adolescent girls of Wardha. Indian J Community Med 2010;35(3):400-402.
 • 19. Marzec Z, Koch W: Assessment of selected nutrients intake with students’ daily food rations. Probl Hig Epidemiol 2013;94(3),619-621 (in Polish).
 • 20. Marzec Z., Koch W., Marzec A.: Evaluation of selected nutrients with student daily diets in Lublin. Bromat Chem Toksykol 2009;42(3):604-609 (in Polish).
 • 21. Marzec Z., Koch W., Marzec A.: The influence of supplementation with vitamin/mineral preparations on the total intake of calcium and magnesium among students of universities in Lublin. Bromat Chem Toksykol 2010;43(3):287-292 (in Polish).
 • 22. Piotrowska-Jastrzębska J., Piotrowska-Depta M., Borawska M., Kaczmarski M., Markiewicz R., Hukałowicz K.: The content of the chosen trace elements in hair of children with food allergy. Nowa Pediatria 2004;1:13-17 (in Polish).
 • 23. PN-EN 14084:2004: Foodstuffs. Determination of trace elements - determination of lead, cadmium, zinc, copper and iron by atomic absorption spectrometry (AAS) after microwave digestion (in Polish).
 • 24. PN-EN 15505:2008: PN-EN 15505:2008: Foodstuffs. Determination of trace elements - determination of sodium and magnesium by flame atomic absorption spectrometry (AAS) after microwave digestion (in Polish).
 • 25. Pysz K., Leszczyńska T., Nowacka E.: Assesment of the energy and basic nutrients intake with daily diets by of residents of chosen orphanages located in Krakow. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013;11(3):250-259 (in Polish).
 • 26. Sadowska J., Kałdońska K.: Evaluation of nutrition manner and nutritional status of children with type 1 diabetes mellitus. Bromat Chem Toksykol 2009;42(2):137-146.
 • 27. Schenkel T.C., Stockman N.K.A., Brown J.N., Duncan A.M.: Evaluation of energy, nutrient and dietary fiber intakes of adolescent males. J Am Coll Nutr 2007;26(3):264-271.
 • 28. Socha K., Borawska M.H., Markiewicz R., Charkiewicz W.J.: An evaluation of the nutritional habits of the students of the institute of cosmetology and health care in Białystok. Bromat Chem Toksykol 2009;42(3):704-708 (in Polish).
 • 29. Stefańska E., Ostrowska L., Czapska D., Karczewski J.: Nutrition manner and magnesium content in the hair of students of the Medical University in Bialystok Żyw Człow Metab 2005;32(Suppl. 1):191-195 (in Polish).
 • 30. Storey K.E., Hanning R. M., Lambraki I.A., Driezen P., Fraser S. N., McCargar L.J.: Determinants of diet quality among Canadian adolescents. Can J Diet Pract Res 2009;70(2):58-65.
 • 31. Szczepańska E., Bielaszka A., Mikoda M., Kiciak A.: Evaluation of calcium and iron content in menus of secondary school girl students living in villages and cities of Silesia. Hygeia Public Health 2011;6(2):266-272.
 • 32. Szczerbiński R., Markiewicz-Żukowska R., Karczewski J.: Regulatory nutrients in food rations of the youths living in boarding houses of the county of Sokółka. Bromat Chem Toksykol 2010;43(3):293-299 (in Polish).
 • 33. Szponar L., Ołtarzewski M.: Sodium intake by children and adolescents in Poland, a risk factor for health. Spożycie sodu przez dzieci i młodzież w Polsce czynnikiem ryzyka zagrożenia zdrowia. Ped Pol 2004;79(12):983- 992 (in Polish).
 • 34. Szponar L., Respondek W., Zaręba M.: Sodium chloride in food rations and dinners in mass catering institutions. Rocz Panstw Zakl Hig 2001;52(4):285-293 (in Polish).
 • 35. Ustymowicz-Farbiszewska J., Smorczewska-Czupryńska B., Goss B., Karczewski J.: Analysis of chosen microelements and vitamins in the daily food rations of female students of UM on Białystok in the aspect of health-promoting behaviours concerning rational nutrition. Bromat Chem Toksykol 2009;42(3):709–713 (in Polish).
 • 36. Wawrzyniak A., Hamułka J., Brenk M.: Assessment of children and teenagers daily food rations in one of the orphanages. Rocz Panstw Zakl Hig 2010;61(2):183-189 (in Polish).
 • 37. Weker H., Barańska M., Riahi A., Dyląg H., Strucińska M., Więch M., Kurpińska P., Klemarczyk W., Rowicka G.: Analysis of energy and nutritional value of diets of Polish children aged 13-36 months – nation-wide study. Probl Hig Epidemiol 2013;94(1):116-121 (in Polish).
 • 38. Wielgos B., Piątkowska E., Kopeć A., Leszczyńska T., Cieślik E., Pysz M.: Assessment of selected vitamin intake with daily diets by school children (aged 10-12 years) from the Malopolska Region. Probl Hig Epidemiol 2013;94(2): 398-405 (in Polish).
 • 39. Wlodarek D.: The role of diet in the prevention of osteoporosis. Endokrynol. Otyl Zab Przem Mat 2009;5(4):245-253 (in Polish).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-61bc86bc-17de-4369-8ccc-8501be32e929
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.