PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 3 |
Tytuł artykułu

Środowiskowe i ekonomiczne skutki wprowadzenia "zielonego komponentu" do systemu dopłat bezpośrednich po 2013 roku

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Environmental and economic effects of the introduction of "green component" to the system of direct payments after 2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono założenia reformy dopłat bezpośrednich na lata 2014-2020. Na tle analizy ewolucji dopłat bezpośrednich stwierdzono, że jej założenia są zasadniczo zbieżne z dotychczasowymi tendencjami, zakładającymi powiązanie wsparcia ze spełnia­niem norm w zakresie ochrony środowiska. Zauważono jednocześnie, że szczegółowe rozwiązania w wielu miejscach są sprzeczne z dbałością o środowisko i przede wszystkim mogą przyczynić się do obniżenia potencjału produkcyjnego europejskiego rolnictwa. W odniesieniu do analizy mikroekonomicznej stwierdzono, że założenia proponowanej reformy mogą przyczynić się do pewnego obniżenia dochodów rolniczych, przy jedno­czesnym większym ich uzależnieniu od instrumentarium polityki rolnej. Pomimo tego uznano, że dla większości analizowanych grup uzasadnionym ekonomiczne będzie otrzy­mywanie dopłat i stosowanie się do zasad komponentu zielonego.
EN
The paper presents the reform principles of the direct payments for the period 2014­2020. Against the background of the analysis of the direct payments' evolution, it was found that its assumptions are broadly consistent with previous trends which assume the link of support with the fulfillment of standards for environmental protection. It was noted, however, that specific solutions in many places are contrary to care for the envi­ronment and, above all, can contribute to a reduce the production potential of European agriculture. In relation to microeconomic analysis, it was found that the assumptions of the proposed reforms may contribute to a reduction in agricultural income, at the same time more of their dependence on agricultural policy instruments. Despite this, it was concluded that for most of the analyzed groups will reasonable in economic terms to re­ceive payments and adherence to the principles of the green component.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3
Opis fizyczny
s.20-29,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
 • 1. Baum R. (2011): Ocena zrównoważonego rozwoju w rolnictwie (studium metodycz­ne). Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 • 2. Cini M. (2007): Unia Europejska - organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa.
 • 3. Czubak W., Poczta W., Sadowski A. (2011a): Wpływ proponowanej reformy systemu dopłat bezpośrednich po 2013 roku na sytuację polskiego rolnictwa. Wieś i Rolnictwo nr 4 (153), 61-82.
 • 4. Czubak W., Sadowski A., Poczta W. (2011b): Wpływ reformy systemu dopłat bezpośrednich na dochody polskich gospodarstw rolnych z pola obserwacji FADN. [w:] Do­płaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych (red. J. Kulawik). IERiGŻ-PIB. Warszawa, 60-79.
 • 5. Goraj L., Stańko S., Sass R., Wyszkowska Z. (2004): Rachunkowość rolnicza. Wyd. Difin, Warszawa.
 • 6. Niewęgłowska G. (2011): Koszty spełnienia wymogów wzajemnej zgodności w polskich gospodarstwach rolnych. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • 7. Poczta W. (2011): Wspólna Polityka Rolna UE po 2013 roku - wizje zmian [w:] Projekty inwestycyjne w agrobiznesie a zasady Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku (red. A. Czyżewski i W. Poczta) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, 62-77.
 • 8. Propozycja Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 w związku ze stosowaniem płatności bezpośrednich dla rolników wodniesieniu do roku 2013 (KOM (2011) 625/3).
 • 9. Purgał P. (2011): Determinanty reformy wspólnej polityki rolnej w perspektywie 2020 roku. [w:] Projekty inwestycyjne w agrobiznesie a zasady Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku (red. A. Czyżewski i W. Poczta). Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, 15-35.
 • 10. Sadowski A. (2012): Zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych z uwzględnieniem wpływu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Wyd. Uniwersytetu Przyrodni­czego w Poznaniu, Poznań.
 • 11. Wilkin J. (2010): Dobra dostarczane przez rolnictwo w świetle teorii dóbr publicznych [w:] Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i impli­kacje praktyczne (red. J. Wilkin). IRWiR PAN, Warszawa, 41-52.
 • 12. Wrzaszcz W. (2012): Poziom zrównoważenia indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce (na podstawie danych FADN). IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • 13. Zegar J. S (2012): Współczesne wyzwania rolnictwa. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
 • 14. www.ec.europa.eu/agriculture/rica
 • 15. www.fadn.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-61b9a900-4f56-4819-9836-5837d396df36
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.