PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 17 |

Tytuł artykułu

Species and ecological diversity of bryophytes occurring on midforest roads in some forest nature reserves in Central Poland

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The paper presents socio-ecological and ecological characterisation of 72 bryophyte species found in the years 2008-2012 on midforest roads passing through nine nature reserves situated in the Łódź region. Nine species occurred excl usively in this habitat. Most of the species noted (63%) were forest bryophytes occurring also inside the forest phytocoenoses studied, they constituted 95.5% of all the records. The non-forest species show diff erent socio-ecological relations: some of them occur typically on meadows or in grassy forest ecotones, others – in fens or bogs but there are also some pioneer bryophytes colonizing initial sites, both of natural and anthropogenic character. They diff er from the forest species occurring on midforest roads in their ecological demands regarding the habitat reaction (presence of subneutral species) and light (higher participation of heliophytes). Nine of them (13%) are considered to be synanthropic bryophytes. Details of the species occurrence are provided.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

17

Opis fizyczny

p.141-148,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Geobotany and Plant Ecology, Lodz University, Banacha 12/16, 90-237 Lodz, Poland
autor
 • Department of Botany and Plant Ecology, Wroclaw University of Life and Environmental Sciences, pl.Grunwaldzki 24A, 50-353 Wroclaw, Poland

Bibliografia

 • BALCERKIEWICZ S., RUSIŃSKA A. (1989): Mossflora of Poland in the aspect of synanthropisation. In: Proceedings of the Sixth meeting of the Central and East European Bryological Group (CEBWG). Eds T. Herben and C. McQueen. Libice, Czechoslovakia, 12th--16th September 1988. Botanical Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences, Pruhonice: 95-102.
 • CHMIELEWSKI T., URBANEK H. (1960): Mchy okolic Łodzi. Łódzkie Tow. Nauk. Spraw. Czyn. Pos. 15, 6: 1-18.
 • DIERSSEN K. (2001): Distribution, ecological amplitude and phytosociological characterization of European bryophytes. Bryoph. Bibl. 56: 1-289.
 • FALIŃSKI J.B. (1961): Roślinność dróg leśnych w Białowieskim Parku Narodowym. Acta Soc. Bot. Pol. 30, 1: 163-185.
 • FOJCIK B. (2011): Mchy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w obliczu antropogenicznych przemian szaty roślinnej. Pr. Nauk. Uniw. Śl. Katow. 2800.
 • FUDALI E. (1999): Mszaki rezerwatów leśnych Puszczy Bukowej pod Szczecinem na tle zróżnicowania fitosocjologicznego i ekologicznego siedlisk. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Ser. B. Botanika 48: 187-201.
 • FUDALI E., FRIEDRICH S. (1993): Mszaki lasów projektowanego Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Zesz. Nauk. AR Szczec. 155, Rol. 54, Ser. Przyr.: 191-216.
 • FUDALI E., SZCZEPAŃSKI M., RUSIŃSKA A., ROSADZIŃSKI S., WOLSKI G.J. (2009): The current distribution in Poland of some European neophytic bryophytes with supposed invasive tendencies. Acta Soc. Bot. Pol. 78, 1: 73-80.
 • GÓRSKI P. (2007): Roślinność piargowa towarzysząca szlakom turystycznym w obszarach górskich po polskiej stronie Karpat. Rozpr. Nauk. 384. Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.
 • GÓRSKI P. (2008): Phytocoenoses with Pogonatum urnigerum and Oligotrichum hercynicum as indicators of anthropogenically generated erosion in the Polish Carpathians. In: Bryophytes of the Polish Carpathians. Eds A. Stebel, R. Ochyra. Sorus, Poznań: 315-329.
 • GÓRSKI P. (2009): The effects of hikers paths on the distribution of liverworts in the Tatra Mountains (Western Carpathians). Cryptogamie Bryol. 30, 2: 229-242.
 • HERBICH J., HERBICHOWA M. (1998): Wstępne wyniki badań nad roślinnością dróg w borach strefy przymorskiej. Zesz. Nauk. Wydz. BGiO UG, Biol. 8: 5-18.
 • JAKUBOWSKA-GABARA J. (2005): Vascular flora of Central Poland – diversity, changes, threats. In: Biodiversity in relation to vegetation zone in Europe. Eds K. Czyżewska, J. Hereźniak. University of Łódź, Łódź: 19-30.
 • KUJAWA-PAWLACZYK J. (1991): Rozprzestrzenianie się i neofityzm Impatiens parviflora DC. w Puszczy Białowieskiej. Phytocoenosis 3 (N.S.), Sem. Geobot. 1: 213-222.
 • KUROWSKI J.K. (ED.) (2009): Szata roślinna Polski Środkowej. Towarzystwo Ochrony Krajobrazu, Wydawnictwo EKO-GRAF, Łódź.
 • MATUSZKIEWICZ J. (2001): Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • MOWSZOWICZ J. (1978): Conspectus florae Poloniae Medianae (plantae vasculare). Przegląd flory Polski Środkowej (rośliny naczyniowe). Wyd. UŁ, Łódź.
 • OCHYRA R. (1983): Mchy synantropijne. Wiad. Bot. 27, 1: 31-44.
 • OCHYRA R., ŻARNOWIEC J., BEDNAREK-OCHYRA H. (2003): Census catalogue of Polish mosses. W. Szafer. Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • OLACZEK R. (1974): Materiały do flory Polski Środkowej. Zesz. Nauk. UŁ, Ser. 2, 54: 27-39.
 • PASZEK I., ZAŁUSKI T. (2000): Forest roads in the synanthropisation process (Case study: Górzno-Lidzbark Landscape Park). In: Mechanisms of anthropogenic changes of the plant cover. Eds B. Jackowiak, W. Żukowski. Publications of the Department of Plant Taxonomy of the Adam Mickiewicz University 10: 249-257.
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną. Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 81.
 • RUSIŃSKA A. (1984): Mchy Pojezierza Kartuskiego. Pr. Kom. Biol. PTPN 59.
 • RUTOWICZ H., FILIPIAK E., OLENDAREK J. (1981): Brioflora kompleksów leśnych Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. Part 1. Acta Univ. Lodz. Folia Bot. 1: 9-26.
 • SÖDERSTROM L. (1992): Invasions and range expansions and contractions of bryophytes. In: Bryophytes and lichens in a changing environment. Eds J.W. Bates, A.M. Farmer. Clarendon, Oxford UK: 131-158.
 • STANIASZEK-KIK M., WOLSKI G.J. (2008): Mszaki – zróżnicowanie, zmiany, zagrożenia. In: Szata roślinna Polski Środkowej. Ed. J.K. Kurowski. Towarzystwo Ochrony Krajobrazu, Wydawnictwo EKO-GR AF, Łódź: 48-56.
 • SZCZEPAŃSKI M., FUDALI E., STANIASZEK-KIK M., STEBEL A., CYKOWSKA B., GÓRSKI P., ZALEWSKA-GAŁOSZ J., WOLSKI G.J., WILHELM M., KOOPMAN J. (2008). Materiały do brioflory „Lasu Nadwelskiego” – planowanego rezerwatu przyrody (Welski Park Krajobrazowy). Parki Nar. Rez. Przyr. 27, 3: 17-29.
 • SZWEYKOWSKI J. (2006): An annotated checklist of Polish Liverworts and Hornworts. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • TOKARSKA-GUZIK B. (2005): The establishment and spreading of alien plant species (kenophytes) in the flora of Poland. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • TURKOWSKA K. (2006): Geomorfologia regionu łódzkiego. Wyd. UŁ, Łódź.
 • URBANEK H. (1965): Materiały do flory mszaków regionu łódzkiego. Mszaki kompleksów leśnych Dębowca i Żądłowic. Łódzkie Tow. Nauk. Spraw. Czyn. Pos. 9, 1: 1-9.
 • WOLSKI G.J. (2013): Siedliskowe uwarunkowania występowania mszaków w rezerwatach przyrody chroniących jodłę pospolitą w Polsce Środkowej. Typescript. PhD thesis. Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin, Uniwersytet Łódzki.
 • ZIARNEK K. (2000): The role of forest roads in the dynamics of the flora of Puszcza Bukowa (NW Poland). In: Mechanisms of anthropogenic changes of the plant cover. Eds B. Jackowiak, W. Żukowski. Publications of the Department of Plant Taxonomy of the Adam Mickiewicz University 10: 299-303.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-61ac18e6-558b-4594-a9c9-d984ce5a6c4a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.