PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 05 | 1 |
Tytuł artykułu

Czerwona lista ważek (Odonata) województwa lubelskiego (Polska wschodnia). Druga edycja: 2009

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Red list of dragonflies (Odonata) of the Lublin region (Eastern Poland). Second edition: 2009
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The author presents the new red list of dragonflies of the Lublin Region, 10 years after publishing the previous edition (Buczyński 1999). The list includes 10 species: 4 species of high risk categories (VU-CR) and 6 of low risk categories (LC, NT). The most endangered are: Coenagrion ornatum (CR), Cordulegaster boltonii (CR), Coenagrion armatum (EN) and Nehalennia speciosa (EN). The scale of threats of dragonflies of the Lublin Region is smaller than in the whole Poland (Bernard et al. 2002) or in the Łódź Region (central Poland) (Tończyk, Szymański 2006). Seriously endangered are the faunas of small running waters and Sphagnum peat bogs. For the protection of dragonflies in Poland, particularly important are populations of Coenagrion armatum (9 in total) as well as one of 3–4 populations of C. ornatum known nowadays in the country which is large and stable.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
05
Numer
1
Opis fizyczny
s.25-29,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Zoologii, Uniwersyt Marii Curie-Skłodowskiej 19, 20-033 Lublin
Bibliografia
 • Bernard R. 2000. Stan wiedzy o występowaniu i biologii Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) (Odonata: Cordulegastridae) w Polsce. Rocz. nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra”, 4: 55–87.
 • Bernard R. 2004a. Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807). Szklarnik leśny. [w:] Z. Głowaciński, J. Nowacki (red.), Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, Kraków – Poznań: 56–57.
 • Bernard R. 2004b. Coenagrion ornatum (Sélys, 1850), Łątka ozdobna. [w:] P. Adamski, R. Bartel, A. Bereszyński, A. Kepel, Z. Witkowski (red.), Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 6. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Warszawa: 25–29.
 • Bernard R. 2004c. Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840), Iglica mała. [w:] Z. Głowaciński, J. Nowacki (red.), Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, Kraków – Poznań: 54–55.
 • Bernard R., Buczyński P. 2008. Stan zachowania i wybiórczość siedliskowa iglicy małej Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) w Polsce. Odonatrix, 4(2): 43–60.
 • Bernard R., Buczyński P., Łabędzki A., Tończyk G. 2002. Odonata Ważki. [w:] Z. Głowaciński (red.), Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Wydawnictwo Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 125–127.
 • Bernard R., Buczyński P., Tończyk G. 2006. Ważki jako przedmiot ochrony i narzędzie waloryzacji w Polsce: stan bieżący. [w:] Buczyński P. (red.) 2006. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ochrona owadów w Polsce „Badania entomologiczne a obecna sytuacja prawna i organizacyjna ochrony przyrody”. Materiały konferencyjne. Zwierzyniec, 3-4 lipca 2006. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Poznań: 21-22.
 • Bernard R., Wildermuth H. 2005. Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) in Europe: a case of a vanishing relict (Zygoptera: Coenagrionidae). Odonatologica, 34(4): 335–378.
 • Buczyńska E., Buczyński P. 2006a. Aquatic insects (Odonata, Coleoptera, Trichoptera) of the central part of the „Krowie Bagno” marsh: the state before restoration. Annals Univ. Mar. Curie- Skłodowska (C) 61: 71–88.
 • Buczyńska E., Buczyński P. 2006b. Wstępne badania wybranych owadów wodnych (Odonata, Coleoptera, Trichoptera) doliny Bugu między Włodawą a Kodniem. [w:] M. Kłonowska- Olejnik, W. Fiałkowski (red.), XIII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne – Zastosowanie hydrologii w badaniach biologicznych wód płynących. Ochotnica – Kraków, 18–20.05.2006rr. Bel Studio, Kraków – Warszawa: 73–74.
 • Buczyński P. 1998a. Somatochlora arctica (Zett .) in the Janowskie Forests (Lasy Janowskie), SE Poland (Anisoptera: Corduliidae). Notul. odonatol., 5(1): 8–9.
 • Buczyński P. 1998b. Ważki (Odonata) środkowowschodniej Polski: stan poznania, specyfika i zagrożenia. [w:] I Krajowe Seminarium Odonatologiczne, Bromierzyk 17–19 IV (1998). Materiały zjazdowe: 7–9.
 • Buczyński P. 1999. Wykaz i „Czerwona lista” ważek (Insecta: Odonata) województwa lubelskiego. Chrońmy Przyr. ojcz., 55(6): 23–39.
 • Buczyński P. 2000a. On the occurrence of Coenagrion armatum (Charpentier, 1840) in Poland (Odonata: Coenagrionidae). Opusc. zool. flumin., 179: 1–10.
 • Buczyński P. 2000b. Ważki (Odonata) niektórych istniejących i projektowanych rezerwatów torfowiskowych Polesie Lubelskiego. Rocz. nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra”, 4: 89–101.
 • Buczyński P. 2001a. Ważki (Insecta: Odonata) Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego. Parki nar. Rez. Przyr., 20(1): 63–78.
 • Buczyński P. 2001b. Ważki (Insecta: Odonata) torfowisk wysokich i przejściowych środkowowschodniej Polski. Praca doktorska, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Buczyński P. 2004a. Coenagrion armatum (Charpentier, 1840). Łątka zielona. [w:] Z. Głowaciński, J. Nowacki (red.), Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, Kraków – Poznań: 52–54.
 • Buczyński P. 2004b. Ważki (Odonata) Poleskiego Parku Narodowego i jego otuliny: nowe dane i podsumowanie badań z lat 1985–2003. Parki nar. Rez. Przyr., 23(3): 381–394.
 • Buczyński P. 2006. Uwagi o występowaniu Aeshna affinis Vander L. w województwie lubelskim. Odonatrix, 2(2): 33–36.
 • Buczyński P., Daraż B. 2006. Interesujące stwierdzenia Leucorrhinia caudalis w siedliskach wtórnych. Odonatrix, 2(1): 8–12.
 • Buczyński P., Karasek T., Kowalak E., Kowalak J., Oder T. 2009. Przyczynek do wiedzy o ważkach (Odonata) Roztocza. Odonatrix, 5(1): 1–6.
 • Buczyński P., Jędryczak P. w druku. O występowaniu Orthetrum brunneum (Fonscolomb e, 1837) (Odonata: Libellulidae) w polskiej części Pobrzeży Południowobałtyckich. Wiad. ent.
 • Buczyński P., Tończyk G. 1997. Analiza zgrupowania ważek (Odonata) wód bieżących Polski. [w:] L. Burchardt, B. Messyasz (red.), XVII Zjazd Hydrobiologów Polskich. Poznań, 8–11 września 1997. Materiały zjazdowe. Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne Odział w Poznaniu, Poznań: 95.
 • Buczyński P., Tończyk G. 2004. Somatochlora arctica (Zett erstedt, 1840). Miedziopierś arktyczna. [w:] Z. Głowaciński, J. Nowacki (red.), Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, Kraków – Poznań: 59–60.
 • Głowaciński Z. 2002. Wprowadzenie. [w:] Z. Głowaciński (red.), Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Wydawnictwo Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 7–12.
 • Kornijów R., Ścibior R. 1999. Seasonal changes in macrofaunal feeding groups assotiated with Nuphar lutea (L.) Sm. leaves in a small eutrophic lake. Pol. J. Ecol., 47(2): 135–143.
 • Michalczuk W. 2007. Stwierdzenie łątki ozdobnej Coenagrion ornatum (Sélys, 1850) na Wyżynie Wołyńskiej (Polska południowo-wschodnia). Odonatrix, 3(2): 40–42.
 • Mielewczyk S. 1969: Larwy ważek (Odonata) niektórych torfowisk sfagnowych Polski. Pol. Pismo ent., 39 (1): 17–81.
 • Tończyk G., Szymański J. 2006. Stan poznania, ocena zagrożeń i propozycje ochrony ważek (Odonata) Polski Środkowej. [w:] P. Buczyński (red.), IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ochrona owadów w Polsce „Badania entomologiczne a obecna sytuacja prawna i organizacyjna ochrony przyrody”. Materiały konferencyjne. Zwierzyniec, 3–4 lipca 2006. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Poznań: 17–18.
 • Wybraniec K. 2006. Wstępne wyniki badań ważek gminy Skierbieszów. Odonatrix, 2(1): 17–19.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-6108271a-130a-4650-ad4d-8298479be3c1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.