PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | 4 |
Tytuł artykułu

Study by scanning electron microscopy of the morphogenesis of filiform and fungiform papillae in the rabbit, Oryctolagus cuniculus f. domestica

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Badanie przy pomocy mikroskopu elektronowego skaningowego morfogenezy brodawek nitkowatych i grzybowatych u królika, Oryctolagus cuniculus f. domestica
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Rudiments of fungiform papillae were observed at day 18 of prenatal development. They were arranged only on the dorsal surface of the apex of the tongue and its margins. The fungiform papillae looked like a hemispherical, dome-shaped eminences. From day 22 of prenatal development, scanning electron microscope showed also that rudiments of fungiform papillae appeared on the body of the tongue at the front of forming torus linguae, and on its both sides. No rudiments of filiform papillae were observed at day 22 of prenatal development. However, after removal the epithelium, the connective tissue cores of rudiments of fungiform and filiform papillae were visible. Scanning electron microscopy showed on the surface of the tongue numerous filiform papillae at day 26 of prenatal development. They were arranged on the entire dorsal surface of the apex and body of the tongue, and on its margins. During morphogenesis two types of filiform papillae were noticed. One type of filiform papillae was similar to separated cones, another had 3–4 processes more. The similar changes was with the shape of connective tissue core. The fungiform papillae were located among filiform papillae. Scanning electron microscope showed three types connective tissue cores of developing fungiform papillae. One type was mace-shaped, another one was bowl-shaped and yet barred-shaped. At day 30 of postnatal development on the surface of the connective tissue cores of fungiform papillae, from its top towards its base there were parallel and longitudinal folds.
PL
Zawiązki brodawek grzybowatych obserwowano w 18 dniu rozwoju prenatalnego. Były one rozmieszczone na powierzchni grzbietowej wierzchołka języka i na jego brzegach. Brodawki grzybowate wyglądały jak półkoliste, kopulaste wyniosłości. Od 22 dnia rozwoju prenatalnego, mikroskop elektronowy skaningowy wykazał, że zawiązki brodawek grzybowatych pojawiły się także na trzonie języka przed formującym się wałem języka i po jego bokach. Żadnych zawiązków brodawek nitkowatych nie obserwowano w 22 dniu rozwoju prenatalnego. Jednak po usunięciu nabłonka, zręby łącznotkankowe zawiązków brodawek grzybowatych i nitkowatych były widoczne. Mikroskop elektronowy skaningowy wykazał na powierzchni języka liczne brodawki nitkowate dopiero w 26 dniu rozwoju prenatalnego. Były one rozmieszczone na całej powierzchni grzbietowej wierzchołka i trzonu języka i na jego brzegach. Podczas morfogenezy zanotowano dwa typy brodawek nitkowatych. Jeden typ brodawek nitkowatych był podobny do pojedynczych stożków a drugi miał dodatkowe 3-4 wyrostki. Podobne zmiany dotyczyły kształtu zrębu łącznotkan- kowego. Brodawki grzybowate zlokalizowane były pośród brodawek nitkowatych. Mikroskop elektronowy skaningowy wykazał trzy typy zrębów łącznotkankowych brodawek grzybowatych. Jeden typ był kształtu buławkowatego, drugi miseczkowa- tego a kolejny beczułkowatego. W 30 dniu rozwoju postnatalnego, na powierzchni zrębów łącznotkankowych brodawek grzybowatych, od ich wierzchołka w kierunku podstawy przebiegały podłużne i równoległe fałdy.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
12
Numer
4
Opis fizyczny
p.29-43,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Animal Anatomy, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznan, Poland
autor
 • Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland
Bibliografia
 • Barone r., Pavaux P.C., Blin C., Cuq P, 1973. Atlas D’Anatomie du Lapin. Atlas of rabbit anatomy. Masson & Cie, Paris, 75-78.
 • Boshell J.L., Wilbom W.H., Singh B.B., 1982. Filiform papillae of cat tongue. Acta Anat. 114, 97-105.
 • Ciuccio M., Estecondo S., Casanave E.B., 2008. Scanning electron microscopy study of the dorsal surface of the tongue in Zaedyus pichiy (Mammalia, Xenarthra, Dasypodi- dae) Int. J. Morphol. 26, 13-18.
 • Emura S., Tamada A., Hayakawa D., Chen H., Yano R., Shoumura S., 1999. Morphology of the dorsal lingual papillae in the blackbuck, Antilope cervicapra. Okajimas Folia Anat. Jpn. 76, 247-253.
 • Emura S., Okumura T., Chen H., 2008. Morphology of the lingual papillae and their connective tissue core in the cape hyrax. Okajimas Folia Anat. Jpn. 85, 29-34.
 • Estecondo S., Codón S.M., Casanave E.B., 2001. Scanning electron microscopy study of the dorsal surface of the tongue in Chaetophractus vellerosus (Mammalia, Dasypodi- dae). Rev. Chil. Anat. v. 19 n. 3.
 • Evans H.E., Sack W.O., 1973. Prenatal development of domestic and laboratory mammals: growth curves, extemal features and selected references. Anat. Histol. Embryol. 2, 11-45.
 • Fujimoto S., Yamamoto K., Yoshizuka M., Yokoyama M., 1993. Pre- and postnatal development of rabbit foliate papillae with special reference to foliate gutter formation and taste bud and serous gland differentiation. Microsc. Res. Tech. 26, 120-132.
 • Igbokwe C.O., Okolie C., 2009. The morphological observations of some lingual papillae in the prenatal and prepuberal stages of red sokoto goats (Capra hircus). Int. J. Morphol. 27, 145-150.
 • Iwasaki S., 1990. Surface structure and keratinization of the mucosal epithelium of the domestic cat tongue. J. Mamm. Soc. Jpn. 15, 1-13.
 • Iwasaki S., 2002. Evolution of the structure and function of the vertebrate tongue. J. Anat. 201, 1-13.
 • Iwasaki S., Yoshizawa H., Kawahara I., 1997. Study by scanning electron microscopy of the morphogenesis of three types of lingual papilla in the rat. Anat. Rec. 247,528-541.
 • Iwasaki S., Yoshizawa H., Kawahara I., 1999. Ultrastructural study of the relationship between the morphogenesis of filiform papillae and the keratinization of the lingual epithelium in the rat. J. Anat. 195, 27-38.
 • Kilinc M„ Erdogan S., Ketani S., Ketani M.A., 2010. Morphological study by scanning elektron microscopy of the lingual papillae in the Middle east blind mole rat (Spalcuc ehrenbergi, Nehring, 1898). Anat. Histol. Embryol. 39, 509-515.
 • Kobayashi K., 1992. Stereo Architecture of the interface of the epithelial celi layer and connective tissue core of the foliate papilla in the rabbit tongue. Acta Anat. 143, 109-117.
 • Kulawik M., 2005. Błona śluzowa języka ze szczególnym uwzględnieniem brodawek grzybowatych w okresie od 1. dnia do 6. miesiąca życia postnatalnego królika. [The mucous membrane of the tongue with special emphasis on fungiform papillae in the period from Day 1 to month 6 of postna tal life in the rabbit.] Acta Sci. Pol., Med. Vet. 4 (2), 47-58 [in Polish].
 • Kulawik M., Godynicki S., 2007. Fungiform papillae of the tongue in the rabbit (Oryctolagus cuniculuc). Pol. J. Vet. Sci. 10, 25-27.
 • Kulawik M., Godynicki S., 2009. Development of the tongue in the rabbit (Oryctolagus cuniculusf domestica) and the order of formation of lingual papillae in pre- and postnatal life. Acta Sci. Pol., Med. Vet. 8 (4), 15-26.
 • Kullaa-Mikkonen A., Hynynen M., Hyvonen P., 1987. Filiform papillae of human, rat and swine tongue. Acta Anat. 130, 280-284.
 • Kurtul I., Atalgin S.H., 2008. Scanning electron microscopic study on the structure of the lingual papillae of the Saanen goat. Smali. Rumin. Res. 80, 52-56.
 • Nakashima T., Toyoshima K., Shimamura A., Yamada N., 1990. Morphological changes of taste buds and fungiform papillae following long-term neurectomy. Brain Res. 533, 321-323.
 • Ojima K., 1998. Quantitative and distributive study of the fungiform papillae in the cat tongue in microvascular cast specimens. Ann. Anat. 180, 409-414.
 • Ojima K., Takahashi T., Matsumoto S., Takeda M., Saiki C.H., Mitsuhashi F., 1997. Angioarchitectural structure of the fungiform papillae on rabbit tongue anterodorsal surface. Ann. Anat. 179, 329-333.
 • Whitehead M.C., Kachele D.L., 1994. Development of fungiform papillae, taste buds, and their innervation in the hamster. J. Comp. Neurol. 340, 515-530.
 • Witt M., Reutter K., 1997. Scanning electron microscopical studies of developing gustatory papillae in humans. Chem. Senses. 22, 601-612.
 • Yoshimura K., Shindoh J., Kobayashi K., 2002. Scanning electron microscopy study of the tongue and lingual papillae of the Califomia sea lion (Zalophus californianus californianus). Anat. Rec. 267, 146-153.
 • Zheng J., Kobayashi K., 2006. Comparative morphological study on the lingual papillae and their connective tissue cores (CTC) in reeves’ muntjac deer (Muntiacus reevesi). Ann. Anat. 188, 555-564.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-6100e881-d982-491c-aaa1-03f4b466beae
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.