PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 50 |

Tytuł artykułu

Owady zasiedlające szyszki świerka pospolitego Picea abies (L.) H. Karst. w wybranych drzewostanach Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego w latach 2011-2012

Warianty tytułu

EN
Insects inhabiting cones of Norway spruce Picea abies (L.) H. Karst. in the selected stands of the Beskid Slaski Mts. and the Beskid Zywiecki Mts. in the years 2011-2012

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN
During 2011-2012 the studies were carried out on the species composition and quantity of insects inhabiting of Picea abies (L.) H. Karst. cones in the Beskid Śląski Mts. (BŚ) and the Beskid Żywiecki Mts. (BŻ) (the Węgierska Górka Forest District). In both these regions a total of 320 cones from 16 trees were collected for analysis and for rearing. Moreover 1600 seeds extracted from cones, were analysed. During the studies 694 insect specimens (including 392 from BŚ) were obtained. Conophages were represented by: Cydia strobilella L. (Lep., Tortricidae) and Kaltenbachiola strobi (Winn.) (Dipt., Cecidomyiidae), and seminiphages by Megastigmus strobilobius Ratz. (Hym., Torymidae). Conophages inhabited 40.3% of all analysed cones (39.4% — BŚ, 41.3% — BŻ). Moreover conophages damaged 35.9% of all analysed seeds. M. strobilobius destroyed about 1% of analysed seeds. Information on parasitoids are given.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

50

Opis fizyczny

s.23-44,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al.29 Listopada 46, 31-425 Kraków
autor
 • Katedra Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al.29 Listopada 46, 31-425 Kraków

Bibliografia

 • Bakke A. 1963. Studies on the Spruce - Cone Insects Laspeyresia strobilella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae), Kaltenbachiola strobi (Winn.) (Diptera: Itonididae) and their Parasites(Hymenoptera) in Norway. Meddels Fra. Det Norske Skogforsřks. Nr 67: 1-151.
 • Escherich K. 1942. Die Forstinsekten Mitteleuropas. Bd. 5. P. Parey, Berlin.
 • Holste G. 1922. Fichtenzapfen - und Fichtensamenbewohner Oberbayerns. Z. ang. Ent. 8: 125-160.
 • Instrukcja Ochrony Lasu. 2012. Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Warszawa.
 • Jaworski A. 1994. Charakterystyka hodowlana drzew leśnych. Gutenberg, Kraków.
 • Kapuściński S. 1966. Szkodniki owadzie nasion drzew leśnych. PWRiL, Warszawa.
 • Kawecki W. 1939. Lasy Żywiecczyzny, ich teraźniejszość i przeszłość. Prace rolniczo-leśne. Polska Akademia Umiejętności Kraków, Nr 35: 1-174.
 • Kozioł M. 1997. Influence of altitude on adult emergence, abundance and dynamics of Cydia strobilella populations in the Tatra National Park, Poland. [w:] A. Batisti & J. J. Turgeon (red.) Proceedings of the 5 th Cone and Seed Insects Working Party Conference (IUFRO S7.03-01), September 1996, Monte Bondone Italy, pp. 75-85. Inst. Agric. Ent. University of Padova, Padova.
 • Kozioł M. 1998. Influence of altitude on adult emergence and dynamics of Kaltenbachiola strobi (Winnertz) (Diptera: Cecidomyiidae) populations and its parasites in the Tatra National Park, Poland. Anz. für Schädlingskde, Pflanzenschutz Umweltschutz, 71: 121-127.
 • Kozioł M. 2000. Cono- and seminiphagous insects of Norway spruce Picea abies (L.) Karst. and their parasitoids in lower and upper montane zone of the Tatra National Park in Poland. J. Appl. Ent. 124: 259-266.
 • Kozioł M. 2007a. Cone entomofauna of Norway spruce Picea abies (L.) Karst. in selected stand of the Tatra National Park in Poland. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Wrocław, 10: 1-15.
 • Kozioł M. 2007b. Zróżnicowanie entomofauny szyszek świerka pospolitego Picea abies (L.) Karst. w aspekcie zmiennego obradzania drzewostanów świerkowych w Tatrzańskim Parku Narodowym. Leś. Prace Bad. 4: 29-46.
 • Kozioł M. 2010. Variability of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) cone entomofauna in the Tatra National Park in association with the development of cones. Journal of Forest Science 56: 154-164.
 • Kozioł M., Kosibowicz M., Skrzypczyńska M., 1999. Obserwacje fenologiczne dotyczące rójki szyszkówki świerkóweczki Cydia strobilella L. (Lepidoptera, Tortricidae). Sylwan 7: 57-61.
 • Křistek J., Skrzypczyńska M. 1992. Živočišni škůdci semen, šišek a plodů lesnich dřevin. [w:] J. Křistek (red.) Škůdci semen šišek a plodů lesnich dřevin. Brazda, Praha.
 • Madziara-Borusiewicz K. 1961. Masowy pojaw pryszczarka Plemeliella abietina Seitn. (Cecidomyiidae, Dipt.) szkodnika nasion świerka pospolitego (Picea excelsa Lk.) oraz wystąpienie jego nowego pasożyta Anogmus hohenheimensis (Ratz.) (Pteromalidae, Hym.). Folia For. Polon. Ser. A. 6: 141-147.
 • Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Węgierska Górka na lata 2004-2013. 2003. B.U.L., Kraków.
 • Postner M. 1982. Familienreihe Mycetophiliphormia, Cecidomyiidae (= Itonididae), Gallmücken. [w:] W. Schwenke (red.) Die Forstschädlinge Europas. Bd. 4. Hautflügler und Zweiflügler. Verl. P. Parey, Hamburg u. Berlin.
 • Roques A. 1983. Les insectes ravageurs des cones et graines de coniféres en France. INRA, Paris.
 • Roques A., Skrzypczyńska M. 2003. Seed - infesting chalcids of the genus Megastigmus Dalman, 1820 (Hymenoptera: Torymidae) native and introduced to the West Palearctic region: taxonomy, host specificity and distribution. Journal of Natural History, 37: 127-238.
 • S.I.L.P. Baza danych dla Nadleśnictwa Węgierska Górka. 2012.
 • Schwenke W. 1982. Familienreihe Chalcidoidea, Erzwespen [w:] W. Schwenke (red.) Die Forstschädlinge Europas. Bd. 4. Hautflügler und Zweiflügler. Verl. P. Parey, Hamburg u. Berlin.
 • Skrzypczyńska M. 1980. Contribution to the knowledge of Spruce - cone gall migde Kaltenbachiola strobi (Winn.) (Diptera: Cecidomyiidae) and its parasites in Wienerwald. Z. ang. Ent. 90: 90-98.
 • Skrzypczyńska M. 1982. The entomofauna of the cones of the spruce, Picea abies (L.) Karst. in Poland. Z. ang. Ent. 94: 21-32.
 • Skrzypczyńska M. 1984. Próba ustalenia zależności pomiędzy entomofauną szyszek świerka pospolitego Picea abies (L.) Karst. a typem siedliskowym lasu, wystawą i zwarciem drzewostanu. Sylwan 6: 39-49.
 • Skrzypczyńska M. 1986. Insects of cones and seeds of Norway spruce Picea abies (L.) Karst. in Poland. [w:] A. Roques (ed.). Proceedings of the 2nd Conference IUFRO W.P S2. 07-01, Brianęon (France), September 3-5, 1986. Brianęon, Institut Nationale de la Recherche Agronomique, pp. 27-38.
 • Skrzypczyńska M. 1989. Studies on the occurrence and parasitization of the spruce seed pests, Megastigmus strobilobius Ratz. (Hym., Torymidae) and Plemeliella abietina Seit. (Dipt., Cecidomyiidae) in Poland during a poor seed year. J. Appl. Ent. 108: 138-143.
 • Skrzypczyńska M. 1996. Owady-szkodniki nasion i szyszek drzew leśnych. Gutenberg, Kraków.
 • Skrzypczyńska M., Bysko G. 1997. Owady zasiedlające szyszki świerka pospolitego Picea abies L. (Karst.) w wybranych drzewostanach Beskidu Śląskiego. Sylwan 6: 27-34.
 • Skrzypczyńska M., Kozioł M., Kosibowicz M. 1998. Zależność pomiędzy liczebnością nasion w szyszkach świerka pospolitego Picea abies (L.) H. Karst. a uszkodzeniem ich przez owady w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim. Sylwan 9: 33-41.
 • Skrzypczyńska M., Kozioł M., Kosibowicz M. 1999. Owady uszkadzające szyszki i nasiona świerka pospolitego Picea abies (L.) H. Karst. w wybranych drzewostanach Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego w różnym stopniu skażonych imisjami przemysłowymi. Acta Agr. et. Silv. ser. Silv. 37: 65-78.
 • Skrzypczyńska M., Kożuch J., Gibas S. 1994. Conophagous and seminifagous insects of Norway spruce Picea abies (L.) Karst. in the Babia Góra National Park and its surroundings. J. Appl. Ent. 119: 321-326.
 • Skrzypczyńska M., Roques A. 1987. Megastigmus strobilobius Ratzeburg, 1848 (Hym, Torymidae): its morphology, life history and economic significance. Z. ang. Ent. 104: 484-495.
 • Stadnickij G.V., Jurčenko G.I., Smetanin A. N., Grebenščikova V. P., Pribylova M. V. 1978. Vrediteli šišek i semjan chvojnych porod. Izd. Lesnaja Promyšlennost', Moskva.
 • Szmidt A. 1953. Spostrzeżenia nad gospodarczo ważną entomofauną szyszek świerkowych w Polsce w latach 1951-1952. Pol. Pismo Ent. 23: 133-134.
 • Szmidt A. 1958. Rola szkodliwych owadów w bilansie strat nasion ważniejszych drzew leśnych. Roczn. WSR w Poznaniu, 27: 231-241.
 • Szujecki A. 1995. Entomologia Leśna. SGGW, Warszawa.
 • Turgeon J. J., de Groot P. 1992. Management of insect pests of cones in seed orchards in Eastern Canada, Forestry Canada. Forest Pest Management Institute, Sault Ste. Marie, Ontario, Canada.
 • Witteczek K. 1998. Owady uszkadzające szyszki i nasiona świerka pospolitego Picea abies (L.) Karst. w wybranych drzewostanach Gorczańskiego Parku Narodowego. Parki Nar. i Rez. Przyr. 17, 2: 111-123.
 • Witteczek K. 2009a. Entomofauna szyszek i nasion świerka pospolitego Picea abies (L.) Karst. w wybranych drzewostanach Gorczańskiego Parku Narodowego. Cz. I. Acta. Agr. et. Silv. ser. Silv. 47: 47-72.
 • Witteczek K. 2009b. Entomofauna szyszek i nasion świerka pospolitego Picea abies (L.) Karst. w wybranych drzewostanach Gorczańskiego Parku Narodowego. Cz. II. Acta. Agr. et. Silv. ser. Silv. 47: 73-91.

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-60f75f45-db67-4b0d-9817-324107909144
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.