PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 52 | 1 |
Tytuł artykułu

Risk of horticultural plants by Phytophthora species

Warianty tytułu
PL
Zagrożenie upraw ogrodniczych przez gatunki rodzaju Phytophthora
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wśród patogenów występujących w szkółkach pojemnikowych oraz w uprawie roślin pod osłonami, gatunki Phytophthora są najgroźniejszymi czynnikami chorobotwórczymi, powodującymi zgniliznę podstawy pędu i korzeni oraz zarazę wierzchołków pędów. Są one głównie rozprzestrzeniane z: materiałem roślinnym, glebą lub podłożem oraz z wodą. Straty powodowane przez niektóre gatunki wahają się od kilku do nawet 100%. P. cinnamomi, P. citrophthora, P. cryptogea, P. plurivora i P. palmivora są najczęściej wykrywanymi gatunkami w: porażonym materiale roślinnym, glebie, substracie oraz w wodzie. W rzekach, kanałach szkółkarskich oraz w zbiornikach wodnych wykryto dotychczas 9 gatunków Phytophthora z dominacją P. plurivora. Zdrowe siewki i sadzonki, usuwanie roślin z pierwszymi objawami chorobowymi, instalacja filtrów piaskowych oraz stosowanie metalaksylu i fosetylu glinowego z fenamidonem drastycznie ograniczają występowanie fytoftorozy.
EN
Among pathogens occurring in hardy ornamental nursery stocks and under cover Phytophthora species are the most dangerous causing stem base, root rot and on some plants tip blight. The pathogens are mainly spread with plant materials, soil, substratum and water. Losses caused by some species varied from a few to even 100%. P. cinnamomi, P. citrophthora, P. cryptogea, P. plurivora and P. palmivora are the most often detected species on plants, in soil and substrata as well as in water. In rivers, nursery canals and water pond 9 Phytophthora species were found with a dominance of P. plurivora. Healthy seedlings and cuttings, removal of plants with the first disease symptoms, instalation of sand filters, spraying or drenching of plants with metalaxyl or fosethyl AL with fenamidon effectively reduce the occurrence of Phytophthora in HNS and on plants grown under cover.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
52
Numer
1
Opis fizyczny
s.92-100,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Ogrodnictwa, ul.Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
autor
autor
autor
autor
Bibliografia
 • Baker K.F., Matkin O.A. 1978. Detection and control of pathogens in water. Ornamentals Northwest Newsletter 2 (2): 2–14.
 • Bielenin A. 2002. Grzyby z rodzaju Phytophthora w uprawach sadowniczych: występowanie, szkodliwość i zwalczanie. Zesz. Nauk. Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Monografie i Rozprawy, 78 ss.
 • Bielenin A., Borecki Z. 1970. Zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia drzew owocowych powodowana przez grzyb Phytophthora cactorum (Leb. et Cohn) Schroet. Acta Agrobot. 23: 353–366.
 • Brasier C.M. 2008. The biosecurity threat to the UK and global environment from international trade plants. Plant Pathol. 57: 792–808.
 • Cech Th.L. 2004. Development and spread of the Phytophthora disease of alders in Austria. p. 31. In: Proc. 3rd IUFRO Working Party ,,Phytophthora in forest and natural ecosystems”. Freising, Germany, 11–17.09.2004, 112 pp.
 • Cohn D.R., Hong C.X. 2003. Efficacy of ultraviolet irradiance for disinfesting recycled irrigation water. 2002 Potomac Division Meeting Abstracts. Phytopathology 93 (6) (Supplement), p. 123.
 • Evans H.F., Oszako T. 2007. Alien Invasive Species and International Trade. International Union of Forest Rerearch Organizations. Wyd. Instytutu Badawczego Leśnictwa, Warszawa, 179 pp.
 • Gibbs J.N. 1995. Phytophthora root disease of alder in Britain. Bull. OEPP/EPPO Bull. 25 (4): 661–664.
 • Gibbs J.N., Lipscombe M.A., Peace A.J. 1999. The impact of Phytophthora disease on riparian populations of common alder (Alnus glutinosa) in southern Britain. Eur. J. For. Pathol. 29: 39–50.
 • Gómez-Alpizar L., Carbone I., Ristaino J.B. 2006. An andean origin of Phytophthora infestans inferred from mitochondrial and nuclear gene genealogies. Proc. National Academy of Sciences of the Unitet States of America 104 (9): 3306–3311.
 • Hong C.X., Richardson P.A., Kong P., Bush E.A. 2003. Efficacy of chlorine on multiple species of Phytophthora in recycled nursery irrigation water. Plant Dis. 87 (10): 1183–1189.
 • Jamart G. 1998. Dezynfekcja pożywki w zamkniętych systemach uprawy roślin ogrodniczych. s. 9–14. W: Materiały Konferencji Szkółkarskiej „Rozmnażanie roślin ogrodniczych”. Skierniewice, 18–19.06.1998, 127 ss.
 • Jung T., Burgess T.I. 2009. Re-evaluation of Phytophthora citricola isolates from multiple woody hosts in Europe and North America reveals a new species, Phytophthora plurivora sp. nov. Persoonia 22: 95–110.
 • Korzeniowski M., Orlikowski L.B. 2008. Ochrona różanecznika przed fytoftorozą (Phytophthora spp.) środkami zawierającymi fosetyl glinowy, propamokarb i fenamidon. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 529: 35–39.
 • Kurowski J.N. 1847. O nowo pojawionej chorobie kartofli zarazą zgniłą zwanej, oraz środkach, zgubnym jej skutkom zapobiegającym. Warszawa, 17 ss.
 • Meszka B., Bielenin A. 2011. Agrest – nowym gospodarzem dla Phytophthora cactorum. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (3): 1184–1187.
 • Miligroom M.G., Peever T.L. 2003. Population biology of plant pathogens. Plant Dis. 87: 608–617.
 • Muszyńska D., Orlikowski L.B. 2010. Wykorzystanie propamokarbu z fosetylem glinowym w ochronie cyprysika i pelargonii przed Phytophthora cinnamomi i Pythium ultimum. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 554: 113–118.
 • Newhook F.J., Podger F.D. 1972. The role of Phytophthora cinnamomi in Australian and New Zealand forests. Annu. Rev. Phytopathol. 10: 299–326.
 • Orlikowski L.B. 1978. The occurrence of Phytophthora cryptogea Pethybr. et Laff. in gerbera (Gerbera jamesonii Bolus) growing sites. Bull. Pol. Acad. Sci. 7: 495–498.
 • Orlikowski L.B. 1981. Występowanie i zwalczanie fytoftorozy (Phytophthora nicotianae B. de Haan var. nicotianae) na syningii. Prace Inst. Sad., Seria B, 6: 127–135.
 • Orlikowski L.B. 1993. Phytophthora stem rot of Pachypodium lameri and its control. Phytopathol. Pol. 5: 17–21.
 • Orlikowski L.B. 2004. Chemical control of Rhododendron twig blight caused by Phytophthora ramorum. J. Plant Prot. Res. 44 (1): 41–46.
 • Orlikowski L.B. 2006a. Relationship between source of water used for plant sprinkling and occurrence of Phytophthora shoot rot and tip blight in container-ornamental nurseries. J. Plant Prot. Res. 46 (2): 163–168.
 • Orlikowski L.B. 2006b. Ochrona roślin ozdobnych w szkółkach pojemnikowych przed fytoftorozą. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 46 (1): 358–365.
 • Orlikowski L.B., Duda B., Szkuta G. 2004a. Phytophthora citricola on European beech and silver fir in Polish forest nurseries. J. Plant Prot. Res. 44 (1): 57–64.
 • Orlikowski L.B., Duda B., Oszako T. 2004b. Występowanie Phytophthora cactorum na jarząbie zwyczajnym (Sorbus aucuparia) w szkółkach leśnych. Sylwan 148 (10): 67–72.
 • Orlikowski L.B., Gabarkiewicz R., Skrzypczak Cz. 1995. Phytophthora species in Polish ornamental nurseries. I. Isolation and identification of Phytophthora species. Phytopathol. Pol. 9: 73–79.
 • Orlikowski L.B., Jaworska-Marosz A., Szkuta G. 2002. Maple stem rot induced by Phytophthora cambivora. Phytopathol. Pol. 24: 17–26.
 • Orlikowski L.B., Oszako T. 2005. Phytophthora cambivora on Alnus glutinosa: isolation and colonization of plants. J. Plant Prot. Res. 45 (4): 267–272.
 • Orlikowski L.B., Oszako T., Duda B., Szkuta G. 2004c. Występowanie Phyrophthora citricola na jesionie wyniosłym (Fraxinus excelsior) w szkółkach leśnych. Leśne Pr. Bad. 4: 129–136.
 • Orlikowski L.B., Oszako T., Szkuta G. 2003. First record of alder Phytophthora in Poland. J. Plant Prot. Res. 43 (1): 33–40.
 • Orlikowski L.B., Oszako T., Szkuta G. 2006a. First record of Phytophthora spp. associated with the decline of European beech stand in south-west Poland. Phytopathol. Pol. 42: 37–46.
 • Orlikowski L.B., Oszako T., Szkuta G. 2009. Phytophthora citrophthora – nowy patogen roślin ozdobnych i leśnych w Polsce. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49 (2): 686–690.
 • Orlikowski L.B., Ptaszek M. 2007. Phytophthora spp. in Polish ornamental nurseries. I. Perennial plants, new hosts of P. cryptogea. J. Plant Prot. Res. 47 (4): 401–408.
 • Orlikowski L.B., Ptaszek M. 2008. Phytophthora cryptogea and P. citrophthora; new pathogens of Forsythia intermedia in Polish ornamental hardy nursery stocks. J. Plant Prot. Res. 48 (4): 495–501.
 • Orlikowski L.B., Ptaszek M. 2010a. Begonia sempervirens – nowy żywiciel dla Phytophthora cactorum w Polsce. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50 (2): 673–677.
 • Orlikowski L.B., Ptaszek M. 2010b. Narastające problemy występowania chorób w pojemnikowej produkcji roślin ozdobnych. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50 (2): 678–686.
 • Orlikowski L.B., Ptaszek M., Oszako T., Nowakowska J. 2010a. Nurseries as the source of Phytophthora spp. in forests and horticulture. p. 230. In: Materials ,,First Serbian Forestry Congress – Future with forests”. Belgrad, Serbia,11–13 November 2010. Book of abstrakt, 306 pp.
 • Orlikowski L.B., Ptaszek M., Snopczyńska K. 2010b. Różanecznik – nowa roślina żywicielska dla Phytophthora citrophthora w polskich szkółkach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 554: 165–170.
 • Orlikowski L.B., Ptaszek M., Trzewik A. 2011a. Phytophthora shoot blight of periwinkle in polish hardy ornamental nursery stock. J. Plant Prot. Res. 51 (4): 448–453.
 • Orlikowski L.B., Ptaszek M., Trzewik A. 2010c. Pelargonium grandiflorum – nowy gatunek żywicielski dla Phytophthora cactorum w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 554: 153–157.
 • Orlikowski L.B., Ptaszek M., Trzewik A., Orlikowska T. 2008. Increase of plant threat by Phytophthora species in Poland. Phytopathol. Pol. 48: 39–43.
 • Orlikowski L.B., Ptaszek M., Trzewik A., Orlikowska T. 2011b. Przydatność pułapek liściowych do detekcji Phytophthora z wody. Sylwan 155 (7): 493–499.
 • Orlikowski L.B., Ptaszek M., Trzewik A., Orlikowska T., Wojtkowska M. 2010d. Występowanie Phytophthora spp. w wodzie i chorobotwórczość wybranych izolatów P. citricola dla roślin. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 554: 159–164.
 • Orlikowski L.B., Ptaszek M., Wojdyła A., Skrzypczak Cz. 2010e. First notice of aerial blight and crown rot on pansies in Poland. J. Plant Prot. Res. 50 (2): 233–237.
 • Orlikowski L.B., Skrzypczak Cz., Szkuta G. 2001. Occurrence of Phytophthora root and foot rot of dieffenbachia, peperomia, and radermachera in Polish greenhouses. Phytopathol. Pol. 21: 109–117.
 • Orlikowski L.B., Sroczyński M., Szkuta G. 2004d. First notice of Phytophthora tip blight of Calluna vulgaris. Phytopathol. Pol. 31: 67–71.
 • Orlikowski L.B., Szkuta G. 2001. Dieback of Pieris japonica caused by Phytophthora citrophthora. Acta Mycol. 36 (2): 251–256.
 • Orlikowski L.B., Szkuta G. 2002a. Fytoftorozy w szkółkach roślin ozdobnych w Polsce. Pr. Inst. Bad. Leśn., Seria A, 2: 134–137.
 • Orlikowski L.B., Szkuta G. 2002b. First record of Phytophthora ramorum in Poland. Phytopathol. Pol. 25: 69–79.
 • Orlikowski L.B., Szkuta G. 2002c. Occurrence of Phytophthora cinnamomi on ericaceous plants in container-grown nurseries in Poland. J. Plant Prot. Res. 42 (2): 157–163.
 • Orlikowski L.B., Szkuta G. 2003. Phytophthora citricola on Rhododendron spp. in Polish nurseries. J. Plant Prot. Res. 43 (1): 19–24.
 • Orlikowski L.B., Szkuta G. 2004. First notice of Phytophthora ramorum on Calluna vulgaris, Photinia fraseri and Pieris japonica in Polish container-ornamental nurseries. Phytopathol. Pol. 34: 87–92.
 • Orlikowski L.B., Szkuta G. 2005. Occurrence of Phytophthora citrophthora on Syringa vulgaris in Poland. Acta Mycol. 40 (2): 175–180.
 • Orlikowski L.B., Szkuta G. 2006. Phytophthora rot of some orchids – new disease in Poland. Phytopathol. Pol. 40: 57–61.
 • Orlikowski L.B., Trzewik A., Wiejacha K., Szkuta G. 2006. Phytophthora tropicalis, a new pathogen of ornamenatal plants in Poland. J. Plant Prot. Res. 46 (1): 103–109.
 • Orlikowski L.B., Valiuskaite A. 2007. New record of Phytophthora root and stem rot of Lavendula angustifolia. Acta Mycol. 42 (2): 193–198.
 • Orlikowski L.B., Wiejacha K. 2005. Phytophthora ramorum, nowy inwazyjny czynnik chorobotwórczy dla roślin na świecie i w Polsce. Post. Nauk Rol. 6: 3–14.
 • Orlikowski L.B., Wiejacha K., Trzewik A., Szkuta G., Orlikowska T. 2005. Isolation and identification of Phytophthora species from diseased plants in ornamental nurseries in Poland. Phytopathol. Pol. 35: 183–190.
 • Oszako T., Orlikowski L.B. 2004. The first noting of Phytophthora citrophthora on Picea abies in a forest stand. Phytopathol. Pol. 34: 81–85.
 • Oszako T., Orlikowski L.B. 2005. Pierwsze dane o występowaniu Phytophthora cinnamomi na dębie szypułkowym w Polsce. Sylwan 149 (10): 47–53.
 • Oszako T., Orlikowski L.B. 2008. Fytoftoroza siewek modrzewia – występowanie i szkodliwość. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 48 (2): 491–494.
 • Oszako T., Orlikowski L.B., Trzewik A. 2007. Zagrożenie polskich szkółek leśnych przez gatunki rodzaju Phytophthora. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47 (2): 224–234.
 • Ptaszek M. 2008. Occurrence and harmfulness of Phytophthora citrophthora to some Saxifraga species and cultivars in Poland. Phytopathol. Pol. 48: 25–30.
 • Ptaszek M., Orlikowski L.B. 2008. Phytophthora cryptogea – nowy patogen pomidorów szklarniowych uprawianych w wełnie mineralnej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 529: 155–159.
 • Ptaszek M., Orlikowski L.B., Trzewik A., Orlikowska T., Lenc L. 2011. Chorobotwórczość izolatów Phytophthora spp. Uzyskanych z cieków i zbiorników wodnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 6: 187–194.
 • Ptaszek M., Orlikowski L.B., Trzewik A., Orlikowska T., Sadowski Cz. 2010. Relationship between occurrence of Phytophthora cambivora on plants in hardy ornamental nursery stocks and detection of the pathogen from water ponds. Comm. Appl. Biol. Sci. Ghent University 75 (4): 659–663.
 • Skimina C.A. 1992. Recycling water, nutrients and waste in the nursery industry. HortScience 27: 968–971.
 • Streito J.-C., Legrand P., Tabary F., Jarnouen de Villartay G. 2002. Phytophthora disease of alder (Alnus glutinosa) in France: investigations between 1995 and 1999. For. Pathol. 32 (3): 179–191.
 • Szkuta G. 2004. Występowanie, izolacja, identyfikacja i szkodliwości gatunków z rodzaju Phytophthora w szkółkach ozdobnych roślin iglastych. Praca doktorska, Akademia Rolnicza w Krakowie, 191 ss.
 • Ufer T., Beltz H., Brand T., Kaminski K., Lütmann R., Posner M., Wagner S., Werres S., Wessels H.-P. 2005. Introduction of fliltration systems in container nurseries for nonchemical elimination of Phytophthora spp. from irrigation water. p. 25. In: Second Int. Symposium on Sudden Oak Death. Monterey, California, 18–21.01.2005, 132 pp.
 • Van Steekelenberg N.A.M. 1974. La maladie a Phytophthora des coniferes. Les problemem sanitaires actuales en pepiniere. J. d’etude del'Hort. des pepinieres, Paris: 85–94.
 • Vegh I. 1987. Champignons des Arbustes et Arbustes d’ornament. INRA, Paris, p. 26.
 • Vegh I., Bourgeois M. 1974. Le deperissement des arbuste d'ornament provoque par Phytophthora prencipalement cinnamomi Rands. J. d'etude sur les cultures en conteneurs, Paris: 55–62.
 • Wieczorek W., Orlikowski L.B., Świętosławski J., Ptaszek M. 2010. Nowy fosforyn do ochrony roślin ozdobnych przed gatunkami Phytophthora. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 554: 277–283.
 • Wohanka W. 1999. Control of water borne pathogens by disinfection of recirculated nutrient solutions. s. 41–45. W: Materiały Konferencji ,,Szkółki Roślin Ozdobnych”. Skierniewice, 09–10.02.1999, 170 ss.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-60e42237-a60b-49ab-b27d-611b4eca0787
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.