PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 24 | 2 |
Tytuł artykułu

Wpływ 1-metylocyklopropenu (1-MCP) na wartość odżywczą owoców pomidora odmiany Faustine F1

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Effects of 1-methylcyclopropene (1-MCP) treatment on nutritional quality of tomato fruit CV. Faustine F1
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawione w artykule badania dotyczyły wpływu 1-MCP na zmiany zawartości niektórych związków biologicznie czynnych w przechowywanych owocach pomidora. Pomidory odmiany Faustine F₁ były zebrane w stadium dojrzałości: „zielone wyrośnięte” i „czerwone”. Owoce traktowane 1-metylocyklopropenem (1-MCP) w stężeniach 1,0 µ·L⁻¹ i 2,0 µl·L⁻¹ oraz kontrolne - nie traktowane, przechowywano w normalnej atmosferze w temperaturze 12,5°C i 20°C przy wilgotności względnej powietrza 85-90%. Bezpośrednio po zbiorze i po 4 tygodniach przechowywania, wykonano analizy zawartości likopenu, witaminy C i polifenoli. Uzyskane wyniki wskazują na istotny wpływ traktowania 1-MCP oraz fazy dojrzałości owoców na zawartość wymienionych związków chemicznych w owocach pomidora.
EN
Experiments on the influence of 1-methylcyclopropene (1-MCP) on the quality of tomato fruit were conducted. Tomatoes of cv. Faustine F₁ were grown in field condition and harvested at two stages of maturity (mature green and full-red) were treated after harvest with 1-MCP in concentrations of 1.0 µl·L⁻¹ or 2.0 µl·L⁻¹ for 21 hours at 20°C. Than storedfor 4 weeks 12.5°C or 20°C and 85-90% RH. Lycopene, phenolics and vitamin C contents before and after storage of the fruit were analyzed. Contents of lycopene, vitamin C and phenolics was significantly dependent on 1-MCP treatment and stages of maturity.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
24
Numer
2
Opis fizyczny
s.37-40,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Warzyw, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Skierniewice
autor
 • Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Bibliografia
 • [1] ABUSHITA A.A., DAOOD H.G., BIACS P.A. 2000. Change in carotenoids and antioxidant vitamins in tomato as a function of varietal and technological factors. Journal Agriculture Food Chemistry 48, 2075-2081.
 • [2] ABUSHITA A.A., HEBSHI E.A., DAOOD H.G., BI ACS P.A. 1997. Determination of antioxidant vitamins in tomatoes. Food Chemistry 60, 207-212.
 • [3] ADAMICKI F. 1991. Wpływ temperatury i kontrolowanej atmosfery na przechowywanie, dojrzewanie i jakość owoców pomidorów. Praca habilitacyjna, Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach.
 • [4] ADAMICKI F., CZERKO Z. 2002. Przechowalnictwo warzyw i ziemniaka. PWRiL. Poznań.
 • [5] AJLUNI S., KREMER S., MASIH L. 2001. Lycopene content in hydroponic and non-hydroponic tomatoes during postharvest storage. Food Australia 53, 195-196.
 • [6] BRANDT S., PEK Z., BARNA E., LUGASI A., HELYES L. 2006. Lycopene content and colour of ripening tomatoes as affected by environmental conditions. Journal of Science of Food and Agriculture 86, 568-572.
 • [7] CANO A., ACOSTA M., ARNO M.B. 2003. Hydrophilic and lipophilic antioxidant activity changes during on-vine ripening of tomatoes (Lycopersicon esculentum Mill.). Postharvest Biology Technology 28, 59-65.
 • [8] CHARANJIT K., BINOY G., DEEPA N., SEEMA J., KAPOOR H.C. 2007. Viscosity and quality of tomato juice as affected by processing methods. Journal Food Quality 30, 864-877.
 • [10] CHARŁAMPOWICZ Z. 1966. Analizy przetworów z owoców, warzyw i grzybów. WPLiZ Warszawa.
 • [11] EMMONS C.L., PETERSON D.M., PAUL G.L. 1999. Antioxidant capacity of oat (Avena sativa L.) extracts. 2. In vitro antioxidant activity and contents of phenolic and tools antioxidants. Journal Agriculture Food Chemistry 47, 4894-4898.
 • [12] GAJEWSKI M. 2001. Przechowalnictwo warzyw. Wydawnictwo SGGW.
 • [13] GIOVANELLI G., LAVELLI V., PERI C., NOBILI S. 1999. Variation in antioxidant components of tomato during vine and postharvest ripening. Journal Science Agriculture 79, 1583-1588.
 • [14] GU C., XI Y., GUAN J., LI G. 2003. Effects ofCa⁺²/CaM messenger system inhibitions on ethylene-induced increase in lycopene content. Agriculture Science of China 2, 1387-1392.
 • [15] GUILLĚN F., CASTOLLO S., ZAPATA P.J, MARTĬNEZ-ROMERO D., VALERO D., SERRANO M. 2006. Efficacy of 1-MCP treatment in tomato fruit. Effect of cultivar and ripening stage at harvest. Postharvest Biology Technolology 42, 235-242.
 • [16] HALLMANN E., REMBIAŁKOWSKA E. 2007. Comparison of the nutritive quality of tomato fruits from organic and conventional production in Poland. Pp: 131-134. In: Improving sustainability in organic and low input food production systems. Proceedings of the 3rd International Congress of the European Integrated Project Quality Low Input Food (QLIF) (U. Niggli, C. Leifert, T. Alfoldi, L. Luck, H. Wilier ed) University of Hohenheim, Germany.
 • [17] HOBERICHTS F.A., VAN DER PLAS L.H.W., WOLTERING E.J. 2002. Ethylene perception is required for the expression of tomato ripening-related genes and associated physiological changes even at advanced stages of ripening. Postharvest Biology and Technology 26, 125-133.
 • [18] HUBER D. J. 2008. Suppression of ethylene responses through application of 1-methylcyclopropene: a powerful tool for elucidation ripening and senescence mechanisms in climacteric and nonclimacteric fruits and vegetables. Hortscience 43, 106-111.
 • [19] ILIĆ Z.S., MARĬNKOWIĆ D., TRAJKOWIĆ R., ŠUNIĆ L., PERZELAN Y., ALKALAI-TUVIA S., FALLIK E. 2013. Effect of 1-methylcyclopropene on the antioxidant capacity and postharvest quality of tomato fruit. African Journal Biotechnology vol. 12 (6), 547-553.
 • [20] JIANG W., SHENG Q., JIANG Y., ZHOU X. 2004. Effects of 1-methylcyclopropene and giberellic acid on ripening of Chinese jujube (Zizyphus jujube M). Journal of the Science of Food and Agriculture 84, 31-35.
 • [21] KOZUKUE N., FRIDMAN M. 2003. Tomatine, chlorophyll, β-carotene and lycopene content in tomatoes during growth and maturation. Journal of the Science of Food and Agriculture 83, 195-200.
 • [22] LEONARDI C, AMBROSINO P., ESPOSITO F., FOGLIANO V. 2000. Antioxidant activity and carotenoid and tomatine contents in different typologies of fresh consumption tomatoes. Journal of Agricultural and Food Chemistry 48, 4723-4727.
 • [23] LIU H., JIANG W., ZHOU L., WANG B., LUO Y. 2007. The effects of 1-methylcyclopropene on peach fruit (Primus persica L. cv. Jiubao) ripening and disease resistance. International Journal of Food Science and Technology 40, 11-17.
 • [24] SANIEWSKI M., CZAPSKI J. 1983. The effect of methyl jasmonate on lycopene and β-carotene accumulation in ripening red tomatoes. Experientia 39, 1373- 1374.
 • [25] SASS-KISS A., KISS J., MILOTAY P., KEREK M.M., TOTH-MARKUS M. 2005. Differences in anthocyanin and carotenoid content of fruit and vegetables. Food Research International 38, 1023-1029.
 • [26] TOOR R.K., SAVAGE G.P. 2006. Changes in major antioxidant components of tomatoes during post-harvest storage. Food Chemistry 99, 724-727.
 • [27] WANG M., CAO JK., LIN L., SUN J., JIANG W. 2010. Effect of 1-methylocyclopropene on nutritional quality and antioxidant activity of tomato fruit (Solanum lycopersicon L.) during storage. Journal Food Quality 33,150-164.
 • [28] ZDRAVKOWIĆ J., MARKOWIĆ Z., ZDRAVKOWIĆ M., DAMJANOWIĆ M., PAVLOWIĆ N. 2007. Relation of mineral nutrition and content of lycopene and β-carotene in tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) fruits. Acta Horticulturae 729, 345-352.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-60533b3d-35f2-4297-a5c0-66dcfe65d4fb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.