PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 26 | 3 |
Tytuł artykułu

The effect of fungicides applied during the growing season on the health status of potato tubers after storage

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ fungicydów stosowanych w okresie wegetacji ziemniaka na zdrowotność przechowywanych bulw
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In an exact micro-plot experiment, potato plants of three cultivars were sprayed at 10-day intervals with the following fungicides: Sandofan Manco 64 WP, Penncozeb 80 WP and Tanos 50 WG; Tanos 50 WG applied three times; Tanos 50 WG, Penncozeb 80 WP and Tanos 50 WG (control treatment without fungicides). After five-month storage, the incidence of common scab (Streptomyces scabies) was determined on 100 tubers selected randomly of particular treatments, according to a nine-point scale (percentage infection index). The symptoms of late blight (Phytophthora infestans) and dry rot (Fusarium spp.) were evaluated in 5 kg samples for each treatment (percentage of the mass of infected tubers). Fungi were isolated from tubers at the laboratory. The applied fungicidal control insignificantly affected the severity of infection caused by S. scabies only in the last year of the study. Potato tubers from fungicide-treated plants showed weaker symptoms of infections caused by P. infestans and fungi of the genus Fusarium. The abundance of pathogens colonizing potato tubers was lower in fungicide treatments.
PL
W ścisłym doświadczeniu mikropoletkowym w Tomaszkowie rośliny trzech odmian ziemniaka: ‘Aster’, ‘Tara’ i ‘Salto’ opryskiwano co 10 dni fungicydami: Sandofanem Manco 64 WP, Penncozebem 80 WP, Tanosem 50 WG; 3-krotnie Tanosem 50 WG; Tanosem 50 WG, Penncozebem 80 WP, Tanosem 50WG (kombinacja kontrolna bez stosowania fungicydów). Po 5-miesięcznym przechowywaniu na 100 bulwach oceniano nasilenie parcha zwykłego wg 9° skali (Ip w %). Nasilenie objawów zarazy ziemniaka i suchej zgnilizny szacowano w 5-kilowej próbie bulw (% masy chorych bulw). W laboratorium wyizolowano grzyby z bulw. Zastosowana ochrona chemiczna tylko w ostatnim roku badań nieznacznie różnicowała porażenie S. scabies. Na bulwach wyrosłych z roślin opryskiwanych fungicydami zanotowano słabsze objawy infekcji P. infestans i grzybów rodzaju Fusarium. Stwierdzono ograniczenie liczebności patogenów zasiedlających bulwy ziemniaka w kombinacjach chronionych.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
26
Numer
3
Opis fizyczny
p.197-206,ref.
Twórcy
 • Department of Phytopathology and Entomology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Romana Prawochenskiego 17, 10-720 Olsztyn, Poland
autor
Bibliografia
 • ARX VON J.A. 1970. The genera of fungi sporulating in pure culture. Verlag von J. Cramer.
 • BANYAL D.K. 2002. Management of tuber-diseases of potato. Plant Dis. Res., 17(2): 323–324.
 • BASU A., HOSSAIN M.M., KONAR A., CHETTRI M. 2003. Integrated management of late blight disease of potato. Ann. Plant Protect. Sci., 11(1): 64–66.
 • ELLIS M.B. 1971. Dematiaceus hyphomycetes. Commonwealth Mycological Institute Kew Surrey, England.
 • FRAZIER M.J., SHETTY K.K., KLEINKOPF G.E., NOLTE P. 1998. Management of silver scurf (Helminthosporium solani) with fungicide seed treatments and storage practices. Am. J. Potato Res., 75: 129–135.
 • GAWIŃSKA-URBANOWICZ H. 2007. Reakcja wybranych odmian ziemniaka na suchą zgniliznę (Fusarium sp.) w warunkach polowych i laboratoryjnych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 47(2): 89–93.
 • INGLIS D.A., POWELSON M.L. 2001. Transmission of Phytophthora infestans from potato seed tubers to sprouts: Implications for management and certification. Symposium Abstract 85th Annual Meeting, The Potato Association of America, 78: 460.
 • KLIKOCKA H. 2005. Wpływ nawożenia siarką na wielkość plonu i stopień porażenia bulw ziemniaka przez Streptomyces scabies i Rhizoctonia solani. Fragm. Agron., 4(88): 38–50.
 • KUCIŃSKA K. 2005. Na choroby ziemniaka Tanos 50 WG i Curzate M 72,5 WP. Ziemn. Pol., 3: 4–44.
 • KURZAWIŃSKA H. 1997. Fungi occurring in potato tubers with dry rot symptoms. Phytopathol. Pol., 13: 79–84.
 • KURZAWIŃSKA H., MAZUR S. 2008. Wpływ preparatów biologicznych na ograniczenie występowania zgnilizn bulw w okresie przechowywania. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 531: 105–112.
 • LOBATO M.C., OLIVIERI F.P., GONZALES ALTAMIRANDA E.A., WOLSKI E.A., DALEO G.R., CALDIZ D.O. ANDREU A.B. 2008. Phosphite compounds reduce disease severity in potato seed tubers and foliale. Europ. J. Plant Pathol., 122(3): 349–358.
 • MATKOWSKI K., PROŚBA-BIAŁCZYK U., PLĄSKOWSKA E. 2002. Wpływ mieszaniny odmian ziemniaka i ochrony chemicznej przez Phytophthora infestans (Mont.) de Bary na zdrowotność bulw. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 489: 261–268.
 • NELSON P.E., TOUSSOUN T.A., MARASAS W.F.O. 1983. Fusarium species. The Pensylvania State University Press, University Park and London.
 • OSOWSKI J. 2002. Influence of seed dressing on healthiness of potato tubers. Biul. IHAR, 223/224: 369–373.
 • PAVLISTA A.D. 2005. Elary-season applications of sulfur fertilizers increase potato field and reduce tubers defects. Agronomy J., 97: 599–603.
 • PETERS J.C., LEES A.K., CULLEN D.W., SULLIVAN L., STROUD G.P., CUNNIGTON A.C. 2008. Fusarium spp. responsible for causing dry rot of potato in Great Britain. Plant Pathol., 57(2): 262–271.
 • POWELSON M.L., LUDY R., PARTIPILO H., INGLIS D.A., GUNDERSEN B., DERIE M. 2002. Seed borne late blight of potato. Plant Health Progr., January: 1–8.
 • RĘBARZ K., BORÓWCZAK F. 2007. Porażenie patogenami bulw ziemniaków odmiany Bila w zależności od deszczowania, technologii uprawy i nawożenia. Progr. Plant Protection/ Post. Ochr. Roślin, 47(2): 294–298.
 • ROZTROPOWICZ S. 1999. Metodyka obserwacji, pomiarów i pobierania próbek w agrotechnicznych doświadczeniach z ziemniakiem. Wyd. IHAR Radzików.
 • RÓŻYŁO K., PAŁYS E. 2006. Wpływ nawożenia i warunków glebowych na skład chemiczny bulw ziemniaka oraz ich stan zdrowotny. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 511: 279–286.
 • SADOWSKI C., PAŃKA D., LENC L. 2004. Porównanie zdrowotności bulw i kiełków wybranych odmian ziemniaka uprawianych w systemie ekologicznym. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 500: 373–381.
 • SHAILBALA M., PxU3NDHIR V.S. 2008. Efficacy of fungicides and bio-agents against late blight severity, infection rate and tuber field of potato. J. Plant. Disease Sci., 3(1): 4–8.
 • SINGH A. 2008. Efficacy of new fungicides in the management of early and late blight of potato. J. Indian Phytopathol., 61(1): 134–135.
 • SKIRGIELŁO A., ZADARA M., ŁAWRYNOWICZ M. 1979. Grzyby (Mycota). 10. Glonowce (Phycomycetes). Pleśniakowe (Mucorales). PAN Instytut Botaniki, Warszawa-Kraków.
 • SLININGER P.J., SCHISLER D.A., ERICSSON L.D., BRANDT T.L., FRAZIER M.J., WOODELL L.K., OLSEN N.L., KLEINKOPF G.E. 2007. Biological control of post-harvest late blight of potatoes. Biocontrol Sci. Technol., 17(5/6): 647–663.
 • SZUTKOWSKA M., LUTOMIRSKA B. 2002. Wpływ środowiska i niektórych czynników agrotechnicznych na porażanie się bulw ziemniaka parchem zwykłym. Biul. IHAR, 221: 153–166.
 • VAUGHN S.F., SPENCER G.F. 1994. Antifungal activity of natural compounds against thiabendazoleresistant Fusarium sambucinum strains. J. Agric. Food Chem., 42(1): 200–203.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5f8ba97d-2189-437d-a236-d6bb1c8fe58d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.