PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 45 | 1 |
Tytuł artykułu

Fractional composition of humus in selected forest soils in the Karkonosze Mountains

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Skład frakcyjny próchnicy wybranych gleb leśnych Karkonoszy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
45
Numer
1
Opis fizyczny
p.83-94,ref.
Twórcy
autor
 • Institute of Soil Science and Environment Protection, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Grunwaldzka 53, 50-357 Wroclaw, Poland
autor
 • Institute of Soil Science and Environment Protection, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Grunwaldzka 53, 50-357 Wroclaw, Poland
autor
 • Institute of Soil Science and Environment Protection, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Grunwaldzka 53, 50-357 Wroclaw, Poland
 • Institute of Soil Science and Environment Protection, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Grunwaldzka 53, 50-357 Wroclaw, Poland
autor
 • Institute of Soil Science and Environment Protection, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Grunwaldzka 53, 50-357 Wroclaw, Poland
Bibliografia
 • [1] Adamczyk B., Baran S., Borkowski J., Komornicki T., Kowaliński S., Szers z e ń L., T o k a j J.: Karkonosze Polskie. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 77, 1985.
 • [2] B o r k o w s k i J., S z e r s z e ń L., K o c o w i c z A.: Karkonosze. Przyroda nieożywiona i człowiek. Wyd. UW, Wrocław, 353, 2005.
 • [3] D a n i e l e w i c z W., R a j A., Z i e n t a r s k i J.: Ekosystemy leśne Karkonoskiego Parku Narodowego. Wyd. Karkonoskiego Parku Narodowego. Jelenia Góra, 96, 2002.
 • [4] Drozd J., L i c z n a r S.E., L i c z n a r M.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 411, 149, 1993.
 • [5] D r o z d J.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 418, 347, 1995.
 • [6] Drozd J., Licznar M., Weber J., Licznar S.E., Jamroz E., Dradrach A., Mast a l s k a - C e t e r a B., Z a w e r b n y T.: Degradacja gleb w niszczonych ekosystemach Karkonoszy i możliwości jej zapobiegania. Monografia PTSH, Wrocław, 125, 1998.
 • [7] D r o z d J., L i c z n a r M., L i c z n a r S.E., W e b e r J.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 464, 281, 1998.
 • [8] D z i a d o w i e c H.: Rozkład ściółek w wybranych ekosystemach leśnych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Rozprawy, 137, 1990.
 • [9] D z i a d o w i e c H., G o n e t S.: Prace Komisji Naukowych PTG, 120, 1, 1999.
 • [10] F a b i s z e w s k i J.: Karkonosze Polskie. Wyd. Ossolineum, Wrocław, 535, 1985.
 • [11] Go n e t S., D ę b s k a B., Z a u j e c A., B a n a c h - S z o t t M., S z o m b a t h o w a N.: Pol. Tow. Subst. Humus, Wrocław, 61, 2007.
 • [12] IUSS: World Soil Resources Report 103, FAO, Rome, 122, 2006.
 • [13] J a m r o z E.: Sylwan, 153(10), 684, 2009.
 • [14] K a b a ł a C.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 418(1), 361, 1995.
 • [15] K a b a ł a C., B o g a c z A., W a r o s z e w s k i J., O c h y r a S.: Roczn. Glebozn., 49(1), 90, 2008.
 • [16] K a b a ł a C., W a r o s z e w s k i J., S z o p k a K., B o g a c z A.: Roczn. Glebozn., 61(4), 78, 2010.
 • [17] K o w a l i ń s k i S., D r o z d J., L i c z n a r S.: Roczn. Gleboz., 24(1), 145, 1973. [18] L a s k o w s k i S.: Roczn. Glebozn., 24(1), 57, 1973.
 • [19] L i c z n a r S.E., M a s t a l s k a - C e t e r a B.: Geśkologiczne Problemy Karkonoszy, 1, 217, 1997.
 • [20] L i c z n a r S. E., Ł a b a z B., L i c z n a r M.: Opera Corcontica, 37, 486, 2000.
 • [21] M a c i a s z e k W., Gruba P., L a s o t a J., L a t o J., Wanic T., Zwydak M.: Wyd.AR Kraków, 69, 2001.
 • [22] N i e m y s k a - Ł u k a s z u k J.: Roczn. Glebozn., 28(1), 169, 1977.
 • [23] N i e m y s k a - Ł u k a s z u k J., M i e c h ó w k a A.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 411, 167, 1993.
 • [24] Polish Society of Soil Science: Roczn. Glebozn., 60(2), 5, 2009.
 • [25] R a j A.: Karkonoski Park Narodowy. Wyd. Olsztyn, 96, 2001.
 • [26] S k i b a S., D r e w n i k M.: Karkonoskie Badania Ekologiczne, I Konferencja, Dziekanów Leśny, Oficyna Wyd. IE PAN, 93, 1994.
 • [27] S k i b a S., D r e w n i k M., Szmuc R.: Karkonoskie Badania Ekologiczne, II Konferencja, Dziekanów Leśny, Oficyna Wyd. IE PAN, 125, 1994.
 • [28] Skiba S., Drewnik M., Szmuc R.: Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln., 418(1), 353, 1995.
 • [29] T u r s k i R.: Roczn. Glebozn., 22(1), 19, 1971.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5f526063-6f45-4bfc-aab8-1031e941ed63
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.