PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 53 | 4 |
Tytuł artykułu

Influence of spray liquid acidity on effectiveness of some growth regulators in spring barley crops

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ kwasowości cieczy opryskowej na skuteczność działania wybranych retardantów wzrostu stosowanych w uprawie jęczmienia jarego
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The field experiments with spring barley cultivar Justina were conducted in 2010–2011. The tested products (Regalis 10 WG, Modus 250 EC, Antywylegacz Płynny 675 SL, Cerone 480 SL) were applied on spring barley at the stage of BBCH 32. The height reduction of spring barley was dependent on the active substance of growth regulators and weather conditions, and it was 0–5.9% (2010) and 1.6–9.8% (2011), respectively. Higher effectiveness of shortening stems of spring barley was obtained after the use of Cerone 480 SL at the dose of 0.75 l/ha. In two years of investigation lack of statistic differences between growth retardants prohexadione-Ca, chloromequat chloride and ethephone regardless of pH spray liquid. Lower pH of spray liquid containing trinexapak ethyl showed better efficacy (shorter stems and lower lodging) in comparison to plots on which trinexapak ethyl on neutral pH was used. The examined growth regulators did not cause any injury to spring barley cultivar Justina. Acidity of spray liquid containing growth regulators increased the yield of spring barley in comparison to untreated plots and plots on which growth regulators were used in neutral pH.
PL
Doświadczenia polowe prowadzono w latach 2010–2011, w uprawie jęczmienia jarego odmiany Justina. Badane retardanty wzrostu (Regalis 10 WG, Modus 250 EC, Antywylegacz Płynny 675 SL, Cerone 480 SL) zastosowano w fazie strzelania w źdźbło jęczmienia jarego (BBCH 32). Efektywność działania badanych preparatów uzależniona była od substancji czynnej oraz od warunków atmosferycznych i wynosiła, w zależności od roku badań, od 0–5,9% (2010) do 1,6–9,8% (2011) skrócenia źdźbeł. W obydwu latach badań największe skrócenie długości źdźbeł w porównaniu do kontroli uzyskano po zastosowaniu retardanta Cerone 480 SL w dawce 0,75 l/ha. W dwuletnich badaniach nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy wariantami badań, w których stosowano następujące retardanty wzrostu: proheksadion wapnia, chlorek chloromekwatu oraz etefon niezależnie od pH cieczy opryskowej. W wyniku obniżenia pH cieczy opryskowej zawierającej trineksapak etylu stwierdzono lepsze działanie retardacyjne trineksapaku etylu (redukcja wysokości roślin, obniżenie wylegania) w porównaniu do wariantu badań, w którym stosowano preparat o odczynie roztworu zbliżonym do obojętnego. Badane preparaty nie wykazywały fitotoksycznego wpływu na rośliny jęczmienia jarego odmiany Justina. Obniżenie pH cieczy opryskowej zawierającej retardanty wzrostu przyczyniło się do wzrostu plonowania jęczmienia jarego w porównaniu do plonowania jęczmienia na obiektach bez zabiegu oraz do poletek, na których nie stosowano obniżenia pH cieczy opryskowej.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
53
Numer
4
Opis fizyczny
s.817-821,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Giltrap N.J., Garstang J.R. 1991. Effect of PGRS and nitrogen rate on grain yield and quality of Marinka winter barley. The BCPC – Weeds 7C-10: 987–994.
 • Green J.M., Cahill W.R. 2003. Enhancing the biological activity of nicosulfuron with pH adjusters. Weed Technol. 17: 338–345.
 • Kelbert A.J., Spaner D., Briggs K.G., King J.R. 2004. The association of culm anatomy with lodging susceptibility in modern spring wheat genotypes. Euphytica 136: 211–221.
 • Łęgowiak Z., Wysmułek A. 2000. Stosowanie regulatorów wzrostu w zbożach. [Plant growth regulators in cereals]. Prog. Plant Prot./ Post. Ochr. Roślin 40 (2): 932–934.
 • Toboła P., Muśnicki Cz. 1998. Wpływ etefonu na wzrost, rozwój i plonowanie słonecznika oleistego. Materiały 35. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 1: 338–341.
 • Tripathi S.C., Sayre K.D., Kaul J.N., Narang R.S. 2004. Lodging behavior and yield potential of spring wheat (Triticum aestrivum L.) effects of ethephon and genotypes. Field Crops Res. 87: 207–220.
 • Starczewski J., Bombik A., Dopka D. 2002. Plonowanie i struktura plonu pszenżyta ozimego w zależności od nawożenia azotem i wybranych retardantów. Folia Univ. Agric. Stetin. Agricultura 228 (91): 147–154.
 • Sterry J.R. 1980. Ethephon as a plant growth regulator on winter barley: results and present status in Europe. The BCPC – Weeds: 687–692.
 • Szeleźniak E. 2005. Wpływ związków mineralnych i organicznych modyfikujących pH cieczy opryskowej na skuteczność działania tralkoksydymu. Pam. Puł. 140: 297–309.
 • Woolley E.W. 1991. Recent experience of timing of growth regulators on winter wheat. The BCPC – Weeds 7C-10: 981–986.
 • Woźnica Z., Nalewaja J.D., Messershmith G., Milkowski P. 2003. Quinclorac efficasy as effected by adjuvants and spray carrier water. Weed Technol. 17: 582–588.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5f4b58d3-0202-4ca8-8e2c-1b1b219b0cbc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.