PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 17 | 3 |
Tytuł artykułu

Lokalne strategie innowacji jako narzędzie zarządzania rozwojem powiatów stanowiących obszary potencjalnego wzrostu Lubelszczyzny

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Local innovation strategies as a management of development for districts, recognised as growth potential areas in Lublin region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy była ocena potencjału konkurencyjnego i potencjału innowacyjnego, a także zarysu przyjętych lokalnych strategii innowacji trzech powiatów Lubelszczyzny uznanych za obszary potencjalnego wzrostu. Obszar badanych powiatów łęczyńskiego, puławskiego i świdnickiego stanowi bezpośrednie sąsiedztwo metropolii lubelskiej, co jest podstawowym atutem ich rozwoju. Przedmiotem porównawczych badań były lokalne strategie innowacji uznane jako ważne narzędzie zarządzania rozwojem w układach lokalnych. Badania wykazały, że poziom innowacyjności i konkurencyjności układów lokalnych, oprócz położenia, posiadanych zasobów materialnych i obecności kluczowych zakładów przemysłowych, zależy od zdolności do tworzenia i podtrzymywania rozwoju form współpracy, w których ważną rolę odgrywają samorząd terytorialny, instytucje naukowo-badawcze oraz organizacje pozarządowe zakorzenione w miejscowym otoczeniu społecznym i kulturowym.
EN
The aim of the paper is an assessment of the competetive and innovative potential and an outline of local innovation startegies of three districts in Lublin province recognised as the growth potential areas. The areas of łęczyński, świdnicki and puławski districts are favourably located, because are adiacent to Lublin metropolitan area. The comparative research refers to Local Innovation Strategies (LSI) recognised as an important tool of management in local systems. Results of research show that the innovativeness and competitiveness of lokal systems, aside location, material resoures and presence of key industries, depend on creation and maintaining different forms of cooperation in which an important role play: teritorial selfgeverments, research institutions and non government organisations empovered in local social and cultural environment.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
17
Numer
3
Opis fizyczny
s.11-18,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
  • Adamowicz M. (red.). 2003: Strategie rozwoju lokalnego, Tom I, Aspekty instytucjonalne, Tom II, Aspekty instrumentalne, Wyd. SGGW, Warszawa.
  • Adamowicz M. 2014: Lokalne strategie innowacji jako narzędzie rozwoju powiatów zagrożonych stagnacją w regionie lubelskim, Rocz. Nauk. SERiA, t. XVI, z. 3, 11-17.
  • Dominiak J., Churski P. 2012: Rola innowacji w kształtowaniu regionów wzrostu i stagnacji gospodarczej w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne, nr 4, Warszawa.
  • Lokalna strategia innowacji dla powiatu puławskiego i miasta Puławy 2013. 2013: Projekt Systemowy „Kapitał intelektualny Lubelszczyzny 2010, [online], www.kil.lubleskie.pl.
  • Lokalna strategia innowacji dla powiatu świdnickiego i łęczyńskiego 2013. 2013: Projekt Systemowy „Kapitał intelektualny Lubelszczyzny 2010. 2013, [online], www.kil.lubleskie.pl.
  • Łuczyszyn A. 2013: Nowe kierunki rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem peryferyjnych ośrodków w metropoliach, CeDeWuPl, Warszawa.
  • Potoczek A. (red.). 2001: Stymulowanie rozwoju lokalnego – perspektywa społeczna i organizacyjna, Wyd. UMK Toruń.
  • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020. 2012: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, [online], www.rsi.lubelskie.pl. Statystyczne vademecum samorządowca. 2014: Urząd statystyczny Lublin.
  • Waresa M.A. 2012: Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5f2ca04d-a3a4-478d-b006-e853411da3af
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.