PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 23 | 3 |
Tytuł artykułu

Zmiany zawartości fosforu i aktywności fosfotaz w glebie w wyniku nawozowego zastosowania podłoża popieczarkowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Changes in phosphorus content and phosphatases activity in soil fertilized with spent mushroom substrate
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy było określenie wpływu zastosowania podłoża popieczarkowego (grzybni pochodzącej z hodowli pieczarek) w nawożeniu gleb uprawnych na zawartość fosforu przyswajalnego oraz aktywność fosfatazy kwaśnej i alkalicznej. Doświadczenie wegetacyjne przeprowadzono na polu produkcyjnym indywidualnego gospodarstwa rolnego, w miejscowości Zając (Wysoczyzna Siedlecka), w latach 2008 i 2009. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, iż zastosowanie podłoża popieczarkowego w nawożeniu gleb wpłynęło na zwiększenie udziału fosforu w formach przyswajalnych, w stosunku do obiektu bez nawożenia, a aktywność fosfatazy kwaśnej w poziomie próchnicznym gleby poszczególnych obiektów doświadczenia była większa od aktywności fosfatazy alkalicznej i zależała istotnie od lat trwania doświadczenia oraz zastosowanego nawożenia.
EN
The aim of this study was to determine the effect of use of spent mushroom substrate in fertilisation of arable soils on the content of available phosphorus and on the activity of acid and alkaline phosphatase. The vegetation experiment was carried out in 2008 and 2009 on the production field of an individual farm in the village Zając (Siedlce Upland). On the basis of the analyses it was found that the use of spent mushroom substrate in soil fertilisation increased the share of available forms of phosphorus in relation to the treatment without fertilisation. Moreover, it was found that the acid phosphatase activity in the humus horizon of soil of the individual experimental treatments was higher than alkaline phosphatase activity, and depended significantly on the years of experiment and on the applied fertilization.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
23
Numer
3
Opis fizyczny
s.433-444,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Ochrony i Hodowli Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce
autor
 • Zakład Ochrony i Hodowli Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce
Bibliografia
 • Adams M.A., 1992. Phosphatase activity and phosphorus fractions in Karri (Eucalyptus diversicor F. Muell.) forest soils. Biol. Fertil. Soils, 14, 200-204.
 • Aon M.A., Colaneri A.C., 2001. Temporal and spatial evolution of enzymatic activities and physical- chemical properties in an agricultural soil. Appl. Soil Ecol., 18, 155-270.
 • Bielińska E.J., Pranagal J., 2006. Aktywność enzymatyczna jako wskaźnik degradacji gleb pyłowych użytkowanych rolniczo. Rocz. Glebozn., 57(1), 41-49.
 • Dick R.P. 1992. Long-term effect of agricultural systems on soil biochemical and microbial parameters. Agric. Ecosyst. Environ., 40, 25-36.
 • Dick W.A., Chenge L., Wang P., 2000. Soil acid alkaline phosphatase activity as pH adjustment indicators. Soil Biol. Biochem. 32, 1915-1919.
 • Fotyma M., Gosek S., Szewczyk M., 1996. Porównanie różnych metod określania odczynu gleby oraz zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu. Rocz. Glebozn. 47(1/2), 65-78.
 • Gostkowska K., Furczak J., Domżał H., Bielińska E.J., 1998. Suitability of some biochemical and microbiological testes for the degradation degree of podzolic soil on the black-ground of it differentiated usage. Polish. J. Soil Sci., 30(2), 69-78.
 • He Z., Griffin T.S., Honeycutt C.W., 2006. Soil phosphorus dynamics in response to dairy manure and inorganic fertilizer applications. Soil Sci., 171(8), 598-609.
 • Jordan S.N., Mullen G.J., Murphy M.C., 2008. Composition variability of spent mushroom compost in Ireland. Biores Technol., 99, 411-418.
 • Kalembasa D., Wiśniewska B., 2004. Wykorzystanie podłoża popieczarkowego do rekultywacji gleb. Rocz. Glebozn., 55(2), 209-217.
 • Kalembasa D., Wiśniewska B., 2006. Zmiany składu chemicznego gleby i życicy wielokwiatowej pod wpływem stosowania podłoża popieczarkowego. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln., 512, 265-276.
 • Kalembasa S., Kalembasa D., 1992. The quick method for the determination of C:N ratio in mineral soils. Polish J. Soil Sci., 25(1), 41-46.
 • Koper J., Lemanowicz J., 2006. Kształtowanie się wybranych właściwości biochemicznochemicznych gleby płowej pod wpływem wieloletniego nawożenia obornikiem i azotem. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln., 512, 357-362.
 • Koper J., Lemanowicz J., 2008. Dynamika zawartości fosforu przyswajalnego oraz aktywności fosfatazy kwaśnej w glebie nawożonej obornikiem i azotem mineralnym. Prace Nauk. UE, Wrocław, 4, 21-29.
 • Koper J., Lemanowicz J., Igras J., 2004. Wpływ nawożenia na aktywność fosfatazy i zawartość wybranych frakcji fosforu. Ann. UMCS. sec. E, 59(2), 679-686.
 • Koper J., Maćkowiak Cz., Lemanowicz J., 2001. Zmiany zawartości frakcji fosforu związków organicznych w glebie nawożonej gnojowicą i obornikiem z różnymi zmianowaniami. Prace Nauk. AE, Wrocław, 888, 197-203.
 • Koper J., Piotrowska A., Siwek A., 1999. Wpływ zróżnicowanego nawożenia gleby na kształtowanie się jej aktywności enzymatycznej. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln., 467, 199-206.
 • Kuziemska B., 2009. Wpływ wzrastających ilości niklu w glebie na plonowanie i skład chemiczny wybranych gatunków roślin bobowatych. Rozpr. Nauk. 102, Wyd. AP, Siedlce, 98 s.
 • Kuziemska B., Kalembasa S., Kalembasa D., 2014. Wpływ wapnowania i materii organicznej na aktywność fosfataz w glebie zanieczyszczonej niklem. Inż. Ekol., 37, 117-127.
 • Lemanowicz J., 2011. Phosphatases activity and plant available phosphorus in soil under winter wheat (Triticum aestive L.) fertilized minerally. Polish J. Agron., 4, 12-15.
 • Lemanowicz J., Koper J., 2010. Zmiany zawartości fosforu przyswajalnego i aktywności fosfataz glebowych w wyniku nawożenia mineralnego. Rocz. Glebozn., 69(4), 140-145.
 • Lemanowicz J., Siwik-Ziomek A., 2010. Concentrations of available phosphorus and sulphur and activities of some hydrolytic enzymes in a luvisol fertilized with farmyard manure and nitrogen. Polish J. Soil Sci., 63(1), 37-47.
 • Majchrowska-Safaryan A., Tkaczuk C., 2013. Możliwość wykorzystania podłoża po produkcji pieczarki w nawożeniu gleb jako jeden ze sposobów jego utylizacji. J. Res. Appl. Agric. Eng., 58(4), 57-62.
 • Okołowicz M., Czępińska-Kamimińska D., Janowska E., Konecka-Betley K., 2003. Rozmieszczenie fosforu w glebach Rezerwatu Biosfery ,,Puszcza Kampinoska”. Rocz. Glebozn., 54(3), 39-48.
 • Parham J.A., Deng S.P., Raum W.R., Johanson G.V., 2002. Long-term cattle manure application in soil. Biol. Fertil. Soils, 35(5), 328-337.
 • Potarzycki J., 2006. Przemiany związków fosforu w glebie w zależności od systemu nawożenia w przeszłości. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln., 512, 465-473.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie procesu odzysku R10. Dz.U. 2015 poz. 132.
 • Sądej W., 2000. Badania nad przemianami fosforu w glebach i jego wykorzystanie przez rośliny uprawne w warunkach zróżnicowanego nawożenia. Rozprawy i monografie AR-T, Olsztyn, 1-78.
 • Schulten H.R., Monreal C.M. Schnitzer M., 1995. Effect of long-term cultivation on the chemical structure of soil organic matter. Naturwissenschaften, 82(1), 42-44.
 • Song L., Siu-Wai Ch., 2007. Dual roles of spent mushroom substrate on soil improvement and enhanced drought tolerance of wheat Triticum aestivum. International Conferences, 3rd QLIF Congress. Crop production, soil management. Germany, 20-23. March.
 • Spychaj-Fabisiak E., Kozera W., Majcherczyk E., Ralcewicz M., Knapowski T., 2007. Oddziaływanie odpadów organicznych i obornika na żyzność gleby lekkiej. Acta Sci. Pol., Agric., 6(3), 69-76.
 • Szulc W., 1998. Wpływ współdziałania nawożenia obornikiem i nawozami mineralnymi na zawartość fosforu w roślinach i w glebie w trwałym statystycznym doświadczeniu na glebie lekkiej. Prace Nauk. AE Wrocław, 792, 268-275.
 • Tabatabai M. A., 1994. Enzymem. In: R. I. Weaver, S. Augle P. J. Bottomly, D. Bezdieck, S. Smith, M. A. Tabatabai, A. Wollum (eds.). Methodes of soil analysis. Part 2. Microbiological and biochemical properties. Soil Sci. Soc. Am., 775-833.
 • Tabatabai M.A., Brenner J.M., 1969. Use of p-nitrophenyl phosphate forassay of soil phosphate activity. Soil Biol. Biochem., 1, 301-307.
 • Tkaczyk P., Chwil S., 2004. Formy i frakcje fosforu mineralnego w glebie nawożonej nawozami mineralnymi i obornikiem. Annales UMCS sec. E, Lublin, 59(4), 1723-1730.
 • Whalen J.K., Chang Chi, Osen B.M., 2001. Nitrogen and phosphorus mineralization potentials of soils receiving repeated annual cattle manure applications. Biol. Fertil. Soils, 34(5), 334-341.
 • Withers P.J., Sharpley A.N., 1995. Phosphorus Fertilizers. Soil Amendments and Environmental Quality, CRS Press. Inc, 65-107.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5ebe6ab8-ff9e-4aeb-b11d-114944f80b1c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.