PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 102 | 3 |

Tytuł artykułu

Finansowe wsparcie polskiego przemysłu spożywczego środkami Unii Europejskiej w latach 2004-2013 w ujęciu regionalnym

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Financial support for the Polish agri-food industry by the European Union funds in 2004-2013

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wsparcia rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce środkami Unii Europejskiej (UE). Uwzględniono dwa okresy programowania: lata 2004-2006 oraz 2007-2013. Wykazano, że w obu przypadkach liczba projektów współfinansowanych z funduszy UE była relatywnie niewielka, wziąwszy pod uwagę ogólną liczbę zakładów przetwórczych, jednak przeciętna jednostkowa wartość była zazwyczaj znacząca i przekraczała milion złotych. Regionalne zróżnicowanie znaczenia wsparcia było duże. W okresie poakcesyjnym w przemyśle spożywczym odnotowano wzrost skali produkcji oraz jej koncentrację przy jednoczesnej redukcji zatrudnienia. Poza wsparciem finansowym na taki stan rzeczy wpłynęła głównie możliwość uczestnictwa we wspólnym europejskim rynku.
EN
The article presents the results of studies concerning the support the development of agri-food industry in Poland from the European Union funds. Two programming periods, it is 2004-2006 and 2007-2013 was taken into account. It has been shown that in both cases the number of projects co-financed from EU funds was relatively small, given the total number of processing plants, but the average unit value was usually significant and exceeded one million zlotys. Regional differences in the importance of support was large. In the post-accession period agri-food industry has undergone a significant evolution, consisting mainly of increasing the scale of production and its concentration, while reducing employment. Apart from financial support for such a state of affairs affected mainly the opportunity to participate in the common European market.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

102

Numer

3

Opis fizyczny

s.33-41,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
autor
 • Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

Bibliografia

 • Bank Danych Lokalnych oraz roczniki statystyczne województw. 2014: [online], stat.gov.pl.
 • Beba Patrycja, Poczta Walenty, 2015: Miejsce sektora rolno-żywnościowego w gospodarce polskich regionów, JARD, z. 2 (32), s. 23.
 • Drożdż Jadwiga, 2006: Inwestycje w przemyśle spożywczym 2000-2005, [w] Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, Grażyna Morkis (red.), IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 40-47.
 • Juchniewicz Małgorzata, Łukiewska Katarzyna, 2013: Czynniki konkurencyjności przemysłu spożywczego w Polsce, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. XV, z. 4, s. 175.
 • Mroczek Robert, 2014: Polski przemysł spożywczy w latach 2008-2013, IERiGŻ-PIB, Warszawa, nr 117, s. 153.
 • Mrówczyńska-Kamińska Aldona, 2012: Produkcja globalna i wartość dodana brutto w sektorze rolno-żywnościowym w krajach Unii Europejskiej, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. XIV, z. 1, s. 333.
 • Pawlak Karolina, 2013: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej, Rozprawy Naukowe, 488, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s. 8.
 • Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2009 rok. 2010: Warszawa, s. 179.
 • Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2014 rok. 2015: Warszawa, s. 176.
 • Tereszczuk Mirosława, 2013a: Porównawcza ocena rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce na tle innych krajów UE, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. XV, z. 3. s. 365.
 • Tereszczuk Mirosława, 2013b: Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na konkurencyjność polskiego przemysłu spożywczego, [w] Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (3), seria „Program Wieloletni 2011-2014”, Raport nr 73, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 63.
 • Uchwała nr 45 Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” z dnia 5 lipca 2010, [online], www.minrol.gov.pl/pol/content/download/25485/142391/file/uchwala45Mspo.pdf.
 • Urban Roman, Bielecki Jan, 2005: Polski przemysł spożywczy w pierwszych miesiącach po integracji z Unią Europejską, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 43.
 • Urban Roman, Szczepaniak Iwona, Mroczek Robert, 2010: Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa (Synteza), IERiGŻ-PIB, s. 29.
 • www.arimr.gov.pl.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-5ea85a61-6c55-4f1c-8ee7-080bce7b902b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.