PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 3 |
Tytuł artykułu

The effect of bacterial silage inoculant on the fermentation, cell wall contents and aerobic stability of maize silage

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ inokulanta bakteryjnego na przebieg fermentacji, składniki ściany komórkowej i stabilność tlenową kiszonek z kukurydzy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This research was carried out to determine the effects of bacterial silage inoculant using as silage additives on the fermentation charakteristics, cell wall contents and aerobic stability of maize silages. Maize silage was harvested in the 89 (BBCH) developmental ripening stage. Biological additive was used as additive which contains Enterococcus faecium PCM 1858, Pediococcus acidilactici PAL-34, Lactobacillus plantarum PCM 493, Lactobacillus buchneri DSMZ 5987, Lactobacillus rhamnosus PCM 489, Lactobacillus brevis PCM 488, Lactobacillus lactis PCM 2379. Maize was ensiled in 4 dm3 special PCV laboratory microsilos with a cover permitting gaseous products. The microsilos were stored at 10–15±2şC undr laboratory conditions. Microsilos from each group were sampled for microbiological and chemical analyses on the days 3, 14, 21 and 60 after ensiling, whereas aerobic stability was determined after 7 days. As a result, bacterial silage inoculant improved fermentation, decreased cell wall contents, deoxynivalenol (DON) concenration, do not improved aerobic stability of maize silage after 7 days exposure to air.
PL
Celem pracy było określenie wpływu inokulanta bakteryjnego na przebieg fermentacji, skład ścian komórkowych oraz stabilność tlenową kiszonek z kukurydzy. Kukurydzę zbierano w fazie 89. (BBCH). Zastosowany dodatek biologiczny zawierał w swoim składzie: Enterococcus faecium PCM 1858, Pediococcus acidilactici PAL-34, Lactobacillus plantarum PCM 493, Lactobacillus buchneri DSMZ 5987, Lactobacillus rhamnosus PCM 489, Lactobacillus brevis PCM488, Lactobacillus lactis PCM2379. Kukurydzę zakiszano w mikrosilosach laboratoryjnych wykonanych z PCV o pojemności 4 dm3 z możliwością odprowadzenia produktów gazowych. Mikrosilosy były składowane w warunkach laboratoryjnych w temperaturze 10–15±2şC. Próbki kiszonek do analiz mikrobiologicznych i chemicznych pobierano w 3., 14., 21. i 60. dniu po otwarciu mikrosilosów, a stabilność tlenową określano po 7 dniach napowietrzania. Uzyskane wyniki wskazują wpływ dodatku biologicznego na poprawę przebiegu fermentacji, obniżenie składników ścian komórkowych i poziomu deoksyniwalenolu (DON). Zastosowany dodatek biologiczny nie wpływał na poprawę stabilności tlenowej kiszonek podczas 7-dniowego napowietrzania.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
3
Opis fizyczny
p.83-91,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of General and Environmental Microbiology, University of Life Sciences in Poznan, Szydłowska 50, 60-656 Poznan, Poland
Bibliografia
 • AOAC., 1990.Association of OfficialAnalytical Chemists: Official Methods ofAnalysis. 15th ed., Washington, DC.
 • Conway E.J., 1962. Microdiffusion analysis and volumetric error. 5th ed. Crosby Lokwood & Son Ltd., London.
 • Creppy E., 2002. Update of survey, regulation and toxic effects of mycotoxin in Europe. Toxicol. Letter 127, 19–28.
 • Driehuis F., Oude Elfering S., 2000. The impact of the quality of silage on animal health and food safety: a review. Vet. Quart. 22, 212–216.
 • Giffel M.C., Wagendrop A., Herrewegh A., Driehuis F., 2002. Bacterial spores in silage and raw milk. Anton. Leeuw. Int. 81, 625–630.
 • Hassanat F.,Mustafa A.F., Seguin P., 2007. Effects of inoculation on ensiling characteristics, chemical composition and aerobic stability of regular and brown midrib millet silages. Anim. Feed Sci.Technol. 139, 125–140.
 • Huidsen C.M., Adesogan A.T., Kim S.C., Ososanya T., 2009. Effect of applying molasses or inoculants containing homofermentative or heterofermentative bacteria at two rates on the fermentation and aerobic stability of corn silage. J. Dairy Sci. 92, 690–697.
 • Kang T.W.,Adesogan A.T., Kim S.C., Lee S.S., 2009. Effects of an esterase-producing inoculant on fermentation, aerobic stability, and neutral detergent fiber digestibility of corn silage. J. DairySci. 92, 732–738.
 • Kleinschmit D.H., Schmidt R.J., Kung L.Jr., 2005. The effects of various antifungal additives on the fermentation and aerobic stability of corn silage. J. Dairy Sci. 88, 2130–2139.
 • Koc F., Coskuntuna L., Ozduven L., 2008. The effect of bacteria+enzyme mixture silage inoculant on the fermentation characteristic, cell wall contents and aerobic stabilities of maize silage. Pak.J. Nutri. 7, 222–226.
 • Kostulak-Zielińska M., Potkański A., Przybylski M., Selwet M., Perkowski J., 2002.Wartość higieniczna kukurydzy zakiszanej z dodatkiem konserwantu chemicznego [Hygienic value of cornsilage with a chemical preservative]. Med.Weter. 58, 792–795 [in Polish].
 • Levital T., Mustafa A.F., Seguin P., Lefevbre G., 2009. Effect of a propionic acid based additive on short term ensiling characteristics of whole plant maize and on dairy cow performance. Anim.Feed Sci. Technol. 152, 21–32.
 • McDonald P., HendersonA.R., 1964. Determination of water-soluble carbohydrates in grass. J. Sci. Food Agri. 15, 395–398.
 • Nishino N.,Wada H.,Yoshida M., Shiota H., 2004.Microbial counts, fermentation products, and aerobic stability of whole crop corn and a total mixed ration ensiled with and without inoculation of Lactobacillus casei or Lactobacillus buchneri. J. Dairy Sci. 87, 2563–2570.
 • Oude Elfering S.J.W.H., Driehuis F., Krooneman J., Gottschal J.C., Spolestra S.F., Faber F., Driehuis F., 2001. Anaerobic conversion of lactic acid to acetic acid and 1,2-propanediol by Lactobacillusbuchnerii. Appl. Environ. Microbiol. 67, 125–132.
 • Potkański A., Grajewski J., Twarużek M., Selwet M., Miklaszewska B., Błajet-Kosicka A., Szumacher- Strabel M., Cieślak A., Raczkowska-Werwinska K., 2010. Chemical composition, fungal and mycotoxin content in maize silages infected by smut (Ustilago maydis) and the effect of biological and chemical additives on silage aerobic stability. J.Anim. Feed Sci. 19, 130–142.
 • SAS, 1999. User’s Guide: Statistics. Version 7. SAS Inst Inc Cary, NC.
 • Selwet M., 2005.Wpływ konserwantów z udziałem kwasu mrówkowego na rozwój drożdży i grzybów pleśniowych w kiszonkach [Effects of preservatives based on formic acid on the developmentof yeasts and mould fungi in silages]. Med.Weter. 61, 349–352 [in Polish].
 • Selwet M., 2006. Effect of organic acids and bacterial-enzymataic preparations on the number of fungal populations and silage aerobic stability. Bull. Vet. Inst. Pulawy 50, 215–220.
 • Selwet M., 2008a. Effect of a preparation containing lactic fermentation bacteria on the hygienic ststus and aerobic stability of silages. Pol. J. Vet. Sci. 1, 35–39.
 • Selwet M., 2008b. Effect of organic acids on numbers of yeasts and mould fungi and aerobic stability in the silage of corn. Pol. J. Vet. Sci. 2, 119–123.
 • Steidlowa Š., Kalač P., 2002. Levels of biogenic amines in maize silages.Anim. Feed Sci. Tech. 102, 197–205.
 • Taylor C.C., Kung L.Jr., 2002. The effect of Lactobacillus buchnerii 40788 on the fermentation and aerobic stability of high moisture corn in laboratory silos. J. Dairy Sci. 85, 1526–1532.
 • Van Soest P.J., Robertson J.B., Lewis B.A., 1991. Methods of dietary fiber, natural detergebt fiber and non starch polysacharides in relation to animal nutrion. J. Dairy Sci. 74, 3583–3593.
 • Weinberg Z.G., Ashbell G., 2003. Engineering aspects of ensiling. Biochem. Eng. J. 13, 181–188.
 • WintersA.L., Fychan R., Jones R., 2001. Effect of formic acid and a bacterial inoculant on the amino acid composition of grass silage and on animal performance. Grass Forage Sci. 56, 181–192.
 • Wiśniewska-Dmytrow H., Kozak A., 2006. Detection of deoxynivalenol by liquidchromatography. 1st ed. National Veterinary Research Institute, Puławy.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5e7638b8-d3bd-4f20-bf2f-cd7ca4bdc566
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.