PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 16 | 3 |
Tytuł artykułu

Zmiany w produkcji i przetwórstwie mleka po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Changes in the production and processing of milk after the Polish accession to the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań było przedstawianie sytuacji w produkcji i przetwórstwie mleka w latach 2004-2012. Dokonano porównania zmian w produkcji i przetwórstwie mleka, które miały miejsce w analizowanym okresie. W latach 2004-2012 w polskim mleczarstwie postępowały przemiany strukturalne w produkcji, przetwórstwie i spożyciu. Zmniejszyła się liczba gospodarstw, pogłowia krów i mleczarni odpowiednio o 48%, 8% i 33%. Natomiast znacznej poprawie uległa wydajność sektora. W przeliczeniu na 1 zatrudnionego wynosiła w 2012 roku 791 tys. zł i była ona ponaddwukrotnie wyższa niż w 2004 roku.
EN
The article presents the situation in the production and processing of milk in the years 2004-2012. A comparison of changes in the production and processing of dairy products that have taken place during the period. In the years 2004-2012 the Polish dairy progressed structural change in the production, processing and consumption. There was a reduction in the number of farms and cows, dairies, respectively, 48, 8 and 33%. The other hand significant improvement sector efficiency, based on 1 employee in 2012 was 791 thousand. zł and it was more than twice higher score than in the comparable 2004.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
16
Numer
3
Opis fizyczny
s.259-264,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Falkowski J., Kostrowicki J. 2001: Geografia rolnictwa światowego, PWN, Warszawa, 32.
 • Komorowska D. 2006: Koncentracja produkcji mleka w Polsce, Zesz. Nauk. SGGW, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 61, 161.
 • Malak-Rawlikowska A. 2014: Dairy production developments and farm strategies in Poland, [w:] A. Kupers, A. Rozstalnyy, G. Keane (red.), Cattle husbandry in Eastern Europe and China. Structure, development paths and optimisation, Wageningen, 99-113.
 • Nieżurawski L. 1993: Ekonomika i organizacja przemysłu spożywczego, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 • Parzonko A. 2013: Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka, SGGW, Warszawa, 9.
 • Pietrzak M., Szajner P. 2006a: Przetwórstwo, handel i spożycie mleka i produktów mlecznych w Polsce w latach 2003-2005 oraz prognozowane kierunki zmian, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 93, z. 1, 92-93.
 • Pietrzak M., Szajner P. 2006b: Raport o stanie i perspektywach rozwoju branży mleczarskiej w Polsce, [w:] Raport o stanie i perspektywach przemysłu rolno-żywnościowego, Rada Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, 217-279.
 • Rocznik statystyczny przemysłu. 2013: GUS, Warszawa, 133.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa. 2013: GUS, Warszawa, 73-74.
 • Rynek mleka. Stan i perspektywy. 2005-2013: Raporty IERiGŻ-PIB, Warszawa, nr 29-44.
 • Seremak-Bulge J. 2003: Koncentracja produkcji mleka, Rynek mleka. Stan i perspektywy, IERiGŻ, Warszawa, nr 25, 29.
 • Seremak-Bulge J. (red.). 2005: Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany w jego funkcjonowaniu w latach 1990-2005, IERiGŻ, Warszawa, 111.
 • Seremak-Bulge J. 2013: Restrukturyzacja produkcji mleka, Rynek mleka. Stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, Warszawa 34-37.
 • Smoleński Z. 1998: Przeobrażenia spółdzielni mleczarskich i koncepcje nowych zasad statutowych oraz symulacyjne scenariusze rozwoju popytu i podaży produktów mleczarskich [w:] E. Skawińska (red.), Uwarunkowania rozwoju mleczarstwa polskiego w procesie integrowania Polski z Unią Europejską, Tom II – konkurencyjność i perspektywy, Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń.
 • Sznajder M. 1999: Ekonomia Mleczarstwa, Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.
 • Zalewski A. 2000: Gospodarka mleczarska a rynek, IERiGŻ, Warszawa.
 • Ziętara W. 2006: Stan i kierunki zmian w produkcji mleka w Polsce, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 93, z. 1, 7.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5df4593f-8ca3-4b62-a779-ccc853b510ff
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.