PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 27 | 4 |
Tytuł artykułu

Impact of conditions of rapeseed oil hydration on the content and profile of phospholipids

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ warunków hydratacji na zawartość fosforu i udział fosfolipidów w olejach rzepakowych i śluzach pohydratacyjnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the study was to determine the impact of hydration conditions on the content of phosphorus and the content and profile of phospholipids in hydrated oils and oil gums. The experiment was carried out on industrial hot-pressed oil which was subjected to hydration reaction with different additions of water (0.5, 1.5 and 3.0%) and at different temperatures (70 and 80oC). The following parameters were determined: content of phosphorus in accordance with PN-88/A-86930 (Tłuszcze roślinne jadalne... PN-88/A-86930), lipid composition with column chromatography and profiles of the phospholipid fraction with thin layer chromatography. The content of phosphorus, profile of phospholipids and composition of fatty acids were measured in oil gums extracted in the hydration process. It was found that the content and profile of phospholipids in hydrated oils significantly depended on the conditions during hydration and the dose of water was a more differentiating factor than the temperature of the hydration reaction. The greatest degree of phospholipid removal was recorded during hydration of oil with 0.5% water at 70oC. The oils hydrated with 3.0% water at both temperatures showed the lowest degree of phospholipid removal and the extracted oil gums had the lowest content of phosphorus and noticeable residues of oil. The impact of hydration conditions on the profiles of phospholipids in hydrated oils, oil gums and the composition of fatty acids was minimal. Phosphatidylcholine and phosphatidylinositol were the most hydratable phospholipids because of the highest degree of their removal during hydration.
PL
Celem badań było określenie wpływu warunków hydratacji na zawartość fosforu oraz udziału i profilu fosfolipidów w olejach hydratowanych laboratoryjnie i otrzymanych śluzach. Badano przemysłowy olej tłoczony na gorąco poddany hydratacji różnymi dodatkami wody (0,5, 1,5 i 3,0%). Proces prowadzono w temperaturach 70 i 80oC. W olejach określono: zawartość fosforu – metodą wg PN-88/A-86930, (Tłuszcze roślinne jadalne... PN-88/A-86930) skład lipidowy – metodą chromatografii kolumnowej oraz profile fosfolipidowe – metodą chromatografii cienkowarstwowej. W śluzach pohydratacyjnych oznaczono zawartość fosforu, profil fosfolipidowy oraz skład kwasów tłuszczowych. Stwierdzono, iż udział i profil fosfolipidów olejów hydratowanych istotnie zależał od warunków hydratacji, przy czym dawka wody była bardziej różnicującym czynnikiem niż temperatura hydratacji. Największy stopień usunięcia fosforu uzyskano, prowadząc hydratację 0,5% dodatkiem wody w temperaturze 70oC. Oleje hydratowane 3,0% dodatkiem wody w obu temperaturach hydratacji cechowały się najwyższą zawartością fosforu i udziałem fosfolipidów, a śluzy z nich wydzielone – najniższą zawartością fosforu. W dwuczynnikowej analizie wariancji wykazano, iż przyjęte warunki hydratacji miały różny wpływ, aczkolwiek niższy, na kształt profili fosfolipidowych oraz skład kwasów tłuszczowych niż na stopień usunięcia fosforu. Hydratacja w największym stopniu usunęła fosfatydylocholinę i fosfatydyloinozytol, co świadczy o ich przynależności do fosfolipidów hydratowalnych.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
27
Numer
4
Opis fizyczny
p.465-476,fig.,ref.
Twórcy
 • Chair of Plant Raw Materials Processing and Chemistry University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 • Chair of Plant Raw Materials Processing and Chemistry University of Warmia and Mazury in Olsztyn
autor
 • Chair of Plant Raw Materials Processing and Chemistry University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Bibliografia
 • Analiza estrów metylowych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej. PN-EN ISO 5508.
 • ALY S.A. 1992. Degumming od soyaben oil. Grasas y Aceites., 43(5): 284–286.
 • CHANTRAPORNCHAI W., CLYDESDALE F.M., MCCLEMENTS D.J. 2008. Color Quality of Fresh and Processed Foods. Chapter 26 in: ACS Symposium Series, 983: 364–387.
 • ESHRATABADI P., SARRAFZADEH M.H., FATEMI H., GHAVAMI M., GHOLIPOUR-ZANJAN N. 2008. Enhanced degumming of soyabean oil and its influences on degummed oil and lecithin. Iranian Journal of Chemical Engineering, 5(1): 65–73.
 • FOLCH J., LESS M., SLOANE STANLEY G.H. 1957. A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues. J. Biol. Chem., 226(1): 497–509 .
 • HAFIDI A., PIOCH D., AJANA H. 2005. Membrane-bases simultaneous degumming and deacidification of vegetable oils. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 6(2): 203–212.
 • INDIRA T., HEMAVATHY J., KHATOON S., GOPALA KRISHNA A., BHATTACHARYA S. 2000. Water degumming of rice bran oil: a response surface approach. J. Food. Eng., 43(2): 83–90.
 • JERZEWSKA M., PŁATEK T., WĘGROWSKI J. 2001. Odszlamowanie enzymatyczne za pomocą fosfolipazy A2 w świetle teorii i praktyki laboratoryjnej. Tłuszcze Jadalne, 36(1–2): 97–110.
 • KORIS A., MARKI E. 2006. Ceramic ultrafiltration membranes for non-solvent vegetable oil degumming (phospholipid removal). Desalination, 200: 537–539.
 • NAZI J., PROCTOR A. 1998. Phospholipids determination in vegetable oil by thin-layer chromatography and imaging densitometry. Food Chem., 63(4): 571–576.
 • NIEWIADOMSKI H. 1993. Technologia tłuszczów jadalnych. WNT, Warszawa.
 • OHM J., CHUNG O. 1999. Relationships of free lipids with quality factors in hard winter wheat flours. Ceral Chemistry, 70(2): 274–278.
 • PŁATEK T. 1998. Fosfolipidy a skuteczność odśluzowania oleju rzepakowego. Tłuszcze Jadalne, 33(1–2): 44–55.
 • PŁATEK T., WĘGROWSKI J., KRUPSKA A., BORYS M. 2009. Próby wykorzystania fosfolipazy do usuwania fosfolipidów z oleju rzepakowego. Tłuszcze Jadalne, 44(3–4): 111–118.
 • PRIOR E., VADKE V., SOSULSKI F. 1991. Effect on heat treatment on canola press oils. I. Non-trigliceride components. JAOCS, 68(6): 401–406.
 • PRZYBYLSKI R., MAG T., ESKIN N., MCDONALD B. 2005. Canola oil. w Bailey’s Industrial Oil and Fat Products. SHAHIDI F., John Wiley & Sons, Inc.: 61–121.
 • SIMPSON T. 1991. Phospholipase D activity in hexane. JAOCS, 68(3): 176–178.
 • SOSADA M. 1996. Studies on stability of rapeseed wet gum as a source of pharmaceutical lecithin. JAOCS, 73(3): 367–370.
 • SOSULSKI F., ZADERNOWSKI R., BABUCHOWSKI K. 1981. Composition of polar lipids in rapeseed. JAOCS, 58(4): 561–564.
 • SUBRAMANIAN R., NAKAJIMA M. 1997. Membrane degumming of crude soybean and rapeseed oils. JAOCS, 74(8): 971–975.
 • SUBRAMANIAN R., NAKAJIMA M., YASUI A., NABETANI H., KIMURA T., MAEKAWA T. 1999. Evaluation of surfactant-aided degumming of vegetable oils by membrane technology. JAOCS, 76(10): 1247–1253.
 • SZWED G., TYS J. 1995a. Susceptibility of rape seeds to dynamic damages depending on moisture and storage time. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., z. 427: 87–90.
 • SZWED G., TYS J. 1995b. Resistance of rape seeds to the impact of dynamic forces. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., z. 427: 83–86.
 • SZYDŁOWSKA-CZERNIAK A. 2007. MIR spectroscopy and partial least-squares regression for determination of phospholipids in rapeseed oils at various stages of technological process. Food Chem., 105(3): 1179–1187.
 • TAŃSKA M. 2005. Wymiary nasion rzepaku jako czynnik kształtujący jakość surowca do produkcji oleju. Praca doktorska. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Nauki o Żywności.
 • Tłuszcze roślinne jadalne – surowe oleje roślinne. PN-87/A-86906.
 • Tłuszcze roślinne jadalne. Metody badań. Oznaczanie zawartości fosforu. PN-88/A-86930.
 • UNGER E.H. 1990. Commercial processing of canola and rapeseed crushing and oil extraction. 14 [In:] Canola and rapeseed. Production, chemistry, nutrition and processing technology. Ed. F. Shahidi, New York, 235–249.
 • VAN GERPEN J. 2005. Biodiesel processing and production. Fuel Processing Technology, 86(10): 1097–1107.
 • VAN NIEUWENHUYZEN W., MABEL C. 2008. Update on vegetable lecithin and phospholipid technologies. Eur. J. Lipid Sci. Technol., 110(5): 472–486.
 • YANG B., WANG Y., YANG J. 2006. Optimization of enzymatic degumming process for rapseed oil. JAOCS, 83(7): 653–658.
 • ZADERNOWSKI R., SOSULSKI F. 1978. Composition of total lipids in rapeseed. JAOCS, 55: 870–872.
 • ZUFAROV O., SCHMIDT S., SEKRETAR S. 2008. Degumming of rapeseed and sunflower oils. Acta Chemica Slovaca, 1(1): 321–328.
 • ZUFAROV O., SCHMIDT S., SEKRETAR S., CVENGROS J. 2009. Ethanoloamines used for degumming of rapeseed ad sunflower oils as diesel fuels. Eur. J.Sci. Technol., 111(10): 985–992.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5dd67abe-630f-41f8-ac46-926aa7e4c770
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.