PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 11 | 3 |
Tytuł artykułu

Evaluation of lawn grass cultivars representing the genus Festuca at the initial stage of growth based on the morphometric root system studies

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Ocena odmian traw gazonowych z rodzaju Festuca w początkowym etapie wzrostu w oparciu o badania morfometryczne ich systemów korzeniowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The study was carried out in 2010 in the area of the IHAR Botanical Garden in Bydgoszcz. In two experiments eight lawn cultivars were assessed, belonging to three grass species of the genus Festuca: F. arundinacea (Schreb.), F. rubra (L.), F. ovina (L.). The first experiment involved the evaluation of single plants, which grew in pots placed in a cold frame up to the stage of 6-10 completely formed leaves. In the second experiment for a period of two months grasses grew in cuvettes placed in a cold frame. In each experiment the weight of roots, their length and aboveground weight of grasses were determined. Indexes of root productivity and root density in soil were calculated. Lawn assessment was carried out, taking into consideration general aspect and a sod cover degree of the lawn. The highest parameters of assessed traits were found in one of cultivars (Tarmena) F. arundinacea. The lowest values were found in cultivars of F. ovina, which at the same time were characterized by the highest rate of increase in root weight and length. Cultivars of F. rubra, due to the chewing or creeping structure of the underground weight, showed differentiation in respect of analyzed traits and calculated indexes.
PL
Badania prowadzono w 2010 roku na terenie Ogrodu Botanicznego IHAR w Bydgoszczy. W dwóch doświadczeniach oceniano osiem odmian gazonowych należących do trzech gatunków traw z rodzaju Festuca: F. arundinacea (Schreb.), F. rubra (L.), F. ovina (L.). Doświadczenie pierwsze dotyczyło oceny pojedynczych roślin, które do fazy 6-10 dobrze wykształconych liści rosły w doniczkach. W drugim doświadczeniu przez okres dwóch miesięcy trawy rosły w kuwetach ustawionych w nieogrzewanym inspekcie. W każdym eksperymencie określano masę korzeni, ich długość i masę nadziemną traw. Obliczono współczynniki produkcyjności korzeni i zagęszczenia korzeni w glebie. Dokonano oceny trawnikowej, uwzględniając ogólny aspekt i stopień zadarnienia trawnika. Największe parametry ocenianych cech stwierdzono u odmian Festuca arundinacea. Najmniejsze wartości wykazały odmiany Festuca ovina, które charakteryzowały się największym tempem zwiększania masy i długości korzeni. Odmiany Festuca rubra ze względu na kępową lub rozłogową budowę masy podziemnej wykazały duże zróżnicowanie pod względem analizowanych cech i obliczonych współczynników.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
11
Numer
3
Opis fizyczny
p.75-84,ref.
Twórcy
  • Department of Botany and Ecology, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Prof.S.Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Poland
autor
  • Department of Botany and Ecology, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Prof.S.Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Poland
autor
  • Institute of Plant Breeding and Acclimatization in Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poland
Bibliografia
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5d93e290-951b-45af-a74a-293cb3c8e4ad
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.