PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 18 | 2 |
Tytuł artykułu

Causes and directions of changes of meadow-pasture vegetations of the Wielki Leg Obrzanski (WLO)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper presents results of the studies conducted to determine causes and directions of transformations in vegetation of meadow-pasture communities in the area of the Wielki Łęg Obrzański [Great Obra Floodmeadows]. Multifaceted natural and habitat analyses were conducted on over 1800 relevés prepared in the vegetation seasons of 2005–2009 according to Braun-Blanquet. On their basis the phytosociological and floristic structure was analysed and habitat conditions were determined by phytoindication. Moreover, laboratory methods were applied in soil analyses to determine contents of basic macro- and microelements and groundwater table levels were recorded. Results referred to the documentation and archive literature made it possible to determine causes of transformations in plant communities in that area and outline probable directions in which succession was progressing. A lack of regular land use patterns is seen as the primary cause for the transformation in the flora of the Wielki Łęg Obrzański, particularly in the last 20 years. A considerable limitation of land use in certain sections of this area has led to the initiation of dominance of nitrophilic species such as Urtica dioica, Cirsium arvense, Potentilla anserina or Galium mollugo, while in the thinned sward it led to the development of grass species with very limited economic importance. Another equally important factor affecting the structure of vegetation cover is connected with air and water relations in soils, determined by the drainage system operating there for the last 200 years and by precipitation.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
18
Numer
2
Opis fizyczny
p.67-75,fig.,ref.
Twórcy
 • Department of Grassland and Natural Landscape Sciences, Poznan University of Life Sciences, Dojazd 11, 60-632 Poznan, Poland
autor
 • Department of Grassland and Natural Landscape Sciences, Poznan University of Life Sciences, Dojazd 11, 60-632 Poznan, Poland
Bibliografia
 • Aguiar M.R. (2004): Biodiversity in grasslands. current changes and future scenarious. In: S.G. Reynolds, J. Frame (eds). Grasslands: developments, oportunities, perspectives. Science Publishers, Enfield, NH, USA: 261–280.
 • Barabasz B. (1994): Wpływ modyfikacji tradycyjnych metod gospodarowania na przemiany roślinności łąk z klasy Molinio-Arrhenatheretea. Wiadomości Botaniczne 38(1/2): 85–94.
 • Barabasz-Krasny B. (2002): Sukcesja roślinności na łąkach, pastwiskach i nieużytkach porolnych Pogórza Przemyskiego. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, Supplementum 4. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Bator I. (2005): Stan obecny i przemiany zbiorowisk łąkowych okolic Mogilan (Pogórze Wielickie) w okresie 40 lat. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, Supplementum 7. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Chmiel J. (1993): Flora roślin naczyniowych wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego i jej antropogeniczne przeobrażenia w wieku XIX i XX. Wydawnictwo Sorus, Poznań.
 • Ellenberg H., Weber H., Dull R., Wirth V., Werner W., Paulissner D. (1992): Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta Geobotanica 18: 5–258.
 • Faliński J.B. (2004): Inwazje w świecie roślin. Mechanizmy, zagrożenia, projekt badań. Phytocenosis 16 (N.S.) Seminarium Geobotanicum 10: 1–31.
 • Grynia M. (1962): Łąki trzęślicowe Wielkopolski. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 13(2): 145–269.
 • Grynia M. (1967): Zmiany w szacie roślinnej terenów zmeliorowanych w zależności od uwilgotnienia i właściwości glebowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 72: 181–205.
 • Grynia M. (1996): Kierunki zmian szaty roślinnej zbiorowisk łąkowych w Wielkopolsce. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 47: 15–27.
 • Grynia M., Kryszak A. (2001): Zmiany florystyczne łąk w ostatnim 30-leciu w dolinie Baryczy. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 91: 59–66.
 • Ilnicki P. (2002): Torfowiska i torf. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.
 • Klarzyńska A. (2011): Walory przyrodnicze i użytkowe zbiorowisk łąkowych doliny Obry. Rozprawa doktorska. Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego, UP Poznań.
 • Kochanowska R. (1997): Przyrodnicze konsekwencje regresu gospodarki łąkowej na Pomorzu Zachodnim. Przegląd Przyrodniczy 8(1/2): 73–76.
 • Kornaś J., Dubiel E. (1990): Przemiany zbiorowisk łąkowych w Ojcowskim Parku Narodowym w ostatnim trzydziestoleciu. Prądnik. Prace Muzeum im. W. Szafera 2: 97–106.
 • Krasicka-Korczyńska E. (2007): Przemiany szaty roślinnej łąk w dolinie Noteci. Acta Botanica Warmiae et Masuriae 4: 83–93.
 • Kryszak A. (2001): Różnorodność florystyczna zespołów łąk i pastwisk klasy Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 w Wielkopolsce w aspekcie ich wartości gospodarczej. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Rozprawy Naukowe 314.
 • Kryszak A., Kryszak J., Grynia M. (2003): Zbiorowiska łąkowe jako wskaźnik degradacji siedlisk łąkowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 493: 897–904.
 • Kryszak J., Kryszak A., Grynia M. (2005): Zmiany w siedliskach i zbiorowiskach łąkowych w górnym odcinku Baryczy. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E, Agricultura 60: 41–48.
 • Kucharski L. (1999): Szata roślinna łąk Polski Środkowej i jej zmiany w XX stuleciu. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Machczyński J. (1968): Melioracje w dolinie Obry. Poradnik Gospodarski 63(80): 10, 11.
 • Machczyński J., Ławecki Z. (1983): 140 lat Spółki Wodnej Melioracji Nizin Odrzańskich. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie 7: 208–213.
 • Matuszkiewicz W. (2008): Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Vademecum Geobotanicum 3. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • Causes and directions of changes of meadow-pasture vegetations of the Wielki Łęg Obrzański 75
 • Nösberger J., Kassler W. (1997): Utilization of grassland for biodiversity. Grassland Science in Europe 2: 949–956.
 • Okruszko H. (1991): Wpływ sposobu użytkowania na glebę torfową oraz związane z tym zjawiska i trudności. Biblioteka Wiadomości IMUZ 77: 105–118.
 • Pärtel M., Bruun H., Samm mm ul M. (2005): Biodiversity in temperate European grasslands: origin and conservation. Grassland Science in Europe 10: 1–14.
 • Pawluczuk J., Gotkiewicz J. (2003): Ocena procesu mineralizacji w glebach wybranych ekosystemów torfowiskowych Polski Północno-Wschodniej w aspekcie ochrony zasobów glebowych. Acta Agrophysica 1(4): 721–728.
 • Pieniążek Cz. (1851): O bagnach nad Obrą i o projekcie ich osuszenia. Przegląd Poznański 13: 118–156.
 • Stypiński P., Grobelna D. (2000): Kierunki sukcesji zbiorowisk roślinnych na zdegradowanych i wyłączonych z użytkowania dawnych terenach łąkowych. Łąkarstwo w Polsce (Grassland Science in Poland) 3: 151–157.
 • Trąba Cz. (2001): Tendencje rozwojowe zbiorowisk roślinnych na łąkach w dolinie Łabuńki. Łąkarstwo w Polsce (Grassland Science in Poland) 4: 189–198.
 • Walters M., Webb D. (2001): Flora Europaea. Royal Botanic Garden, Edinburgh.
 • Załuski T. (2002): Zagrożenia i ochrona zespołów trawiastych. In: L. Frey, W. Szafer (eds). Polska księga traw. Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 245–274.
 • Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg W., Wołek J., Korzeniak U. (2002): Ecological indicator values of vascular plants of Poland. (Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5d497e81-f99e-4285-b0c7-54a854002bc1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.