PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 103 |
Tytuł artykułu

Ocena wpływu efektywnych mikroorganizmów (EM) na rozpuszczalność mikroelementów w glebie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Evaluation of the impact of effective microorganisms (EM) on the solubility of microelements in soil
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Materia organiczna jest cennym źródłem składników pokarmowych i pozytywnie wpływa na ży¬zność gleby. Jednak rozkład materii organicznej i związane z tym uwalnianie składników pokarmo¬wych jest długotrwałe. Uważa się, że jednoczesne wprowadzenie efektywnych mikroorganizmów (EM) zintensyfikuje przemiany materii organicznej, stymulując uwalnianie składników pokarmo¬wych. Jednak stosowanie EM w praktyce budzi szereg kontrowersji. Założono doświadczenie inkubacyjne, aby ocenić wpływ wspólnie zastosowanego dodatku materii organicznej (osady ściekowe oraz komposty) wraz z preparatem EM na rozpuszczanie mikroelementów w glebie. W założonym doświadczeniu gleba płowa właściwa była inkubowana z osadami ściekowymi (w ilościach odpowiadających dawkom 10 i 200 t s.m.-ha-1), kompostem (w ilościach odpowiadających dawkom 30 i 120 t s.m.-ha-1) oraz preparatem EM-A w ilości odpo¬wiadającej 100 dm3-ha-1. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że zmiany ilościowe metali w glebie wywołane były przede wszystkim rodzajem dodanej materii organicznej i jej dawką. Wpływ efektywnych mikroorganizmów na rozpuszczalność mikroelementów w glebie był statystycznie nieistotny.
EN
Organic matter is a good source of nutrients and positively affects soil quality. The composition of organic nutrients can have an effect on crop yields over the long term. Effective microorganisms (EM) along with organic materials can be added to the soil, which stimulates the supply and release of nutrients in the soil. Applying EM, however, arouses numerous controversies. An incubation experiment was conducted to evaluate the effect on the release of microelements in the soil from integrating the use of organic nutrients (from sources of sewage sludge and com¬post) and EM. In the experiment performed Luvisols were incubated for 9 months in controlled conditions of temperature and air humidity with sewage sludge (two doses corresponding to 10 and 200 d.m. t per hectare), compost (two doses corresponding to 30 and 120 d.m. t per hectare) and a preparation of EM-A corresponding to 100 dm3 per hectare. The results of the study showed that when EMs were used the quantitative changes in the le¬vel of microelements depended on the type and dose of the applied organic matter. There was no statistically significant impact from using EMs on the content of metals or the amount of organic carbon.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
103
Opis fizyczny
s.93-102,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
autor
autor
Bibliografia
 • Badura L., 2004. Czy znamy wszystkie uwarunkowania funkcji mikroorganizmów w ekosyste¬mach lądowych? Kosmos 53, 3-4: 373-379.
 • Boligłowa E., Gleń K., 2008. Assessment of effective microorganisms activity (EM) in winter wheat protection against fungal diseases. Ecological Chemistry and Engineering A., 15: 1-2, 23-27.
 • Brummer G., Gerth J., Herms U., 1986. Heavy metal species, mobility and availability in soils. Z. Pflanzenernaehr. Bodenk., 149: 382-398.
 • Chotisasitorn S., Chantsavang S., Attamangkune S., Plaiboon A., 1997. Using an effective Micro-organism supplementation in Layers. Kasetsart J., 31: 363-367.
 • Condor Golec A.F., Gonzales Perez P., Lokare Ch., 2007. Effective Microorganisms. Myth or reality? Rev. Peru. Biol., 14 (2): 315-319.
 • Czekała J., 2011. Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych. II Ogólnopolska Konferencja Szko-leniowa nt. „Metody zagospodarowania osadów ściekowych" Zielona Góra 3-4 lutego 2011: 26-34.
 • Formowitz B., Elango F., Okumoto S., Müller T., Buerkert A., 2007. The role of „effective micro-organisms" in the composting of banana (Musa ssp.) residue. J. Plant Nutr. Soil Sci., 170, 6: 722-728.
 • Górski R., Góra K., 2009. Wpływ efektywnych mikroroganizmów (EM) na rozwój in vitro grzyba TrichodermaHarzianum występującego w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus). Postępy w Ochronie Roślin, 49(4): 2005-2008.
 • Hargreaves J.C., Adl M.S., Warman P.R., 2008. A review of the use of composted municipal solid waste in agriculture. Agr. Ecosyst. Environ., 123: 1-14.
 • Herms U., 1982. Untersuchungen zur Schwermetallöslichkeit in kontaminierten Böden und kom-postierten Siedlungsabällen in Abhägigkeit von Bodenreaktion, Redoxbedingungen und Stoffbestand. Dissertation, Kiel: 110-133.
 • Jakubus M., 2005. Sewage sludge characteristic with regard to their agricultural and reclamation usefulness. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura, 244 (99): 73-82.
 • Jakubus M., 2009. Zawartości Fe i Mn w glebie ekstrahowane roztworami o różnej sile jonowej podczas rozkładu kompostu. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 541: 121-131.
 • Jakubus M., 2010. Wybrane zagadnienia z gleboznawstwa i chemii rolnej. UP Poznań.
 • Jakubus M., Kaczmarek Z., Gajewski P., 2010. Wpływ wzrastających dawek preparatu EM-A na właściwości gleb uprawnych. Cz. II. Właściwości chemiczne. J. Res. Appl. Agric. Engin., 55 (3): 128-132.
 • Javaid A., Bajwa R., 2011. Field evaluation of effective microorganisms (EM) application for growth, nodulation and nutrition of mug bean. Turk J. Agric. For., 35: 443-452.
 • Kabata-Pendias A., 2004. Soil - plant transfer of trace elements-an environmental issue. Geoderma 122: 143-149.
 • Karczewska A., 2002. Metale ciężkie w glebach zanieczyszczonych emisjami hut miedzi - formy i rozpuszczalność. Zesz. Nauk. AR Wroc., 432: 157.
 • Khaliq A., Abbasi M., K., Hussain T., 2006. Effects if integrated use of organic and inorganic nutrient sources with effective microorganisms (EM) on seed cotton yield in Pakistan. Bioresource Technol., 97: 967-972.
 • Krzywy E., Iżewska A., Wołoszyk Cz. 2004. Ocena składu chemicznego i wartości nawozowej osadu ściekowego oraz kompostów wyprodukowanych z komunalnego osadu ściekowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 499: 173-179.
 • Mayer J., Scheid S., Widmer F., Fließbach A., Oberholzer H., 2010. How effective are „Effec¬tive microorganisms (EM)"? Results from a field study in temperature climate. Appl. Soil Ecol., 46: 230-239.
 • Mupondi L.T., Mnkeni P.N.S., Brutsch M.O., 2006. The effects of goat manure, sewage sludge and effective microorganisms on the composting of pine bark. Compost Sci. Util., 14, 3: 201-210.
 • Muthaura Ch., Musyimi D.M., Ogur J.A., Okello S.V., 2010. Effective microorganisms and their influence on growth and yield of pigweed (Amaranthus dubians) ARPN J. Agric. Biol. Sci., 5, 1: 17-21.
 • Piskier T., 2006. Reakcja pszenicy jarej na stosowanie biostymulatorów i absorbentów glebowych. J. Res. Appl. Agric. Engin., 51, 2: 136-138.
 • PTG, 2008. Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych. Rocz. Gleb., 60, 2: 5-16.
 • PTG, 2011. Systematyka gleb Polski. Wydanie 5. Rocz. Gleb., 62, 3: 193.
 • Shah S.H., Saleem M.F., Shahid M., 2001. Effect of different fertilizers and effective microorgan¬isms on growth, yield and quality of maize. Int. J. Agri.Biol., 3, 4: 378-379.
 • Sokół R., Michalczyk M., Spodniewska A., Barski D., 2009. The influence of administering „effec- tive microorganisms" to pullets on chosen hematological and biochemical blond indexes. Pol. J. Vet. Sci., 12, 4: 519-522.
 • Schenck zu Schweinsberg-Mickan M., Müller T., 2009. Impact of effective microorganisms and other biofertilizers on soil microbial characteristics, organic-matter decomposition, and plant growth. J. Plant Nutr. Soil Sci., 172: 704-712.
 • Tołoczko W., Trawczyńska A., Niewiadomski A., 2009. Zawartość związków próchnicznych w gle-bach nawożonych preparatem EM. Rocz. Gleb., LX, 1: 97-101.
 • Valarini P.J., Diaz Alvarez M.C., Gasco J.M., Guerrero F., Tokeshi H., 2003. Assessment of soil properties by organic matter and EM- microorganism incorporation. R. Bras. Ci. Solo, 27: 519-525.
 • Zydlik P., Zydlik Z., 2008. Impact of biological effective microorganism (EM) preparations on some physico-chemical properties of soil land vegetative growth of apple- tree rootstocks. Nauka Przyr. Technol., 2, 1: 1-8.
Uwagi
PL
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5d41cf6e-4b44-4c4c-bf20-98437cb0492f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.