PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 2/1 |
Tytuł artykułu

Stan i rozwój infrastruktury w powiecie olkuskim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Condition and development of infrastructure in Olkusz district
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono stan i rozwój wybranych elementów infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa oraz sieć dróg powiatowych i gminnych) i społecznej (zasoby mieszkaniowe, szkoły podstawowe, apteki, szpitale, biblioteki oraz baza noclegowa turystyki) powiatu olkuskiego w woj. małopolskim w latach 1998––2003. Określono tempo ich zmian. Obecny stan infrastruktury przedstawiono za pomocą wskaźnika agregatowego wg Perkala, przeanalizowano związki zachodzące pomiędzy wyposażeniem w elementy infrastruktury a poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego wyrażonym liczbą podmiotów gospodarczych i wartością dochodów budżetowych przypadających na mieszkańców gminy. Uzyskane wysokie wartości współczynnika korelacji potwierdzają istotne znaczenie infrastruktury w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Tempo rozwoju infrastruktury technicznej w powiecie w analizowanych latach było 2,5-krotnie wyższe niż infrastruktury społecznej. W ramach infrastruktury technicznej najszybciej rozwijała się sieć gazowa, a w ramach społecznej obiekty związane z ochroną zdrowia – apteki. Lepszym wyposażeniem w elementy infrastruktury charakteryzują się gminy miejskie i miejsko-wiejskie: Bukowno, Olkusz i Wolbrom, najgorszym gminy wiejskie: Trzyciąż, Klucze i Bolesław. Największe potrzeby w zakresie infrastruktury wynikają z konieczności porządkowania gospodarki wodno-ściekowej.
EN
The article presents changes in conditions and development of technical (water supplynet, sewage, gas district and communal roads) and social (housingsupplies, schools, drugstores, hospitals, libraries, hotels) infrastructure elements in Olkusz district in Małopolska province in 1998 – 2003. The rate of changes was described. Present situation is introduced with Perkal index, as well as analysis of relationships between equipment of infrastructure elements and level of socio-economic development expressed by number of commercial entities and revenue of communes per inhabitant Obtained high values of correlation coefficient confirm significant importance of the infrastructure in shaping the socio-economic development. During the period of investigation, the development rate of district technical infrastructure was 2,5-times higher in composision to the social one. Within technical infrastructure elements, the fastest development of the gas grid was observed. Within social infrastructure oneshealth protection objects – drugstores. More infrastructured elements are present in urban and urban-rural communes: Bukowno, Olkusz and Wolbrom, much less in rural communes: Trzyciąż, Klucze and Bolesław. The most important infrastructure needs come from the necessity of water supply and sewage disposal management modernization.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
2/1
Opis fizyczny
s.61-73,tab.,bibliogr.
Twórcy
  • Katedra Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych, Akademia Rolnicza w Krakowie, Al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Bibliografia
  • Gruszczyński J. Rozmieszczenie przestrzenne infrastruktury technicznej w województwie świętokrzyskim. Inżynieria Rolnicza nr 3, Warszawa 2002.
  • Kuriata Z. Wpływ elementów infrastruktury na krajobraz gminy Branice. Inżynieria Rolnicza nr 2, Warszawa 2004.
  • Kwapisz J. Nasycenie infrastrukturą wodno-ściekową województwa małopolskiego w latach 1990–2000. Inżynieria Rolnicza nr 3, Warszawa 2002.
  • Magiera-Braś G., Salata T. Próba oceny ekorozwoju na przykładzie województwa małopolskiego. ZN AR w Krakowie, Geodezja z. 20, Kraków 2001.
  • Makuć W., Urbanek-Krzysztofiak D. Metody opisu statystycznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
  • Nowak Z. Zastosowanie metody skalowej i agregatowej do waloryzacji regionu. Zeszyty Naukowe WSE w Krakowie, z. 62, Kraków 1975.
  • Program ochrony środowiska dla powiatu olkuskiego. Zarząd Powiatu Olkuskiego, Olkusz 2004.
  • Siemiński J. Problemy infrastruktury technicznej obszarów wiejskich w Polsce. PAN Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 1996.
  • Woźniak M. Infrastruktura a zrównoważone zarządzanie obszarami wiejskim. Inżynieria Rolnicza nr 3, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5d0ae1b7-7efa-4dd3-b063-00daf78d92f9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.