PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 02 | 2 |
Tytuł artykułu

Atrakcje rekreacyjne Krakowa jako dodatkowy element oferty turystycznej miasta

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Recreational attractions of Krakow as an additional element of tourist offer of the city
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zdrowy styl życia, traktowany jako dbanie zarówno o zdrowie fizyczne, jak i psychiczne, ma coraz większe znaczenie w szybkim, zabieganym i intensywnym życiu współczesnego człowieka. Docenia się również coraz bardziej, dzięki bogatej ofercie rekreacyjnej, możliwość spędzania wolnego czasu z rodziną, przyjaciółmi czy znajomymi. Powyższe aspekty uwzględniane są w przygotowywanej i stale wzbogacanej ofercie turystycznej jednego z najatrakcyjniejszych miast Europy – Krakowa. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja i analiza oferty Krakowa związanej z szeroko rozumianą rekreacją. Może być ona głównym celem przyjazdów do Krakowa lub stanowić cenne uzupełnienie kulturowego i historycznego programu pobytu. Posłużono się metodą kwerendy materiału źródłowego, zarówno zamieszczonego w Internecie, jak i publikowanego drukiem. Przeprowadzono również badania w terenie.
EN
A healthy lifestyle, treated as taking care of both physical and mental health, has greater importance in the fast, busy and intense life of the current world. The opportunity to spend free time with family, friends or acquaintances, thanks to the rich recreational offer, is also more and more appreciated. The above aspects are also taken into account in the prepared and constantly enriched tourist offer of one of the most attractive cities in Europe – Kraków. The purpose of this article is to present Kraków’s recreational attractions, in terms of its impact on various aspects of our lives and health, as well as broad ranging groups of recipients. An attempt of evaluation and levels of offers in recreational activities around the city which has a very rich cultural, historical and national heritage attractiveness, will be also made.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
02
Numer
2
Opis fizyczny
s.133-149,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im.Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków
 • Instytut Nauk Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków
Bibliografia
 • [1] Bielec G., Półtorak W., Warchoł K. (2011): Zarys teorii i metodyki rekreacji ruchowej. Proksenia. Kraków.
 • [2] Bieniarzówna J., Małecki J.M. (1979): Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1796–1918, t. 3, Wydawnictwo Literackie. Kraków.
 • [3] Bieniarzówna J., Małecki J.M. (1984): Dzieje Krakowa. Kraków w wiekach XVI–XVIII, t. 2, Wydawnictwo Literackie. Kraków.
 • [4] Biernat E. (2014): Aktywność fizyczna w życiu współczesnego człowieka. E-wydawnictwo Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej. s. 1–4; https://ncbkf.pl/media/ewyd/bibl/NCBKF%20Biernat_final.pdf.
 • [5] Borkowska I. (2011): Czas wolny w problematyce zdrowia i choroby, [w:] Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy. Difin. Warszawa, s. 89–102.
 • [6] Celuch K. (2016): Raport. Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2016. Poland Convention Bureau, POT. Warszawa.
 • [7] Cynarski W.J. (2017): Czas wolny, turystyka i rekreacja w perspektywie socjologicznej. TAiWPN UNIVERSITAS. Kraków.
 • [8] Czajka S. (1975): Z problemów czasu wolnego. Instytut Wydawniczy CRZZ. Warszawa.
 • [9] Franczak P., Banaszkiewicz M., Mikos v. Rohrdcheidt A. (2014): Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego miasta Krakowa i powiatu ziemskiego krakowskiego. Materiały faktograficzne. Turystyka Kulturowa, nr 9, s. 95–127.
 • [10] Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030, Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, 05/04/2017 (2018, 27 marca). Pozyskano z: https://dialogspoleczny.krakow.pl.
 • [11] Kraków w liczbach 2016 (2017): Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa. Kraków.
 • [12] Kraków w liczbach 2017 (2018): Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa. Kraków (2019, 3 stycznia). Pozyskano z: www.bip.krakow.pl.
 • [13] Kubal M., Pawlusiński R. (2016): Escape rooms – nowe zjawisko w przestrzeni turystycznej Krakowa. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica X, s. 244–258; http://dx.doi.org/10.24917/20845456.10.17.
 • [14] Miązek Z., Wszendybył-Skulska E. (2015): Rozwój turystyki sportowej w Krakowie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 379, s. 87–94; http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.379.08.
 • [15] Mika M. (red.) (2011): Kraków jako ośrodek turystyczny. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.
 • [16] Napierała M., Muszkieta R. (2011): Wstęp do teorii rekreacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz.
 • [17] Pawlusiński R., Atrakcje rekreacyjne Krakowa jako dodatkowy element oferty turystycznej miasta (2019, 3 stycznia). Pozyskano z: https://www.bip.krakow.pl.
 • [18] Pięta J. (2008): Pedagogika czasu wolnego, wyd. 2. ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna. Warszawa.
 • [19] Rotter-Jarzębińska K., Turystyka zainteresowań w Krakowie – klasyfikacja i inwentaryzacja oferty (2019, 3 stycznia). Pozyskano z: https://www.bip.krakow.pl.
 • [20] Rożek M. (2000): Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa–Kraków.
 • [21] Ruch turystyczny w Krakowie w 2016 roku (2016, 2017): Monografia, nr 1/2017. Małopolska Organizacja Turystyczna. Kraków.
 • [22] Ruch turystyczny w Krakowie w 2017 roku (2017, 2018): Monografia, T. 1, nr 1/2018. Małopolska Organizacja Turystyczna. Kraków.
 • [23] Ruch turystyczny w Krakowie w roku 2018 (2019, 3 stycznia). Pozyskano z: https://www.bip.krakow.pl.
 • [24] Strategia rozwoju turystyki w Krakowie na lata 2014–2020 (2018, 27 marca). Pozyskano z: https://www.bip.krakow.pl.
 • [25] Torowska J., Parki Krakowa, część 1. Sponta (b.r.m.w.).
 • [26] Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2016 r. (2017): Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • [27] Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa dla potrzeb turystyki. Raport końcowy. (2008): Studium wykonane pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Kurka i dr. Mirosława Miki w Zakładzie Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego na zamówienie Biura ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. Kraków.
 • [28] Warcholik W. (2014): Turystyka kulturowa – na krakowskiej planszy gry miejskiej. Turystyka Kulturowa, nr 7, s. 6–19.
 • [29] Winiarski R. (red. nauk) (2011): Rekreacja i czas wolny. Studia humanistyczne. Oficyna Wydawnicza Łośgraf. Warszawa.
 • [30] Wyrozumski J. (1992): Dzieje Krakowa. Kraków do schyłków wieków średnich, t. 1. Wydawnictwo Literackie. Kraków.
 • [31] Ziarkowska J., Ziarkowski D. (2015): Status quo czy panta rhei? Atrakcje turystyczne Krakowa od końca XVIII wieku do czasów współczesnych. Turystyka Kulturowa, nr 7, s. 35–53.
 • [32] Żmuda-Pałka M., Siwek M., Kolasińska A. (2018): Usługi Spa & Wellness w wybranych krakowskich hotelach. Prace Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32(1); http://dx.doi.org/10.24917/20801653.321.5.Netografia
 • [33] http://axenation.com/pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [34] http://biurofestiwalowe.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [35] http://blackcubevr.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [36] http://brainburg.pl [dostęp: 29.03.2018)].
 • [37] http://cwf.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [38] http://czasdzieci.pl/krakow [dostęp 3.01.2019].
 • [39] http://dlaseniora.krakow.pl [dostęp: 1.12.2018].
 • [40] http://ekocentrum.krakow.pl [dostęp 3.01.2019].
 • [41] http://fabrykalucznikow.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [42] http://fearfactory.com.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [43] http://framekrakow.com.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [44] http://funclimb.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [45] http://gamescape.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [46] http://gibon.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [47] http://gmoodsball.com [dostęp: 29.03.2018].
 • [48] http://gokarting.com.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [49] http://groteska.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [50] http://grotgun.com [dostęp: 29.03.2018].
 • [51] http://hauntedhouse.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [52] http://historyland.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [53] http://i-labyrinth.com/pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [54] http://kidsinkrakow.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [55] http://kinderplaneta.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [56] http://kinopodbaranami.pl [dostęp: 1.12.2018].
 • [57] http://klockoland.eu [dostęp: 29.03.2018].
 • [58] http://krakowballoonteam.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [59] http://krakow.gojump.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [60] http://krakow.naszemiasto.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [61] http://krakow.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [62] http://krakow.pl/kultura/35702,artykul,katalog_instytucji.html [dostęp: 29.03.2018].
 • [63] http://krakowskiparklinowy.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [64] http://krakow.wrt-karting.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [65] http://laserpark.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [66] http://lockedup.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [67] http://lodowisko-krakowskieblonia.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [68] http://mhk.pl/dorosli-seniorzy [dostęp: 1.12.2018].
 • [69] https://nck.krakow.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [70] http://ogroddoswiadczen.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [71] http://ogrod.uj.edu.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [72] http://paintball-krakow.com [dostęp: 29.03.2018].
 • [73] http://paintball-malopolska.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [74] http://papugarnia.edu.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [75] http://parklotnikowpolskich.pl [dostęp 3.01.2019].
 • [76] http://parkwodny.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [77] http://pinkbowling.pl/krakow [dostęp: 29.03.2018].
 • [78] http://placnowy1.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [79] http://podziemiarynku.com [dostęp: 29.03.2018].
 • [80] http://pracowniak.pl [dostęp 3.01.2019].
 • [81] http://renisport.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [82] http://rejsykrakow.com [dostęp: 29.03.2018].
 • [83] http://shootingcracow.com [dostęp: 29.03.2018].
 • [84] http://skakanka.eu [dostęp: 29.03.2018].
 • [85] http://skokibungee.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [86] http://smykoland.net.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [87] http://statekkrakow.com [dostęp: 29.03.2018].
 • [88] http://tauronarenakrakow.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [89] http://unesco.pl [dostęp: 27.03.2018].
 • [90] http://vrstudio.pro [dostęp: 29.03.2018].
 • [91] http://wioskiswiata.org [dostęp: 29.03.2018].
 • [92] http://zis.krakow.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [93] http://zoo-krakow.pl [dostęp: 29.03.2018].
 • [94] http://zzm.krakow.pl [dostęp: 29.03.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5cfbb335-933d-47f8-83b2-e4293154ea53
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.