PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 61 | 2 |
Tytuł artykułu

Idea Fair Trade – sprawiedliwe zachowania konsumpcyjne, jako forma pomocy rozwojowej dla krajów globalnego Południa

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Idea Fair Trade – fair consumption behaviours as a form of development aid for the Global South Countries
RU
Ideja spravedlivojj torgovli – spravedlivoe potrebitel’skoe povedenie kak forma pomoshhi v razvitii stran global’nogo Juga
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zgodnie z danymi ONZ, dla 1/5 światowej populacji dzienna kwota na przeżycie wynosi mniej niż 1,25 dolara. Ponad 1/4 mieszkańców słabo rozwiniętych krajów żyje w skrajnej nędzy. Jednocześnie, według danych Oxfam z 2010 r., 97% zysków z obrotów handlowych trafia do krajów zamożnych. Aby przeciwdziałać dysproporcji między bogatymi i biednymi krajami powstała alternatywa dla handlu konwencjonalnego − oddolny międzynarodowy ruch społeczny Fair Trade, który w swoich działaniach dąży do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju wspierając przy tym producentów i wytwórców w krajach globalnego Południa, aby mogli samodzielnie zarabiać i dzięki temu zapewnić sobie i swoim rodzinom godne życie. Celem rozważań jest przedstawienie idei Fair Trade oraz zaprezentowanie sposobu jej funkcjonowania oraz poziomu rozwoju w Europie i na świecie. W artykule wykorzystano najnowsze raporty międzynarodowych organizacji działających na rzecz ruchu Fair Trade, m.in. organizacji certyfikującej Fairtrade International oraz World Fair Trade Organization.
EN
According to the UN data, for 1/5 of the world’s population the daily amount for survival is less than 1.25 US dollars. More than 1/4 of inhabitants of underdeveloped countries live in extreme poverty. At the same time, according to the data of Oxfam of 2010, 97% of profits from turnover reach wealthy countries. In order to counteract the disproportion between rich and poor countries, there has been established an alternative for conventional trade – the grassroots international social movement called Fair Trade which in its actions pursuits achievement sustainable development supporting, at the same time, producers and manufacturers in the global South countries to enable them independently earn and, owing to that, provide dignified life for themselves and their families. An aim of considerations is to present the idea of Fair Trade and the way of its functioning as well as the level of development in Europe and across the world. In her article, the author used the recent reports of international organisations acting for the Fair Trade movement, inter alia, the certificating organisation, Fairtrade International, and the World Fair Trade Organization.
RU
В соответствии с данными ООН для 1/5 мировой популяции дневная сумма для проживания составляет меньше 1,25 доллара. Более 1/4 жителей слаборазвитых стран живут в крайней бедности. Одновременно, по данным Oxfam из 2010 г., 97% прибыли с торгового оборота попадает в зажиточные страны. Чтобы противодействовать диспропорции между богатыми и бедными странами, создали альтернативу для конвенциональной торговли – низовое международное общественное движение Fair Trade, которое в своих действиях стремится достичь устойчивого развития, поддерживая при этом производителей в странах глобального Юга, чтобы они могли самостоятельно зарабатывать и благодаря этому обеспечить себе и своим семьям достойную жизнь. Цель рассуждений – представить идею справедливой торговли (англ. Fair Trade) и способ ее функционирования, а также уровень развития в Европе и в мире. В статье использовали новейшие отчеты международных организаций, действующих на благо движения Fair Trade, в частности, организации, занимающейся сертификацией, Fairtrade International, а также World Fair Trade Organization.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
61
Numer
2
Opis fizyczny
s.408-419,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Al.Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa
Bibliografia
 • Agro Fair, http://www.agrofair.nl.
 • Boonman M., i in. (2014), A success story for Producers and Consumers”, http://www.european-fair-trade-association.org/efta/Doc/FT-E-2010.pdf
 • Fair Trade Advocacy Office, http://www.fairtrade-advocacy.org
 • Fair Trade, czyli Sprawiedliwy Handel (2013), Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My”, Gdynia, http://gd.pl/gospodarka/informacje/fairtrade-czyli-sprawiedliwy-handel.html
 • Fairtrade International, http://www.fairtrade.net
 • For Producers with Producers, Highlights from Fairtrade International’s 2011-12 Annual Report, http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/2011-12_AnnualReport_web_version_small_FairtradeInternational.pdf
 • Kołodziejska N. (2011), Fair Trade – sprawiedliwość na zakupach, „Magazyn Vega”, 28.12.2011.
 • Koalicja Sprawiedliwego Handlu, http://www.fairtrade.org.pl
 • Kwiecień J. (2010), Dwie strony Fair Trade (w:) Fair Trade w globalizującej się gospodarce, pod red. K. Żukrowska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Spirewski W. (2010), Sprawiedliwy handel. Solidarność na sklepowych półkach (w:) Bąkiewicz A., Żuławska U., (red.), Rozwój w dobie globalizacji, PWE, Warszawa.
 • Unlocking the power, Fairtrade International’s 2011-2012 Annual Report, http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/2012-13_AnnualReport_FairtradeIntl_web.pdf
 • http://europa.eu/legislation_summaries/external_trade/dv0004_pl.htm
 • http://www.sprawiedliwyhandel.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5cb519cc-3285-46b1-82cd-61aae87666fb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.