PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 1 |
Tytuł artykułu

Sposoby finansowania innowacji przedsiębiorstw przemysłu spożywczego województwa podlaskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The methods of financing innovation in food industry of Podlaskie province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu było przedstawienie skali podejmowanych innowacji i źródeł ich finansowania przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego województwa podlaskiego. Perspektywy rozwoju gospodarczego poszczególnych województw zależą od zdolności do podnoszenia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw. Procesom innowacyjnym w Polsce towarzyszy ich znaczne zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi regionami. Zaistnienie absorpcji procesów innowacyjnych w regionie wymaga często wsparcia instytucji zewnętrznych. Pełnią one w tym procesie rolę instytucji finansującej proinnowacyjne postawy i działania. Podstawowym instrumentem tych instytucji w finansowaniu innowacji są dofinansowania bezzwrotne. Analizę przeprowadzono na podstawie badań literatury przedmiotu oraz danych pierwotnych. Analiza materiału skłania do wniosku, że poziom innowacyjności przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego województwa podlaskiego jest bardzo wysoki do czego w dużej mierze przyczyniają się środki unijne.
EN
The guiding objective of this article was to present the undertaken innovations and sources of their financing by the food industry from Podlaskie province. Prospects for economic development of the provinces depend on the capacity to raise the level of innovation in enterprises. Innovation processes in Poland, is accompanied by considerable variation between regions. The creation of the absorption innovation processes in the region often require the support of external institutions. They fulfill in this process a role financier institutions of innovation proinnovative attitudes and actions. The basic instrument of these institutions in the financing of innovation are grants. The analysis was based on the literature’ review and primary data. As a conclusion could be stated that the level of innovation in food industry enterprises from the Podlasie province is very high, to what largely contributed the EU funds is very high what largely contribute EU funds.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
1
Opis fizyczny
s.176-181,rys.,bibliogr.
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
autor
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Bibliografia
 • BDL (Bank Danych Lokalnych). GUS. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start.
 • Filip Paulina, Mariola Grzebyk. 2012. Nowoczesne koncepcje finansowania działalności gospodarczej (Modern concepts of business financing). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • GUS. 2015. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014. Informacje i opracowania statystyczne (Innovative activities of enterprises in 2012-2014. Statistical information and studies). Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 • GUS. 2016a. Rocznik statystyczny województwa podlaskiego (Statistical Yearbook of the Podlasie Voivodship). Warszawa: GUS.
 • GUS 2016b. Wstępne szacunki – produkt krajowy brutto według województw w 2014 r. (Preliminary estimates – gross domestic product by voivodship in 2014). Warszawa: GUS.
 • Miara Adam. 2016. Alternatywne formy finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (Alternative forms of financing the development of small and medium enterprises in Poland). Przedsiębiorstwo i Finanse 3 (14): 75-88.
 • PARP. 2010. Innowacyjność 2010 (Innovation 2010). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • PAIiIZ. 2013. Sektor spożywczy w Polsce (The food sector in Poland). Warszawa: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
 • Szwacka-Mokrzycka Joanna, Adam Miara. 2016. Regionalne inteligentne specjalizacje szansą rozwoju sektora rolno-spożywczego w województwie podlaskim (The tegional smart as an specialization opportunity for development of agri-food in Podlaskie province). Roczniki Naukowe SERIA XVIII (1): 265-270.
 • Wołoszyn Jan, Marcin Ratajczak. 2008. Innowacje produktowe w sektorze MSP w Polsce jako istotny czynnik konkurencyjności. [W] Innowacyjność w sektorze agrobiznesu. Tom II. Rodzaje innowacji (Product innovations in the SME sector in Poland as an important factor of competitiveness. [In] Innovation in the agribusiness sector. Volume II. Types of innovations), ed. M. Adamowicz, 7-15. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5c9db498-ac91-4dd1-9a2e-f807157b04ae
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.