PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 2 |
Tytuł artykułu

Zmiany struktury obszarowej rolnictwa w Polsce i w skali województw w latach 2002-2010

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Changes in the territorial structure of agriculture in Poland within the rage of the provinces in the years 2002-2010
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Podstawowym celem pracy jest analiza zmian struktury obszarowej rolnictwa w Polsce i w przekroju województw w latach 2002-2010. Dla zrealizowania postawionego celu wykorzystano wyniki Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010 roku. Z przeprowadzonych badań wynika, że w latach 2002-2010 zaszły w Polsce istotne zmia­ny w strukturze obszarowej gospodarstw, w tym czasie ubyło 655 tysięcy (22,3%) gospo­darstw ogółem. Zmniejszeniu uległa liczba gospodarstw rolnych do 30 hektarów. Przyrost gospodarstw wystąpił dopiero w grupach obszarowych powyżej 30 ha UR. Zmiany w struk­turze użytkowania ziemi są zbieżne ze zmianami w strukturze obszarowej gospodarstw. Na­stąpił bardzo znaczący ubytek ziemi użytkowanej w gospodarstwach najmniejszych. Przyrost użytkowania ziemi wystąpił dopiero w gospodarstwach większych niż 30 ha UR. W roku 2010 tylko 4% gospodarstw o powierzchni powyżej 30 hektarów użytkowało prawie 39% zasobów ziemi, a zaledwie 0,44% gospodarstw powyżej 100 ha, użytkowało około 23% gruntów. W dalszym ciągu zachowany został dotychczasowy rozkład przestrzenny go­spodarstw zarówno pod względem struktury gospodarstw rolnych oraz struktury użyt­kowania ziemi według grup obszarowych. W Polsce północnej, zachodniej i środkowo - zachodniej dominują gospodarstwa większe, które użytkują ponad 50 % ziemi. Z kolei w Polsce południowej i południowo - wschodniej większy jest udział gospodarstw ma­łych, które użytkują większość gruntów.
EN
The basic aim of the study is the analysis of the changes in the territorial structure of farms and the use of lands in Poland within the range of provinces in the years 2002-2010. In order to realize the established goal, the results of the Agricultural Census conducted in 2010 were used. From the conducted studies it results, that in the years 2002-2010 in Poland there occurred essential changes in the territorial structure of farms, in total 655 thousand (22,3%) of farms disappeared. The number of farms up to 30 acreage was subject to decrease. The increase of farms occurred only in the territorial groups above 30 acreage of arable land. The changes in the structure of the use of land are coincident with the chan­ges in the territorial structure of farms. There occurred a very considerable loss of land used by the smallest farms. The increase of the use of land occurred only at farms bigger than 30 acreage of arable land. In 2010 only 4% of farms of the area over 30 acreage used almost 39% of land resources, while only 0,44% of farms over 100 acreage has been using about 23% of arable land. Ali the time the so-far existing spatial distribution of farms has been preserved, as far as territorial structure of farms and the use of land is concerned. In the northern, western and central-western Poland there prevail bigger farms that have been using more than 50% of land. On the other hand, in the southern and south-eastern Poland, the share of small farms using most of the lands is bigger.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
2
Opis fizyczny
s.40-56,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Bydgoszcz
Bibliografia
 • 1. Drygas M. [red.].(2006): Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - dwa lata po akcesji, Warszawa.
 • 2. Goraj l., Mańko S., Osuch D., Płonka R. (2008): Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 roku, Część I. Wyniki standardowe, Warszawa.
 • 3. Goraj l., Mańko S., Osuch D., Płonka R. (2009): Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 roku, Część I. Wyniki standardowe, Warszawa.
 • 4. Goraj l., Mańko S., Osuch D., Płonka R. (2010): Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku, Część I. Wyniki standardowe, Warszawa.
 • 5. Jóźwiak W. (2010): Polskie gospodarstwa rolnicze w pierwszych latach członkostwa - kwestie efektywności i konkurencyjności. IERiGŻ PIB, Program Wieloletni 2005­2010, nr 181, Warszawa.
 • 6. Mańko S., Sass R., Sobczyński T. (2007): Konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych większych ekonomicznie na tle wybranych krajów UE. Problemy Rolnictwa Światowego tom XVII. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • 7. Mańko S., Sass R., Sobczyński T. (2008): Sytuacja dochodowa polskich gospodarstw na tle Unii Europejskiej. [W:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe obszarów wiejskich w przestrzeni europejskiej. S. Sokołowska, A. Bisaga (red.). Uni­wersytet Opolski, Opole.
 • 8. Michna W. (2005): Zróżnicowanie funkcji gospodarstw rolnych w ujęciu przestrzennym. IERiGŻ PIB, Program Wieloletni 2005-2009, nr 9, Warszawa.
 • 9. Poczta W. (2012): Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przemian strukturalnych. [W:] Polska wieś 2012 raport o stanie wsi, red. J. Wilkin, I. Nu- rzyńska. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • 10. Sikorska A. (2013): Obrót ziemią a przemiany agrarne w indywidualnym rolnictwie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa, nr l, IBRiGŻ PIB, Warszawa.
 • 11. Zróżnicowanie regionalne rolnictwa. Opracowanie pod kierunkiem J. Zegara (2003): GUS, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5c89a9fe-61fd-4b59-ad31-e7371410f2d0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.