PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 69 | 1 |
Tytuł artykułu

Świetlista dąbrowa subkontynentalna Potentillo albae-Quercetum petraeae - stanowiska na terenie Puszczy Kozienickiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Subcontinental thermophilous oak forest Potentillo albae-Quercetum petraeae - sites in Kozienice Forest
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy wykazano obecność zespołu świetlistej dąbrowy subkontynentalnej Potentillo albae- -Quercetum petraeae na łącznej powierzchni ponad 27 ha w północnej części Puszczy Kozienickiej. Są to największe pod względem powierzchni oraz najbogatsze florystycznie, autogeniczne płaty zespołu w tej części Puszczy. Na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w 2010 roku przedstawiono ogólną charakterystykę siedliskową oraz fitosocjologiczną badanych stanowisk świetlistej dąbrowy. Wskazano na konieczność podjęcia dalszych prac badawczych nad rozprzestrzenieniem zespołu w lasach Puszczy Kozienickiej, uwarunkowań środowiskowych, zróżnicowania przyrodniczego oraz skuteczności działań zmierzających do zachowania tego cennego składnika szaty roślinnej
EN
The study describes the presence of thermophilous oak forest Potentillo albae-Quercetum petreae over the total area of more than 27 ha in the northern part of the Kozienice Forest. They are probably the largest and floristically the richest autogenic patches of the association in this part of the forest. Based on the field research conducted in 2010, new locations of the thermophilous oak forest were briefly described in habitat and phytosociological terms. The study emphasizes the need for further research on the spread of the association within the Kozienice Forest, environmental conditions, natural diversity and effectiveness of the measures aiming at the preservation of this valuable component of the local vegetation
Wydawca
-
Rocznik
Tom
69
Numer
1
Opis fizyczny
s.66-73,rys.,tab.,fot.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Radomiu, ul.25 Czerwca 68, 26-600 Radom
 • Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
Bibliografia
 • Jakubowska-Gabara J. 1993. Recesja zespołu Potentillo albae-Quercetum Libb. 1933 w Polsce. Wyd. UŁ, Łódź: 190.
 • Kurowski J.K., Andrzejewski H., Kiedrzyński M., Łuczak M. 2008. Puszcza Kozienicka obszarem ochrony siedlisk Natura 2000. Studia i materiały CEPL 10 (3/19): 82-98. Rogów-Jedlnia-Letnisko.
 • Matuszkiewicz J.M. 2008. Zespoły leśne Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Matuszkiewicz J.M., Kozłowska A.B. 1991. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski - ciepłolubne dąbrowy. Fragm. Flor. Geobot. 36 (1): 203-256.
 • Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz J.M. 1996. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Phytocenosis 8 (N.S.). Seminarium Geobotanicum 3. Warszawa-Białowieża.
 • Mróz W. (red.) 2010. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Cz I. GIOŚ, Warszawa.
 • Orzechowski M. 2002. Przemiany zbiorowisk roślinnych Puszczy Kozienickiej w II połowie XX w i ich gospodarcze konsekwencje. Maszynopis rozprawy doktorskiej Wydział Leśny SGGW w Warszawie.
 • Orzechowski M. 2007. Przemiany zbiorowisk roślinnych Puszczy Kozienickiej od czasu badań
 • Ryszarda Zaręby. W: Matuszkiewicz J.M. (red.). Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. IGiPZ PAN Monografie 8, Warszawa.
 • Roleček J. 2007. Formalized classification of thermophilous oak forests in the Czech Republic: what brings the Cocktail method? Formalizovana klasifikace vegetace teplomilnych doubrav v Ćeske republice: co prinaśi metoda Cocktail? Preslia 79: 1-21.
 • Zaręba R. 1971. Badania geobotaniczne i fitosocjologiczne zespołów leśnych Puszczy Kozienickiej i Okręgu Radomsko-Kozienickiego. Zesz. Nauk. SGGW, 11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5c0f21c1-e8c2-487b-8ada-73482eb1953b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.