PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 14 | 3 |
Tytuł artykułu

Meat and fermented meat products as a source of bioactive peptides

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Mięso i fermentowane produkty mięsne jako źródło bioaktywnych peptydów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Bioactive peptides are short amino acid sequences, that upon release from the parent protein may play different physiological roles, including antioxidant, antihypertensive, antimicrobial, and other bioactivities. They have been identified from a range of foods, including those of animal origin, e.g., milk and muscle sources (with pork, beef, or chicken and various species of fish and marine organism). Bioactive peptides are encrypted within the sequence of the parent protein molecule and latent until released and activated by enzymatic proteolysis, e.g. during gastrointestinal digestion or food processing. Bioactive peptides derived from food sources have the potential for incorporation into functional foods and nutraceuticals. The aim of this paper is to present an overview of the muscle-derived bioactive peptides, especially those of fermented meats and the potential benefits of these bioactive compounds to human health.
PL
Bioaktywne peptydy to krótkie sekwencje aminokwasowe, które po uwolnieniu z białka prekursorowego mogą wpływać na fizjologiczne funkcje organizmu, m.in. poprzez aktywność przeciwnadciśnieniową, anty- oksydacyjną i przeciwbakteryjną. Peptydy o właściwościach fizjologicznych wyizolowano z wielu produktów żywnościowych, w tym pochodzenia zwierzęcego takich, jak mleko i mięso (wieprzowina, wołowina, drób, ryby i organizmy morskie). Związki te pozostają nieaktywne w sekwencjach białka prekursorowego do momentu uwolnienia przez enzymy proteolityczne podczas trawienia w przewodzie pokarmowym lub przetwarzania żywności. Dzięki swoim właściwościom biologicznie aktywne peptydy mogą być składnikami żywności funkcjonalnej i nutraceutyków. Celem pracy była charakterystyka bioaktywnych peptydów uzyskanych z białek mięsa, w szczególności z fermentowanych produktów mięsnych, i ich potencjalnych korzyści dla zdrowia człowieka.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
3
Opis fizyczny
p.181-190,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Meat Technology and Food Quality, University of Life Sciences in Lublin, Skromna 8, 20-704 Lublin, Poland
autor
 • Department of Meat Technology and Food Quality, University of Life Sciences in Lublin, Skromna 8, 20-704 Lublin, Poland
Bibliografia
 • Ahhmed, A. M., Muguruma, M. (2010). A review of meat protein hydrolysates and hypertension. Meat Sci., 86, 110-118.
 • Arihara, K. (2004). Functional foods. In: W. K. Jensen, C. Devine, M. Dikeman (Eds.), Encyclopedia of meat sciences (pp. 492-499). Oxford: Elsevier.
 • Arihara, K. (2006). Strategies for designing novel functional meat products. Meat Sci., 74, 219-229.
 • Arihara, K., Nakashima, Y., Mukai, T., Ishikawa, S., Itoh, M. (2001). Peptide inhibitors for angiotensin I-converting enzyme from enzymatic hydrolysates of porcine skeletal muscle proteins. Meat Sci., 57, 319-324.
 • Arihara, K., Tomita, K., Ishikawa, S., Itoh, M., Akimoto, M., Sameshima, T. (2011). Anti-fatigue peptides derived from meat proteins. Japan patent, No. 4828890.
 • Bhat, Z. F., Kumar, S., Bhat, H. F. (2015). Bioactive peptides of animal origin: a review. J. Food Sci. Technol. Mys. DOI 10.1007/sl3197-015-1731-5.
 • Biesalski, H.-K. (2005). Meat as a component of a healthy diet-are there any risks or benefits if meat is avoided in the diet? Meat Sci., 70, 509-524.
 • Broncano, J. M., Otte, J., Petron, M. J., Parra, V., Timon, M. L. (2012). Isolation and identification of low molecular weight antioxidant compounds from fermented “chorizo” sausages. Meat Sci., 90, 494—501.
 • Castellano, P., Aristoy, M. C., Sentandreu, M. A., Vignolo, G., Toldra, F. (2013). Peptides with angiotensin I converting enzyme (ACE) inhibitory activity generated from porcine skeletal muscle proteins by the action of meat-borne Lactobacillus. J. Proteom., 89, 183-190.
 • Chan, W. (2004). Macronutrients in meat. In: W. K. Jensen, C. Devine, M. Dikeman (Eds.), Encyclopedia of meat sciences (pp. 614—618). Oxford: Elsevier.
 • Di Bemardini, R., Mullen, A. M., Bolton, D., Kerry, J., O’Neill, E., Hayes, M. (2012). Assessment of the an- giotensin-I-converting enzyme (ACE-I) inhibitory and antioxidant activities of hydrolysates of bovine brisket sarcoplasmic proteins produced by papain and characterization of associated bioactive peptidic fractions. Meat Sci., 90, 226-235.
 • Di Bemardini, R., Harnedy, P., Bolton, D., Kerry, J., O’Neill, E., Mullen, A. M., Hayes, M. (2011). Antioxidant and antimicrobial peptidic hydrolysates from muscle protein sources and by-products. Food Chem., 124, 1296—1307.
 • Dziuba, B., Dziuba, M. (2014). Milk proteins-derived bioactive peptides in dairy products: molecular, biological and methodological aspects. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment., 13, 5-25.
 • Escudero, E., Aristoy, M. C., Nishimura, H., Arihara, K., Toldra, F. (2012a). Antihypertensive effect and antioxidant activity of peptide fractions extracted from Spanish dry-cured ham. Meat Sci., 91, 306-311.
 • Escudero, E., Toldra, F., Sentandreu, M. A., Nishimura, H., Arihara, K. (2012b). Antihypertensive activity of peptides identified in the in vitro gastrointestinal digest of pork meat. Meat Sci., 91, 382-384.
 • Escudero, E., Mora, L., Fraser, P. D., Aristoy, M. C., Arihara, K., Toldrâ, F. (2013a). Purification and identification of antihypertensive peptides in Spanish dry-cured ham. J. Proteom., 78, 499-507.
 • Escudero, E., Mora, L., Fraser, P. D., Aristoy, M. C., Toldra, F. (2013b). Identification of novel antioxidant peptides generated in Spanish dry-cured ham. Food Chem., 138, 1282-1288.
 • Escudero, E., Mora, L., Toldra, F. (2014). Stability of ACE inhibitory ham peptides against heat treatment and in vitro digestion. Food Chem., 161, 305-311.
 • Escudero, E., Sentandreu, M. A., Arihara, K., Toldra, F. (2010). Angiotensin I-converting enzyme inhibitory peptides generated from in vitro gastrointestinal digestion of pork meat. J. Agric. Food Chem., 58, 2895-2901.
 • Ferranti, P., Nitride, Ch., Nicolai, M. A., Mamone, G., Pi- cariello, G., Bordoni, A.,..., Capozzi, F. (2014). In vitro digestion of Bresaola proteins and release of potential bioactive peptides. Food Res. Int., 63, 157-169.
 • FitzGerald, R. J., Murray, B. A. (2006). Bioactive peptides and lactic fermentations. Int. J. Dairy Technol., 59, 118-125.
 • Fujita, H., Yokoyama, K., Yoshikawa, M. (2000). Classification and antihypertensive activity of angiotensin I-converting enzyme inhibitory peptides derived from food proteins. J. Food Sci., 65, 564-569.
 • Hasler, C. M. (1998). Functional foods: their role in disease prevention and health promotion. Food Technol., 52, 63-70.
 • Iwaniak, A., Minkiewicz, R, Darewicz, M. (2014). Food- originating ACE inhibitors, including antihypertensive peptides, as preventive food components in blood pressure reduction. Comp. Rev. Food Sci. Food Safi, 13, 114-134.
 • Jang, A., Jo, Ch., Kang, K. S., Lee, M. (2008). Antimicrobial and human cancer cell cytotoxic effect of synthetic angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitory peptides. Food Chem., 107, 327-336.
 • Jang, A., Lee, M. (2005). Purification and identification of angiotensin converting enzyme inhibitory peptides from beef hydrolysates. Meat Sci., 69, 653-661.
 • Jang, A., Cho, Y. J., Lee, J. I., Shin, J. H., Kim, I. S., Lee, M. (2004). The effect of beef peptide on blood pressure and serum lipid concentration of spontaneously hypertensive rat (SHR). J. Anim. Sci. Technol. (Kor), 46, 107-114.
 • Katayama, K., Anggraeni, H. E., Mori, T., Ahhmed, A., Kawahara, S., Sugiyama, M.,Muguruma, M. (2008). Porcine skeletal muscle troponin is a good source of peptides with angiotensin-I converting enzyme inhibitory activity and antihypertensive effects in spontaneously hypertensive rats. J. Agric. Food Chem., 56, 355-360.
 • Katayama, K., Jamhari, Mori, T., Kawahara, S., Miake, K., Kodama, Y., ..., Muguruma, M. (2007). Angiotensin- I converting enzyme inhibitory peptide derived from porcine skeletal muscle myosin and its antihypertensive activity in spontaneously hypertensive rats. J. Food Sci., 72, 702-706.
 • Katayama, K., Tomatsu, M., Fuchu, H., Sugiyama, M., Kawahara, S., Yamauchi, K.,..., Maruguma, M. (2003). Purification and chracterization of an angiotensin ¡-converting enzyme inhibitory peptide derived from porcine troponin C. Anim. Sci. J., 74, 53-58.
 • Kim, E. K., Lee, S. J., Jeon, B. T., Moon, S. H., Kim, B. K., Park, T. K., Han, J. S. (2009). Purification and characterisation of antioxidative peptides from enzymatic hydrolysates ofvenison protein. Food Chem., 114,1365-1370.
 • Kim, S.-K., Byun, H.-G., Park, P.-J., Shahidi, F. (2001). Angiotensin I converting enzyme inhibitory peptides purified from bovine skin gelatin hydrolysate. J. Agric. Food Chem, 49, 2992-2997.
 • Kolozyn-Krajewska, D, Dolatowski, Z. J. (2015). Probiotic bacteria in functional meat products. In: R. Ravishankar, J. A. Bai (Eds.), Beneficial microbes in fermented and functional foods (pp. 223-238). Boca Raton: CRC Press Taylor and Francis.
 • Korhonen, H, Pihlanto, A. (2006). Bioactive peptides: Production and functionality. Int. Dairy J, 16, 945-960.
 • Lachance, P. A, Fisher, M. C. (2005). Reinvention of the food guide pyramid to promote health. Adv. Food Nutr. Res, 49, 1-39.
 • Lafarga, T, Hayes, M. (2014). Bioactive peptides from meat muscle and by-products: generation, functionality and application as functional ingredients. Meat Sci, 98, 227-239.
 • Li, B, Chen, F, Wang, X, Ji, B, Wu, Y. (2007). Isolation and identification of antioxidative peptides from porcine collagen hydrolysate by consecutive chromatography and electrospray ionization-mass spectrometry. Food Chem, 1024, 1135-1143.
 • Li, Y, Yu, J. (2014). Research progress in structure-activity relationship of bioactive peptides. J. Med. Food, 18, 147-156. DOI: 10.1089/jmf.2014.0060
 • Mellander, O. (1950). The physiological importance of the casein phosphopeptide calcium salts. II. Peroral calcium dosage of infants. Acta Soc. Med. Ups, 55, 247-255.
 • Môller, N. P, Scholz-Ahrens, K. E, Roos, N, Schrezenmeir, J. (2008). Bioactive peptides and proteins from foods: indication for health effects. Eur. J. Nutr, 47, 171-182.
 • Muguruma, M, Ahhmed, A. M, Katayama, K, Kawahara, S, Maruyam, M, Nakamura, T. (2009). Identification of pro-drug type ACE inhibitory peptide sourced from porcine myosin B: Evaluation of its antihypertensive effects in vivo. Food Chem, 114, 516-522.
 • Mulvihill, B. (2004). Micronutrients in meat. In: W. K. Jensen, C. Devine, M. Dikeman (Eds.), Encyclopedia of meat sciences (pp. 618-623). Oxford: Elsevier.
 • Nagasawa, T, Yonekura, T, Nishizawa, N, Kitts, D. (2001). In vitro and in vivo inhibition of muscle lipid and protein oxidation by carnosine. Mol. Cell Biochem, 225, 29-34.
 • Nakashima, Y, Arihara, K, Sasaki, A, Mio, H, Ishikawa, S, Itoh, M. (2002). Antihypertensive activities of peptides derived from porcine skeletal muscle myosin in spontaneously hypertensive rats. J. Food Sci, 67, 434-437.
 • Ovesen, L. (2004). Cancer health concerns. In: W. K. Jensen, C. Devine, M. Dikeman (Eds.), Encyclopedia of meat sciences (pp. 628-633). Oxford: Elsevier.
 • Park, S. Y, Chin, K. B. (2011). Antioxidant activities of pepsin hydrolysates of water-and salt-soluble protein extracted from pork hams. Int. J. Food Sci. Technol, 46, 229-235.
 • Ruusunen, M, Puolanne, E. (2005). Reducing sodium intake from meat products. Meat Sci, 70, 531-541.
 • Ryan, J. T, Ross, R. P, Bolton, D, Fitzgerald, G. F, Stanton, C. (2011). Bioactive peptides from muscle sources: meat and fish. Nutrients, 3, 765-791.
 • Saiga, A, Iwai, K, Hayakawa, T, Takahata, Y, Kitamura,
 • S, Nishimura, T, Morimatsu, F. (2008). Angiotensin I-converting enzyme-inhibitory peptides obtained from chicken collagen hydrolysate. J. Agric. Food Chem, 56, 9586-9591.
 • Saiga, A, Okumura, T, Makihara, T, Katsuda, S.-I, Morimatsu, F, Nishimura, T. (2006). Action mechanism of an angiotensin I-converting enzyme inhibitory peptide derived from chicken breast muscle. J. Agric. Food Chem, 54, 942-945.
 • Saiga, A, Okumura, T, Makihara, T, Katsuta, S, Shimizu, T, Yamada, R, Nishimura, T. F. (2003a). Angiotensin I-converting enzyme inhibitory peptides in a hydrolyzed chicken breast muscle extract. J. Agric. Food Chem, 51, 1741-1745.
 • Saiga, A, Tanabe, S, Nishimura, T, 2003b. Antioxidant activity of peptides obtained from porcine myofibrillar proteins by protease treatment. J. Agric. Food Chem., 51,3661-3667.
 • Sarmadi, B., Ismail, A. (2010). Antioxidative peptides from food proteins: A review. Peptides, 31, 1949-1956.
 • Sentandreu, M. A., Toldrâ, F. (2007). Evaluation of ACE inhibitory activity of dipeptides generated by the action of porcine muscle dipeptidyl peptidases. Food Chem., 102,511-515.
 • Sun, W., Zhao, H., Zhao, Q., Zhao, M., Yang, B., Wu, N., Qian, Y. (2009). Structural characteristics of peptides extracted from Cantonese sausage during drying and their antioxidant activities. Innov. Food Sci. Emerg., 10, 558-563.
 • Terashima, M., Baba, T., Ikemoto, N., Katayama, M., Mo- rimoto, T., Matsumura, S. (2010). Novel angiotensinconverting enzyme (ACE) inhibitory peptides derived from boneless chicken leg meat. J. Agric. Food Chem., 58, 7432-7436.
 • Udenigwe, Ch. C., Howard, A. (2013). Meatproteome as source of functional biopeptides. Food Res. Int., 54, 1021-1032.
 • Valsta, L. M., Tapanainen, H., Mannisto, S. (2005). Meat fats in nutrition. Meat Sci., 70, 525-530.
 • Vastag, Z., Popovic, L., Popovic, S., Petrovic, L., Peridin, D. (2010). Antioxidant and angiotensin-I converting enzyme inhibitory activity in the water-soluble protein extract from Petrovac Sausage (Petrovska Kolbasa). Food Contr.,21, 1298-1302.
 • Vercruysse, L., Van Camp, J., Smagghe, G. (2005). ACE inhibitory peptides derived from enzymatic hydrolysates of animal muscle protein: A review. J. Agric. Food Chem., 53,8106-8115.
 • Wu, H. C., Pan, B. S., Chang, C. L., Shiau, C. Y. (2005). Low-molecular-weight peptides as related to antioxidant properties of chicken essence. J. Food Drug Anal., 13, 176-183.
 • Young, J. F., Therkildsen, M., Ekstrand, B., Che, B. N., Larsen, M. K., Oksbjerg, N., Stagsted, J. (2013). Novel aspects of health promoting compounds in meat. Meat Sci., 95,904-911.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5bea9f3e-36f7-4f1f-ad1d-d6b2a4f0494a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.