PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1986 | 42 | 02 |
Tytuł artykułu

Apralan-premiks w chemioprofilaktyce kolibakteriozy prosiąt w okresie odsadzeniowym

Warianty tytułu
EN
Apralan-premix in chemioprophylactic of porcine colibacteriiosis of weaned piglets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
RU
Пель исследований, выполненных на 1462 поросятах, состояла в: определении пригодности Арга- 1ап-премикса, применяемого в дозе 100 ррт, в профилактике колибактериоза поросят в период отъема; оценке влияния длительного ввода апрамицина на бактериальную флору пищеварительного тракта поросят и установлении чувствительности изолированных из кала штаммов Е. ео’Ц к апрамицину и другим применяемым в Польше химиотерапевти- кам. Отметили, что число падежа поросят в отрицательных и положительных контрольных группах было Многократно выше чем в группах поросят, получавших упомянутый антибиотик. Средние суточные привесы были выше всего в группах свиней, получавших апрамицин, однако, эта разница не была статистически существенной. Процент проб кала, из которых изолировали Е. соН в чистой культуре, был ниже всего в группе поросят, получавших апрамицин. 95% изолированных штаммов Е. соП было чувствительных или средне чувствительных к апрамицину. Даже 75% иследуемых штаммов Е. соИ было устойчивых и хлорамфениколу, эритромицину, тетрациклину и сульфатиазолу.
EN
The purpose of examinations performed on 1462 piglets was to establish the usefulness of Apralan- -premix at a dose of 100 ppm chemioprophylactic of colibacteriosis in weaned piglets, appraisal of a long-term application of apramycin on gut bacterial flora and determination of sensitivity of E. coli isolated from faeces to apramycin and other chemothe- rapeufics useid in Poland. It was found that number of losses in piglets in negative and positive' controls was many times higher than that in treated animals. Mean daily body weight gains were higher in piglets treated with apramycin. but the observed differences were not statistically significant. Percent of faeces samples from which E. coli was isolated in pure culture was the lowęgt in piglets treated with apramycin. 95% of the isolated strains of E.. coli was sensitive or moderate sensitive to apramycin, 75% of the isolates were resistant to chloramphenicol, erythromycin, tetracyclines and sulphathiazole.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
42
Numer
02
Opis fizyczny
s.100-102,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Badania Chorób Świń, Instytut Weterynarii w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
autor
 • Zakład Badania Chorób Świń, Instytut Weterynarii w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
autor
 • Wojewódzki Zakład Weterynarii, ul. Wandy 4, 45-710 Opole
autor
 • Wojewódzki Zakład Weterynarii, ul. Wandy 4, 45-710 Opole
 • Zakład Higieny Weterynaryjnej, ul. Rodakowskiego 6, 50-966 Wrocław
Bibliografia
 • 1. Andreotis J. S., Guilloteau H., Harlech-Jones S., Kyrlakis S. C., Slmos E., Tsaltas C.: Vet. Res. Commun. 4, 131, 1980.
 • 2. Ballarlnl G., Predella G., Carll S.: Rlv. Zoot. Vet. 6, 387, 1979.
 • 3. Ciosek D„ Truszczyński M., Jagodziński M.: Comp. Immun. Microbiol. Infect. Dis. (w druku).
 • 4. Gołębiowski S.: Medycyna Wet. 33, 581, 1977.
 • 5. Grzegorzek A., Kołacz R., Dobrzański Z., Bodak E., Pejsak Z.: Medycyna Wet. 32, 488, 1976.
 • 6. Jansen W. A.: Tijdsehr. Diergeneesk. 108, 319, 1983.
 • 7. Kotowski K., Owczarczyk B., Medycyna Wet. 36, 421, 1980.
 • 8. Kyrlakis S., Cracknell V., Andreotis J., Tsaltas C.: Hellen. Kten. Saloniki 25, 73, 1982.
 • 9. Lohmann R.: Über die Wirksamkeit des Antibiotikums Apramycin bel E. coli bedingten Darmerkrankungen. Praca dokt., Tierärztliche Hochschule, Hannover 1980.
 • 10. Mazurczak J., Klawe W., Owczarczyk B.: Prz. hod. 45, 9. 1978.
 • 11. Nozdryn-Plotnicki J., Lecyk K., Cnyp JMedycyna Wet. 31, 497, 1975.
 • 12. Prophet K.: Prakt. Tierarzt 64, 520, 1983.
 • 13. Rensmann F.: Prakt Tierarzt 63, 726, 1982.
 • 14. Samól S., Kubiński T., Sommer E.: Medycyna Wet. 37, 478, 1981.
 • 15. Truszczyński M.: Post. Mikrob. 23, 3, 1984.
 • 16. Truszczyński M., Ciosek D.: Proc. I.P.V.S. Congress, Copenhagen 1980.
 • 17. Truszczyński M., Osek J.: Comp. Immun. Microbiol. Infect. Dis. (w druku).
 • 18. Wasińska B.: Wpływ podawania wybranych stymulatorów wzrostu na poziom swoistej odporności u świń szczepionych przeciw pomorowi, różycy i kolibakteriozie. Praca dokt., AR Lublin 1985.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5b8e28b6-de91-4bd3-8fef-f85dfd71ca61
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.