PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | 65 | 4 |
Tytuł artykułu

Effect of benzyladenine on the abudance and quality of flower yield in the calla lily (Zantedeschia Spreng.)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ benzyloadeniny na wielkość i jakość plonu kwiatów cantedeskii (Zantedeschia Spreng.)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The soaking of rhizomes, 15–18 cm in circumference in the cultivars ‘Black Magic’ and ‘Mango’ as well as 20+ cm in ‘Albomaculata’, with leaf buds 0.5–2 cm in length, in solutions of benzyladenine at concentrations of 100, 350 and 600 mg × dm-3 lasted 30 and 60 minutes. After this procedure, slightly dried rhizomes were planted into 20-cm pots. Rhizome soaking in BA at concentrations of 350–600 mg × dm-3 for 60 minutes increases the yield of flowers 3–4 times in ‘Black Magic’, ‘Mango’, and ‘Albomaculata’. BA at concentrations of 350–600 mg × dm-3 retards the flowering of the cultivars ‘Black Magic’, ‘Mango’, and ‘Albomaculata’. However, at 100 mg × dm-3 it brings flowering forward in ‘Mango’ and ‘Albomaculata’. BA at a concentration of 600 mg × dm-3 inhibits the growth of peduncles, while at a concentration of 100–600 mg × dm-3 it causes the formation of longer spathes in the cultivar ‘Albomaculata’. In ‘Black Magic’ at a concentration of 350–600 mg × dm-3 and in ‘Mango’ at a concentration of 100–600 mg × dm-3, it causes the development of flowers with a smaller weight.
PL
Moczenie kłączy cantedeskii o obwodzie 15–18 cm u odmian ‘Black Magic’ i ‘Mango’ oraz o obwodzie powyżej 20 cm u odmiany ‘Albomaculata’ z pąkami liściowymi o długości 0,5–2 cm, w roztworze benzyloadeniny o stężeniu 100, 350 i 600 mg × dm-3 trwało 30 i 60 minut. Po tym zabiegu lekko podsuszone kłącza sadzono do doniczek o średnicy 20 cm. Moczenie kłączy w BA o stężeniu 350–600 mg × dm-3 przez 60 minut zwiększa 3–4 krotnie plon kwiatów odmian ‘Black Magic’, ‘Mango’ i ‘Albomaculata’. Benzyloadenina o stężeniu 350–600 mg × dm-3 opóźnia kwitnienie odmian ‘Black Magic’, ‘Mango’ i ‘Albomaculata’, o stężeniu 100 mg × dm-3 przyspiesza zakwitanie odmian ‘Mango’ i ‘Albomaculata’. BA o stężeniu 600 mg × dm-3 hamuje wzrost szypuł kwiatostanowych, a o stężeniu 100–600 mg × dm-3 powoduje tworzenie się dłuższych pochew kwiatostanowych u odmiany ‘Albomaculata’. U odmian ‘Black Magic’, o stężeniu 350–600 mg × dm-3, i ‘Mango’, o stężeniu 100–600 mg × dm-3, powoduje wyrastanie kwiatów o mniejszej masie.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
65
Numer
4
Opis fizyczny
p.109-116,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Ornamental Plants, University of Life Sciences in Poznan, Dabrowskiego 159, 60-594 Poznan, Poland
autor
Bibliografia
 • A l i Y. S . , E l k i e y T. 1995. Effect of chloromequat and GA3 on growth and flowering of calla (Zantedeschia rehmanii). J. King Saud Univ. Agric. Sci. 7(2): 271–282.
 • Bl a n c h a r d M.G. , R u n k l e E . S . 2008. Benzyladenine promotes flowering in Doritaenopsis and Phalaenopsis orchids. J. Plant Growth Regul. 27: 141–150. http://dx.doi.org/10.1007/s00344-008-9040-0
 • Bo y l e T.H. 1995. BA influences flowering and dry-matter partitioning in shoots of ‘Crimson Giant’ Easter cactus. HortScience, 30(2): 289–291.
 • Br o o k i n g J . R . , C o h e n D. 2002. Gibberellin-induced flowering in small tubers of Zantedeschia ‘Black Magic’. Scientia Hortic. 95: 63–67. http://dx.doi.org/10.1016/S0304-4238(02)00018-3
 • C o r r B . E . , W i dme r R . E . 1991. Paclobutrazol, gibberellic acid and rhizome size affect growth and flowering of Zantedeschia. HortScience, 26 (2): 133–135.
 • De n n i s D. D o r e e n D. J . , O h t e k i T. 1994. Effect of a gibberellic acid ‘quick-dip’ and storage on the yield and quality of blooms from hybrid Zantedeschia tubers.Scientia Hortic. 57: 133–142. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4238(94)90041-8
 • F o l e y J .T. , Ke e v e r G. J . 1991. Growth regulators and pruning alter growth and axillary shoot development of Dianthus. J. Environ. Hort. 9(4): 191–195.
 • F u n n e l l K. A. , T j i a B.O. 1988. Effect of storage temperature. duration and gibberellic acid on the flowering of Zantedeschia elliottiana and Z. ‘Pink Satin’. J. Am. Soc. Hortic. Sci. 113 (6): 860–863.
 • Fu n n e l l K . A ., Ma cKay B.R. , L awoko C . R .O. 1992. Comparative effects of Promalin and GA3 on flowering and development of Zantedeschia ‘Galaxy’. Acta Hortic. 292: 173–179.
 • Gi a n f a g n a T. , Me r r i t t R . 1998. GA4+7 promotes stem growth and flowering in a genetic line of Aquilegia x hybrida Sims. Plant Growth Regul. 24: 1–5.
 • J a n ows k a B . , K r a u s e J . 2001. Wpływ traktowania bulw kwasem giberelinowym na kwitnienie cantedeskii. Rocz. AR Pozn. CCCXXXII. Ogrodn. 33: 61–67.
 • J a n ows k a B . , S c h r o e t e r A . 2002. Wpływ kwasu giberelinowego na kwitnienie cantedeskii Elliota (Zantedeschia elliottiana /W. Wats./ Engl.) ‘Black Magic’. / The influence of gibberellic acid on flowering of Zantedeschia elliottiana (W.Wats.) Engl. ‘Black Magic’. Zesz Probl. Post. Nauk Roln. 483: 93–99. (in Polish).
 • Ja n owsk a B., Sch r o e t e r -Za k r z ewsk a A. , Ryb u s -Za j ą c M. 2009. Effect of benzyladenine and gibberellic acid on the growth and flowering of Anemone coronaria L. ‘Sylphide’. Electr. J. Polish Agricul. Univer. 12(2)#08.
 • J a n ows k a B. , Z a k r z ews k i P. 2005. Wpływ fluropirimidolu na wzrost i kwitnienie cantedeskii (Zantedeschia Spreng.) uprawianej w doniczkach. / Effect of flurprimidol on the growth and flowering of calla lily (Zantedeschia Spreng.) cultivated in pots. Zesz. Probl.Post. Nauk Roln. 504, cz. II: 611–621. (in Polish).
 • J a n ows k a B . , Z a k r z ews k i P. 2006. Wpływ kwasu giberelinowego i sposobu przygotowania kłączy na kwitnienie cantedeskii (Zantedeschia Spreng.). / The effect of gibberellic acid and rhizome treatment on flowering of calla lily (Zantedeschia Spreng.). Zesz. Probl. Post.Nauk Roln. 510, cz. I.: 223–233. (in Polish).
 • L i a n g R . J . , C h a n g Y. S . 1998. Effects of shading and growth regulators on the growth and flowering in Bougainvillea. J. Chinese Soc. Hort. Sci. 44(4): 429–437.
 • L u r i a G . . We i s s D. , Z i v O. , B o r o c h o v A . 2005. Effect of planting depth and density. leaf removal. cytokinin ang gibberellic acid treatments on flowering and rhizome production in Zantedeschia aethiopica. ActaHortic. 673(2): 725–730.
 • Ma r c i n e k B . , H e tma n J . 2006. Wpływ cytokinin na namnażanie in vitro bluszczu pospolitego (Hedera helix L.) ‘Brokamp’. / The influence of cytokinins upon the in vitro propagation of Hedera helix L. ‘Brokamp’. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 510: 351–357. (in Polish).
 • Ma t s umo t o T.K. 2006. Gibberellic acid and benzyladenine promote early flowering and vegetative growth of Miltioniopsis orchid hybrid. HortScience, 41(1): 131–135.
 • Ng ama u K. 2001. Promoting side shoot development in Zantedeschia aethiopica ‘Green Goddess’. Gartenbauwissenschaft, 66(2): 85–92.
 • P l um me r J .A. , Wa n n J .M. 1998. Plant growth regulators cannot be used to alter significantly the commercial harvest date of Boronia heterophylla F. Muell. (Rutaceae). Aust. J. Agric. Res. 49: 99–105.
 • Pog r o s z ewsk a E . 2002. Studia nad wzrostem i kwitnieniem skrzydłokwiatu (Spathiphyllum Schott). / A study on the growth and flowering of Spathiphyllum Schott. Rozp. Nauk. AR w Lublinie. z. 263: 116. (in Polish).
 • Pog r o s z ewsk a E ., L a s kows k a H .. D u r l a k W. 2007. The effect of gibberellic acid and benzyladenine on the yield of Allium karataviense Regel. ‘Ivory Queen’.Acta Scien. Pol. Hortorum Cultus, 6(1): 15–19.
 • P o g r o s z ews k a E . , S a d k ows k a P. 2007. The effect of 6-benzyladenine on Astilbe x arendsii Arends ‘Amethyst’ flowering cultivated for cut flowers. Acta Scien. Pol. Hortorum Cultus, 6(1): 29–33.
 • P o g r o s z ews k a E . , S a d k ows k a P. 2008a. The effect of benzyladenine on the flowering of Campanula persicifolia L. ‘Alba’ cultivated in an unheated plastic tunnel and in the field. Acta Scien. Pol. Hortorum Cultus, 7(3): 57–63.
 • P o g r o s z ews k a E . , S a d k ows k a P. 2008b. The influence of benzyladenine on the flowering of Liatris spicata ’Alba’ cultivated for cut flowers in an unheated plastic tunnel and in the field. Acta Agrobot. 61(1): 153–158.
 • Re i s e r R .A, L a n g h a n s R .W. 1992. Cultivation of Zantedeschia species for potted plant production. Acta Hortic. 337: 87–94.
 • S o n g C .Y. , L e e J . S . 1995. Effect of growth regulators on growth and flowering of potted camellia. J. Korean Soc. Hort Sci. 36 (1): 98–106.
 • T j i a B. 1987. Growth regulator effect on growth and flowering of Zantedeschia rehmanii. HortScience, 22: 507–508.
 • T j i a B.O. , F u n n e l l K.A. 1986. Postharvest studies of cut Zantedeschia inflorescences. Acta Hortic. 181: 451–458.
 • Tr e d e r J . 2003. Wzrost i kwitnienie cantedeskii uprawianej w szklarni i w polu./ Growth and flowering of Zantedeschia cultivated in a greenhouse or in open field. Zesz.Probl. Post. Nauk Roln. 491: 283–291. (in Polish).
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5b85d213-acc1-4c3f-8212-d76a24180552
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.