PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 14 | 6 |

Tytuł artykułu

Marketing aspects of the expansion of genetically modified organism (GMO) in agriculture

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Marketingowe aspekty ekspansji produktów modyfikowanych genetycznie (GMO) w rolnictwie

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The present study covers an analysis of the market problems concerning an introduction of genetically modified varieties to cultivation in Poland. The world and European tendencies in this area were presented. The arguments of the supporters and opponents of this modern technology were presented. The intensive marketing activities that are conducted will decide on the target participation of the different systems of agriculture. An urgent need was found to work out effective legal regulations concerning the coexistence of genetically modified cultivations as well as ecological and traditional cultivations in the Polish agriculture.
PL
Treścią pracy jest analiza rynkowych problemów wprowadzania do uprawy w Polsce odmian modyfikowanych genetycznie. Przedstawiono światowe i europejskie trendy w tym zakresie. Zaprezentowano argumenty zwolenników i przeciwników tej nowoczesnej technologii. Prowadzone intensywne działania marketingowe zadecydują o docelowym udziale różnych systemów rolnictwa. Stwierdzono pilną potrzebę wypracowania efektywnych regulacji prawnych koegzystencji upraw GM oraz ekologicznych i tradycyjnych w polskim rolnictwie.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

14

Numer

6

Opis fizyczny

p.35-40,ref.

Twórcy

 • Unit of Marketing, Institute of Economics and Management, Koszalin University of Trchnology, Kwiatkowskiego Str. 6E, 75-343 Koszalin, Poland
autor

Bibliografia

 • Clive J. 2011: Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops 2011. ISAAA Brief, no. 43. ISAAA, Ithaca, New York.
 • Dzwonkowski W., Hryszko K. 2011: Raport o sytuacji na światowym rynku pasz wysokobiałkowych ze szczególnym uwzględnieniem produkcji roślin GMO. Program Wieloletni 2011-2014, nr 22, IERiGŻ-PIB, Warszawa, [www.ierigz.waw.pl, 01.02.2012 r.].
 • The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2010. 2010: FIBL, IFOAM.
 • Harhoff D., Regibeau P., Rockett K. 2001: Some simple economic of GM food. Economic Policy, vol. 16, Oktober, 263-299.
 • Józwiak W., Mirkowska Z. 2011: Trendy w rolnictwie polskim (lata 1990-2009) i próba projekcji na rok 2013. Program Wieloletni 2011-2014, nr 21, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Kaniewski W. 2012. Stan obecny i przyszłość upraw roślin transgenicznych. Prezentacja ustna referatu w programie 52 Sesji Naukowej IOR-PIB, 9-10.02.2012 r. w Poznaniu.
 • Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. 2012: Nowe technologia szansą polskiej gospodarki: GMO dla przemysłu i rolnictwa. Stanowisko z dnia 20.01.2012 r. PAN, Warszawa.
 • Kotler Ph. 2005: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Lisowska K. 2012: Głos w dyskusji: odpowiedź na pytania skierowane do uczestników Forum. [W:] Organizmy mo- dyfikowane genetycznie. Konieczność czy wybór? Szansa czy zagrożenie? Forum Debaty Publicznej. 08.02.2012 r. Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa, 54-62.
 • Rembeza J. 2011: Ekonomiczne uwarunkowania uprawy roślin zmodyfikowanych genetycznie. Zagadnienia Eko- nomiki Rolnej, 2, 115-127.
 • Rembeza J., Chotkowski J. 2011: Regulacje rynku produktów zmodyfikowanych genetycznie a międzynarodowy rynek rolny. Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 3, 266-269.
 • Sadowski A. 2011: Znaczenie roślin modyfikowanych genetycznie we współczesnym rolnictwie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 166, 658-667.
 • Sowa S. 2012: Koegzystencja: zakres i rozwiązania krajów. [W:] Organizmy modyfikowane genetycznie. Konieczność czy wybór? Szansa czy zagrożenie? Forum Debaty Publicznej. 08.02.2012 r. Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa, 38-43.
 • Stankiewicz P. 2012: Społeczne konsekwencje wprowadzania do uprawy roślin genetycznie modyfikowanych. W: Organizmy modyfikowane genetycznie. Konieczność czy wybór? Szansa czy zagrożenie? Forum Debaty
 • Publicznej. 08.02.2012 r. Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa, 7-11.
 • Szymona J. 2009: Sukcesy i ograniczenia rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. I Kongres Nauk Rolniczych Nauka – Praktyce. Streszczenia prac. MRiRW, IUNG, PIWet., Puławy, 59-60.
 • Twardowski T. 2009: Genetycznie zmodyfikowane organizmy w rolnictwie. I Kongres Nauk Rolniczych Nauka: Praktyce (ed. A. Harasim). MRiRW, IUNG, PIWet. Puławy, 227-236.
 • Wicha M. 2009: Społeczna percepcja żywności genetycznie zmodyfikowanej: analiza porównawcza na przykładzie wybranych państw. Pamiętnik Puławski, z. 151, 393-416.
 • Więckowski S. 2007: Genetycznie modyfikowane organizmy. Obietnice i fakty. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa.
 • Zimnoch-Guzowska E. 2012: Genetyczne podstawy postępu biologicznego w produkcji ziemniaka. [W:] Produkcja i rynek ziemniaków (ed. J. Chotkowski). Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 44-54.

Uwagi

Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-5b6882d1-ac53-4a03-be49-8f9e079fc505
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.