PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 102 | 3 |

Tytuł artykułu

Przestrzenne zróżnicowanie potencjału produkcyjnego rolnictwa w Polsce

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Spatial differentiation of production potential of agriculture in Poland

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W opracowaniu dokonano oceny zróżnicowania potencjału produkcyjnego rolnictwa pomiędzy województwami Polski. Analiza dotyczyła średnich wyników z lat 2011- 2013. Wykorzystano metody statystyki opisowej oraz metodę Warda. Z przeprowadzonej analizy wynika, że największe dysproporcje dotyczą produktywności pracy oraz wyposażenia pracy w pozostałe zasoby produkcyjne, tj. ziemię i kapitał. Można przypuszczać, że właśnie te czynniki w największym stopniu decydują o potencjale i pozycji konkurencyjnej rolnictwa. Największym potencjałem rolnictwa wyróżniały się województwa warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie, a najmniejszym województwa południowej i wschodniej Polski: małopolskie, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie i śląskie.
EN
The study assesses the production potential diversity of agricultural in Polish regions in 2011-2013. The study used descriptive statistics and Ward’s method. The analysis shows that the greatest disparities relate to labour productivity and equipment working in other productive resources, ie. land and capital. It can be assumed that these factors are the main determinants of potential and competitive position. The greatest potential for agriculture stand out Warmia-Mazury and zachodniopomorskie, whereas the smallest in voivodships in southern and eastern Poland: małopolskie, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie and śląskie.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

102

Numer

3

Opis fizyczny

s.56-65,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn
 • Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn

Bibliografia

 • Bank Danych Lokalnych, GUS, [online], stat.gov.pl/bdl, dostęp 10.08.2015.
 • Grochowska Renata, Mańko Stanisław, 2014: Produktywność gospodarstw rolnych w Polsce na tle innych krajów, „Problemy Rolnictwa Światowego”, t. 14, z. 1, s. 25-33.
 • Kiełbasa Magdalena, 2015: Przyszłość sektora rolno-spożywczego w Polsce w odniesieniu do stanu obecnego, „Progress in Economic Sciences”, nr 2, s. 227-238.
 • Kisielińska Joanna, 2009: Bezwzorcowa klasyfikacja obiektów w ekonomice rolnictwa, „Problemy Rolnictwa Światowego”, t. 8, z. 23, s. 104-115.
 • Krzyżanowski Julian, 2014: Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich, [w] Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej, Nina Drejerska (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Kulikowski Roman, 2013: Produkcja i towarowość rolnictwa w Polsce. Przemiany i zróżnicowania przestrzenne po II wojnie światowej, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego Polska Akademia Nauk, Warszawa, ss. 131.
 • Mrówczyńska-Kamińska Aldona, 2008: Znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej w Polsce – analiza makroekonomiczna i regionalna, „Problemy Rolnictwa Światowego”, t. 5(XX), s. 96-108.
 • Nowak Anna, 2013: Produktywność rolnictwa polskiego w kontekście jego konkurencyjności, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica”, z. 299(70), s. 159-168.
 • Panek Tomasz, Zwierzchowski Jan, 2013: Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowanie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 409.
 • Pawlak Karolina, 2013: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo UP, Poznań, s. 491.
 • Poczta Walenty, 2010: Potencjał i pozycja konkurencyjna polskiego sektora rolno-żywnościowego na rynku europejskim, „Postępy Nauk Rolniczych”, nr 2, s. 35-56.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa za lata 2012-2014. 2012-2014: GUS, Warszawa.
 • Rzeszutko Anna, 2014: Efektywność produkcyjna rolnictwa w Polsce a relacje między czynnikami produkcji, „Journal of Agribusiness and Rural Developmnet”, z. 2(32), s. 141-154.
 • Sawa Józef, 2008: Próba oceny zrównoważenia procesów produkcji rolniczej, „Inżynieria Rolnicza”, nr 2(100), s. 257-262.
 • Suchecki Bogdan, Lewandowska-Gwarda Karolina, 2010: Klasyfikacja, wizualizacja i grupowanie danych przestrzennych, [w] Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Bogdan Suchecki (red.), Wyd. C.H. Beck, Warszawa, s. 37-69.
 • Wilkin Jerzy, 2007: Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne, Materiały VIII Kongresu Ekonomistów Polskich „Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia rozwoju”, [online], http://www.pte.pl/pliki/0/247/PTE–KongresWilkin.doc, dostęp 05.08.2015.
 • Wójciak Mirosław, 2002: Konkurencyjność działów produkcyjnych polskiej gospodarki, Wyd. AE im. Karola Adamieckiego, Katowice, s. 107.
 • Ziętara Wojciech, 2014: Konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. XIV, z. 1, s. 257-262.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-5a887fce-61c4-44a7-a023-06ebfeeb3777
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.